Bijeenkomst Brede Tafel 10 september 2016

Bij de Brede-Tafel-bijeenkomst van 10 september 2016 bij Noflik in Easterein was er maar een beperkt aantal aanwezigen. De wijziging van de oorspronkelijke datum (24 september) was mede debet aan een groot aantal berichten van verhindering. Aanwezig waren wel: Haye Galama (I3737, Breukelen), Jetske Zeinstra (I2654, Hazerwoude), Gerard Galema (I611, Utrecht), Frans Boersma (I539, Drachten en Albert Jan Nossent (I123).

Door de aankondiging van Haye dat hij stopt met zijn activiteiten voor het bestuur van de Stichting "Galema's en Galama's door de eeuwen heen" stond deze bijeenkomst vrijwel volledig in het teken van overleg over de gevolgen hiervan. Er moeten in ieder geval zijn taken als penningmeester en secretaris worden overgenomen. Verder zal het onderhoud van de Galamas-website en de digitale stamboom overgedragen moeten worden. Met name de taak van penningmeester behelst ook het beheer van de donateuradministratie. Gerard heeft al een aantal secretariaatstaken en een deel van het onderhoud van de website en stamboom overgenomen.

Het bestuur heeft ook al een jaar geen voorzitter meer. Na het vertrek bestaat het bestuur nog uit twee personen. Dat is te weinig om de lopende zaken te kunnen regelen, laat staan om een reünie of donateursdag te organiseren.
De aanwezigen waren het er over eens dat het bestuur van de stichting versterkt moet zijn voor de eestvolgende bijeenkomst van de Brede Tafel. Als dit niet gebeurt, staat het voortbestaan van de stichting op het spel.
Besloten werd begin 2017 een brief naar de donateurs over deze situatie te sturen, met een dringende oproep om zich te melden voor versterking van het bestuur.

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam, was de familiekrant "Us sitte". Door het gebrek aan kopij is die dit jaar nog niet verschenen. Albert Jan is sterk afhankelijk van materiaal dat bij hem aangeleverd wordt, en constateerde dat dit maar zeer mondjesmaat gebeurt. De Brede Tafel was het met hem eens dat versterking met een actieve redacteur zeer wenselijk zou zijn.

De datum voor de volgend Brede Tafelbijeenkomst is ook vastgelegd: zaterdag 8 april 2017, om 14.00 uur, bij Noflik Easterein. Zet deze afspraak alvast in uw agenda.