Galama's & Galema's

Alle Media


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 500 van 967     » Zie Galerij

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Doc-I1-01-YsbrandKlazesGalema
Doc-I1-01-YsbrandKlazesGalema
Bidprentje van Ysbrand Klazes Galema 
 
2
Doc-I1106-01-FongerHuitesHuitema
Doc-I1106-01-FongerHuitesHuitema
Bidprentje van Fonger Huites Huitema 
 
3
Doc-I1107-01-JantjeJohannesBouma
Doc-I1107-01-JantjeJohannesBouma
Bidprentje van Jantje Johannes Bouma 
 
4
Doc-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Doc-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Bidprentje van Rients Hiddes Teernstra 
 
5
Doc-I1108-02-RientsHiddesTeernstra
Doc-I1108-02-RientsHiddesTeernstra
Rients Hiddes Teernstra 
 
6
Doc-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer
Doc-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer
Bidprentje van Ymkje Bontes de Boer 
 
7
Doc-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Doc-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Bidprentje van Maria Anna Oosterbaan 
 
8
Doc-I174-01-JanYsbrandsGalema
Doc-I174-01-JanYsbrandsGalema
Bidprentje van Jan Ysbrands Galema 
 
9
Doc-I174-02-JanYsbrandsGalema
Doc-I174-02-JanYsbrandsGalema
Overlijdens advertentie van Jan Ysbrands Galema 
 
10
Doc-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Doc-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Bidprentje van Klaaske Fongers Huitema 
 
11
Doc-I178-01-JohannaJansGalema
Doc-I178-01-JohannaJansGalema
Bidprentje van Johanna Jans Galema 
 
12
Doc-I179-01-JarigKlazesHettinga
Doc-I179-01-JarigKlazesHettinga
Bidprentjes van Jarig Klazes Hettinga 
 
13
Doc-I180-01-NicolaasJansGalema
Doc-I180-01-NicolaasJansGalema
Bidprentje van Nicolaas Jans Galema 
 
14
Doc-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Doc-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Bidprentje van Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
15
Doc-I181-02-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Doc-I181-02-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Rouwkaart van Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
16
Doc-I182-01-YsbrandJansGalema
Doc-I182-01-YsbrandJansGalema
Bidprentje van Ysbrand Jans Galema 
 
17
Doc-I183-01-ElisabethJohannaFransesKramer
Doc-I183-01-ElisabethJohannaFransesKramer
Bidprentje van Elisabeth Johanna Franses Kramer 
 
18
Doc-I184-01-VeronicaJansGalema
Doc-I184-01-VeronicaJansGalema
Bidprentje van Veronica Jans Galema 
 
19
Doc-I185-01-SjoerdJansAukes
Doc-I185-01-SjoerdJansAukes
Bidprentje van Sjoerd Jans Aukes 
 
20
Doc-I186-01-FongerJansGalema
Doc-I186-01-FongerJansGalema
Bidprentje van Fonger Jans Galema 
 
21
Doc-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Doc-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Bidprentje van Minke Mebius Hettinga 
 
22
Doc-I188-01-HubertusJansGalema
Doc-I188-01-HubertusJansGalema
Bidprentje van Hubertus Jans Galema 
 
23
Doc-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Doc-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Bidprentje van Sjieuke Sjoerds Ydema 
 
24
Doc-I2-01-YtjeJansSiemonsma
Doc-I2-01-YtjeJansSiemonsma
Bidprentje van Ytje Jans Siemonsma 
 
25
Doc-I210-01
Doc-I210-01
Bidprentje van Elizabeth Klazes Galema 
 
26
Doc-I211-01
Doc-I211-01
Bidprentje van Siebren Rintje Dijkstra 
 
27
Doc-I212-01-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-01-GerardusKlazesGalema
Bidprentje van Gerardus Klazes Galema 
 
28
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Rouwkaart van Gerardus Klazes Galema 
 
