Frieslandia

Frieslandiakasr
Onder de Download-knop zit een lijst (in PDF) met een collectie van boeken en kaarten over Friesland. Deze collectie is bijeengebracht door Ysbrand Taeke Galama (i2296).

Het is een verzameling van genealogische boeken en boeken over de geschiedenis van mensen, steden en dorpen in Friesland.
Download
File Size 263 Kilobytes