Succesvolle Brede Tafel op 8 april 2017

Zaterdag 8 april 2017 bleek dat veel donateurs de Stichting "Galema's en Galama's door de eeuwen heen" een goed hart toedragen. De dringende oproep van begin 2017 over de bestuurscrisis leverde een goede respons. Er waren bij de Brede Tafel die dag 2017 bij Noflik in Easterein 19 mensen aanwezig. Dat waren: Albert-Jan Nossent (Hattem, i123), Anno Galama (Deventer, i3704), Anno Galama (Sexbierum, i3733), Famke Galema (Lisse, i5024), Frans Boersma (Drachten, i539), Gerard Galema (Utrecht, i611), Gerardus Galema (Tuk, i594), Haye Galama (Breukelen, i3737), Ivo Galama (Den Bosch, 3358), Jan Galama (Burgwerd, i3700), Jan Galama en Margriet Steenwinkel (Waalre , i3307 en i3308), Jan Rein Galama (Reduzum, i2712), Maikel Galama (Workum, i3642), Nan Galema (Stein, i5059), Theo Galama (Tjerkwerd, i5117), Tineke Galama (Sneek, i3635), Tom Mulder (i2757) en Vronie Dijkstra (i5861).
Er hadden zich ook nog 11 personen afgemeld.

Het belangrijkste gespreksonderwerp was de toekomst van de stichting en de samenstelling van het stichtingsbestuur. De meeste aanwezigen bleken bereid de stichting en haar bestuur op de een of andere manier te willen ondersteunen; een paar mensen waren gekomen om de het stichtingsbestuur een hart onder de riem te steken.
De Brede Tafel resulteerde in ieder geval tot een een nieuwe bestuurssamenstelling. Die ziet nu als volgt uit:
. Nan Galema (Stein, i5059), voorzitter
. Gerard Galema (Utrecht, i611), secretaris en webbeheer
. Famke Galema (Lisse, i5024), penningmeester
. Jan Galama (Burgwerd, i3700), bestuurslid en activiteitencoördinator.
Albert Jan Nossent (Hattem, i123) is bij de bestuursvergaderingen aanwezig als redacteur van de familiekrant.
Bovendien bleek Ivo Galama (Den Bosch, i3358) bereid Gerard te willen ondersteunen in het webbeheer, en een actieve bijdrage te willen leveren aan de digitale stamboom.
Tineke Galama (Sneek, i3635) beheert inmiddels de Faceboek-groep van de Galama/Galema's.
Frans Boersma (Drachten, i539) levert ook al een actieve bijdrage aan de digitale stamboom.

Er werd met veel dankwoorden en het overhandigen van een gepast geschenk afscheid genomen van Haye Galama (Breukelen, i3737) als secretaris/penningmeester/webbeheerder. Deze functies had hij sinds 2009 vervuld; sinds 2015 ook nog gecombineerd met het voorzitterschap.

Toen het nieuwe bestuur geïnstalleerd was, werd er nog van gedachten gewisseld over de familiekrant en het organiseren van donateursdagen en/of een reunie. Albert Jan vertelde dat hij soms moeite heeft om de krant voldoende te vullen. Hij kreeg uit handen van Ivo een boekje dat zijn vader had samengesteld, en waaruit geput kan worden voor verhalen voor de familiekrant. Verder werd de suggestie gedaan om te werken met vaste rubrieken; Frans is alvast begonnen met het interviewen van iedereen die Gerardus Galema (de kleinzonen van Gerardus Klazes Galema) heet.
Ook voor het organiseren van donateursdagen werden de nodige suggesties gedaan. Er zal in ieder geval geprobeerd worden om in de eerste helft van 2018 een donateursdag te organiseren. Jan zal hier zijn schouders onder zetten.

Ook werd nog kort aandacht besteed aan het besprokene in de bestuursvergadering voorafgaande de Brede Tafel, zoals de financiele verantwoording over 2016. Er werd tevens gesproken over het onderbrengen van de bezittingen van de stichting (geboortelepel, doopjurk, boekencollectie). Er wordt gestreefd naar een vaste plek waar ze zichtbaar zijn voor publiek. Jan en Frans zullen zich hiervoor inspannen.

Tenslotte gaf Gerard een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden van de digitale stamboom. Na afloop daarvan werd erop aangedrongen mutaties door te geven aan Gerard of Ivo.

De volgende Brede Tafel wordt op 30 september bij Noflik in Easterein gehouden.