29
Doc-I213-02-YtjeRientsesTeernstra
Doc-I213-02-YtjeRientsesTeernstra
Rouwkaart van Ytje Rientses Teernstra 
 
30
Doc-I215-01
Doc-I215-01
Bidprentje van Clasina Galema 
 
31
Doc-I216-01
Doc-I216-01
Bidprentje van Popke Eeltjes Witteveen 
 
32
Doc-I218-01
Doc-I218-01
Bidprentje van Johanna Klazes Galema 
 
33
Doc-I219-01
Doc-I219-01
Bidprentje van Tjitte Rientses Huitema 
 
34
Doc-I2190-01-MichielYsbrandsGalema
Doc-I2190-01-MichielYsbrandsGalema
Bidprentje van Michiel Ysbrands Galema 
 
35
Doc-I2191-01-ElizabethJacobsvandenOever
Doc-I2191-01-ElizabethJacobsvandenOever
Bidprentje van Elizabeth Jacobs van den Oever 
 
36
Doc-i2500-01WieremaAgatha
Doc-i2500-01WieremaAgatha
rouwkaart van Agatha Barbara Wierema (zuster Melchiada) 
 
37
Doc-I2584-01-HaijeMichielGalema
Doc-I2584-01-HaijeMichielGalema
Rouwkaart van Haije Michiel Galema 
 
38
Doc-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Doc-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Rouwkaart van Nicolaas Bonifacius Galema 
 
39
Doc-I340-01-HiddeAgeGalema
Doc-I340-01-HiddeAgeGalema
Bidprentje van Hidde Age Galema 
 
40
Doc-I342-01-YmeCornelisGalema
Doc-I342-01-YmeCornelisGalema
Bidprentje van Yme Cornelis Galema 
 
41
Doc-i372-02-WilhelminaGalema
Doc-i372-02-WilhelminaGalema
Bidprentje van Wilhelmina Adriana Johanna Galema 
 
42
Doc-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Doc-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Bidprentje van Nicolaas Ysbrands Galema 
 
43
Doc-I4906-01-VroukjenYsbrandsGalema
Doc-I4906-01-VroukjenYsbrandsGalema
Bidprentje van Vroukjen Ysbrands Galema 
 
44
Doc-I4907-01-JanYebsYpma
Doc-I4907-01-JanYebsYpma
Bidprentje van Jan Yebs Ypma 
 
45
Doc-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Doc-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Bidprentje van Trijntje Ysbrands Galema 
 
46
Doc-I4912-01-IdseJohannesVerwer
Doc-I4912-01-IdseJohannesVerwer
Bidprentje van Idse Johannes Verwer 
 
47
Doc-I4915-01-TaetskeYsbrandsGalema
Doc-I4915-01-TaetskeYsbrandsGalema
Bidprentje van Taetske Ysbrands Galema 
 
48
Doc-I4916-01-SiebrandusTjebbesHettinga
Doc-I4916-01-SiebrandusTjebbesHettinga
Bidprentje van Siebrandus Tjebbes Hettinga 
 
49
Doc-I4917-01-EgbertRuudsdeJong
Doc-I4917-01-EgbertRuudsdeJong
Bidprentje van Egbert Ruuds de Jong 
 
50
Doc-i4993-WytskevanderWerf
Doc-i4993-WytskevanderWerf
 
 
51
Doc-i4999-TeclaCorneliaGalema
Doc-i4999-TeclaCorneliaGalema
 
 
52
Doc-I555-01-AukjeAfkeGalema
Doc-I555-01-AukjeAfkeGalema
Bidprentje van Aukje Afke Galema 
 
53
Doc-I569-01-BonteHiddeGalema
Doc-I569-01-BonteHiddeGalema
Bidprentje van Bonte Hidde Galema 
 
54
Doc-I572-01-RientsGerardGalema
Doc-I572-01-RientsGerardGalema
Bidprentje van Rients Gerard Galema 
 
55
Doc-I5896-01-LysbethJelgersDijkstra
Doc-I5896-01-LysbethJelgersDijkstra
Bidprentje van Lysbeth Jelgers Dijkstra 
 
56
Doc-I6-01-YsbrandNicolaasGalema
Doc-I6-01-YsbrandNicolaasGalema
Bidprentje van Ysbrand Nicolaas Galema 
 
57
Doc-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Doc-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Bidprentje van Akke Hiddes Teernstra 
 
58
Ft--i4982-01FokkeGerbensGalema
Ft--i4982-01FokkeGerbensGalema
 
 
59
Ft0-I5988-01YtjeSiblesYpma
Ft0-I5988-01YtjeSiblesYpma
 
 
60
Ft0-i8h-HeroPieters
Ft0-i8h-HeroPieters
Voorblad van een door hem uitgegeven boek 
 
61
Fto-F16-01-HetgezinRientsHiddesTeernstra
Fto-F16-01-HetgezinRientsHiddesTeernstra
Het gezin Rients Hiddes Teernstra
Voorste rij: V.l.n.r. Boukje, Rients Hiddes, Maria Anna en Bonte.
Achterste rij: V.l.n.r. Cornelis, Cornelia Spaan vrouw van Hidde, Agatha, Yme, Gerardus Galema, Ytje en Oeke Sibles Huitema vrouw van Bonte.  
 
62
Fto-F1721-01-HetgezinvanMichielJacobsGalamaenMargarethaAgathaGalama-Veltman
Fto-F1721-01-HetgezinvanMichielJacobsGalamaenMargarethaAgathaGalama-Veltman
Het gezin van Michiel Jacobs Galama en Margaretha Agatha Galama-Veltman. Staande v.l.n.r. Jacob, Petrus, Johannes, Sake, Julius, Paulinus en Jeroen. Zittend v.l.n.r. Alida, vader Michiel, Helena, moeder Margaretha en Wietske. 
 
63
Fto-F1726-01-GezinSibleenWaltjevanderWerf
Fto-F1726-01-GezinSibleenWaltjevanderWerf
Gezin Sible en Waltje van der Werf. Op de achterste rij v.l.n.r. Ypeus, Louisa, Elizabeth en Jacob. Op de middelste rij v.l.n.r. Catharina, moeder Waltje, vader Sible en Hedwig. Op de voorste rij v.l.n.r. Theodoor en Valerius.  
 
64
Fto-f1732-01FamilieZonderlandGalama
Fto-f1732-01FamilieZonderlandGalama
Achter v.l.n.r.: Jozef, Margriet Klaas, Epke, Marie, Huite, Minke.
Voor v.l.n.r.: Johanna, Jan, Boukje, Pietjse, Elisabeth, Herman, Jantsje. 
 
65
Fto-F1735-02-HetgezinvanJozefenMariaReginaGalama-Hettingav.l.n.r.Monica,Nicolaas,vaderJozef,Christina,Tjebbe,Agatha,Douwe,moederMariaenJacobus
Fto-F1735-02-HetgezinvanJozefenMariaReginaGalama-Hettingav.l.n.r.Monica,Nicolaas,vaderJozef,Christina,Tjebbe,Agatha,Douwe,moederMariaenJacobus
Het gezin van Jozef en Maria Regina Galama-Hettinga v.l.n.r. Monica, Nicolaas, vader Jozef, Christina, Tjebbe, Agatha, Douwe ,moeder Maria en Jacobus 
 
66
Fto-F1739-01kinderenGalama-Wijbenga
genomen in 1925; v.l.n.r.: Martha (i2609) , Evert (i2605), Haye (i2603) en Gatske (i2607) Galama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
67
Fto-F1739-02kinderenGalama-Wijbenga
Fto-F1739-02kinderenGalama-Wijbenga
genomen op 17 september 1931, Halfweg Tjerkwerd1: Evert, Johan en Joke (op het hek), Betty (met pop), Martha, Gatske, Jetske en Hugo Galama (Afwezige is zoon Haye, want die zat op de kweekschool) 
 
68
Fto-F1739-03zonenGalamaWijbenga
Fto-F1739-03zonenGalamaWijbenga
Foto waarschijnlijk in de jaren veertig gemaakt in Utrecht. Vlnr: Haye (i2603), Hugo (i2612), Johan (i2614), Evert (i2605). Michiel ontbreekt (i2611). Johan is een zoon uit het tweede huwelijk van Ysbrand met Anna Tiel-Groenestegen 
 
69
Fto-F1740-01Galama-Wijbenga
Fto-F1740-01Galama-Wijbenga
Family photo of Sjoerd Martinus Galama and Franciska Wijbenga
Back row: Evert, Haije, Gatske, Boukje, Michiel, Jetske
Front row: Martha, Jan, moeder Franciska Wijbenga, Franciska, vader Sjoerd Martinus Trees, Hugo
 
 
70
Fto-F1760-01-Kramer's uit Kubaard
Fto-F1760-01-Kramer's uit Kubaard
Vlnr staand: Aly, Truus, Ysbrand, Gryt, Nico, Akke, Joop. Zittend: Jan, Anna, Dominikus, Durk en Gerrit. 
 
71
Fto-F1871-01 Familiefoto gezin Galama-Hettinga
Fto-F1871-01 Familiefoto gezin Galama-Hettinga
op de foto vlnr vader Jouke, dochters Ida en Catharina Tineke, zoons Mewis en Michiel (Maikel)en moeder Maria; de jongste zoon Haye ontbreekt (nog). 
 
72
Fto-F1895-01Galama-Bakker
Trouwfoto van Evert Hugo Galama en Anna Bakker
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
73
Fto-F2194-02-KinderenvanYsbrandGaelesGalamaenAaltjeTaekesvanderWeij
Fto-F2194-02-KinderenvanYsbrandGaelesGalamaenAaltjeTaekesvanderWeij
Kinderen van Ysbrand Gaeles Galama en Aaltje Taekes van der Weij. Op het tafeltje staan de portretten van Ysbrand en Aaltje. 
 
74
Fto-f2675-01Vitting-Galema
Foto met Tekla Galema en haar kinderen Wijnand en Maria Vitting
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
75
Fto-F2686-01FamilieJanNannesGalema
Fto-F2686-01FamilieJanNannesGalema
Op de foto zien we v.l.n.r. Minke, moeder Jetske, Nanne, Siebrigje en vader Jan Nannes. De foto is van omstreeks 1905.  
 
76
Fto-F2699-01FamilieJacobGaelesGalama
Fto-F2699-01FamilieJacobGaelesGalama
Het gezin van Jacob Gaeles Galama en Hitje de Boer. Achterste rij v.l.n.r. Michiel, Wietske, vader Jacob, Akke, Clasiena, Elizabeth, Durk, Johannes. Voorste rij v.l.n.r. Ysbrand, Minke, Waltruda, moeder Hitje, Suzanna. 
 
77
Fto-F2809-01dochtersGalamaTielGroenestegen
Foto waarschijnlijk in de jaren 40 gemaakt. Vlnr: Gatske (i2607), Joke (i5388), Jetske 1926-1998 (i2616)(zittend), Anna Maria Johanna Tiel Groenestege-Galama (i5387), Betty (i2618) en Martha (i2609). Gatske en Martha zijn dochters uit het eerste huwelijk van Ysbrand met Jetske Wijbenga
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
78
Fto-F2811-01-GezinHielkedeHooTheclaGalema
Fto-F2811-01-GezinHielkedeHooTheclaGalema
Hielke de Hoo en Thecla Galema met kinderen. Staand vlnr Moeder Thecla, Ria, Joke, Willem, Gré, Hennie en Haaye.Gehurkt vlnr Vader Hielke, Franka, Tinie en Sannie. 
 
79
Fto-F523-01-HetgezinFongerJansGalemaenMinkeMebiusHettinga
Fto-F523-01-HetgezinFongerJansGalemaenMinkeMebiusHettinga
Het gezin Fonger Jans Galema en Minke Mebius Hettinga. V.l.n.r. Mebius, Catharina, Kazina, Jan (achteraan), Dominicus (vooraan), vader Fonger, moeder Minke (zittend) Veronica en Johanna. 
 
80
Fto-F535-01-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Fto-F535-01-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Het gezin Gerardus Galema en Ytje Galema-Teernstra.
Gefotografeerd bij het 25 jarig huwelijksfeest in 1932.
Achterste rij: v.l.n.r. Maria, Jan, Rients, Elizabeth, Bonte en Ymkje.
Middelste rij: v.l.n.r. Antonia, Gerardus, Gerard, Ytje en Klaas. Voorste rij: v.l.n.r. Hidde en IJme. 
 
81
Fto-F535-02-GezinGerardusenYtje
Fto-F535-02-GezinGerardusenYtje
Gezin Gerardus en Ytje 
 
82
Fto-F535-03-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Fto-F535-03-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Het gezin Gerardus Galema en Ytje Galema-Teernstra. Gefotografeerd in 1957. 
 
83
Fto-F551-01-HetgezinJanIJsbrandenAnnaMariaGalema-Jacobs
Fto-F551-01-HetgezinJanIJsbrandenAnnaMariaGalema-Jacobs
Het gezin Jan IJsbrand en Anna Maria Galema-Jacobs 
 
84
Fto-F580-01-HetgezinDoedeGraafsmaenAntoniaGraafsma-Galema
Fto-F580-01-HetgezinDoedeGraafsmaenAntoniaGraafsma-Galema
Het gezin Doede Graafsma en Antonia Graafsma-Galema 
 
85
Fto-F587-01-TrouwfotoHiddeGalemaJohannaKommerkamp
Fto-F587-01-TrouwfotoHiddeGalemaJohannaKommerkamp
Trouwfoto van Hidde Galema en Johanna Kommerkamp 
 
86
Fto-F589-01GezinGalemaHoekstra
Fto-F589-01GezinGalemaHoekstra
Foto genomen in 1978. V.l.n.r.: moeder Siebrigje, Nel, Itie, Marietje, Bert, Gerard, Dick, Nico, vader Gerard. 
 
87
Fto-F704-01-GezinBroers
Fto-F704-01-GezinBroers
Gezin Jan Broers/Nelly Galema. V.l.n.r.: Mariette, Jan, Nelly, Eveline 
 
88
Fto-F705-01FannyLotteNienkeGalema
Fto-F705-01FannyLotteNienkeGalema
v.l.n.r.: Fanny, Lotte, Nienke 
 
89
Fto-I1-02-TichelwerkteWorkumYsbrandKlazesGalema
Fto-I1-02-TichelwerkteWorkumYsbrandKlazesGalema
Ysbrand Klazes Galema wordt 1827 eigenaar van Tichelwerk in Workum. Hij koopt de sate van de erven Epke Sipkes Roos, na een verhoging te hebben gedaan van één kwartje! voor de prijs van f 7.339,87. Rond 1872 laat Ysbrand Klazes een nieuwe boerderij bouwen, enkele honderden meters verwijderd van de oude. Als Ysbrand Klazes in 1873 sterft is de nieuwe boerderij nog niet helemaal gereed. Dochter sijtske getrouwd met Idse Verwer erft dan Tichelwerk.  
 
90
Fto-I1-03-WesterhuisteTjerkwerd
Fto-I1-03-WesterhuisteTjerkwerd
Westerhuis te Tjerkwerd hier is Ysbrand klazes Galema geboren in 1789. Zijn vader kocht de boerderij in 1784 van zijn schoonmoeder. Zijn dochter Sjutje erfde deze in 1873 en woonde er tot 1895. 
 
91
Fto-I1-04-KaartmetdaaropaangegevenboerderijenvanYsbrandKlazesGalema
Fto-I1-04-KaartmetdaaropaangegevenboerderijenvanYsbrandKlazesGalema
Kaart met daarop aangegeven de ligging van twaalf van de dertien boerderijen van Ysbrand Klazes Galema 
 
92
Fto-I1-05-JongedijkteNijland
Fto-I1-05-JongedijkteNijland
In 1826 erft IJsbrands Klazes Galema de boerderij aan de Jongedijk te Nijland van Otto IJsbrands Galema I4856. IJsbrands Klazes Galema zijn kleinzoon en naamgenoot, wordt er boer van 1867 tot 1876. In 1873 erft deze kleinzoon zowel Jongedijk als Half Tjerkwerd. 
 
93
Fto-I1-06-RytseterpTjerkwerd
Fto-I1-06-RytseterpTjerkwerd
In 1788 koopt Klaas Ysbrands (i4845) sate Rytseterp. Ysbrand klazes (i1) erft haar in 1816. In 1873 erven de dan nog levende kinderen (waaronder Tietje (I5905) van Froukje Ysbrands (I4906) en Jan Ybs Ypma (I4907) deze boerderij. In 1883 wordt Rijtseterp afgebroken en iets verder herbouwd. Een steen gelegd door Johannes Witte (I5976) zoon van Herman (I5975) en Tietje Jans Ypma (I5905) herinnert hieraan. Van 1883 tot 1905 zijn de bewoners Douwe Yetes Flapper gehuwd met Geertje Hommes Jorna. Daarna neemt hun dochter (inmiddels getrouwd met Johannes Jacobs Galama (I2229) de boerderij over. Zij wonen er tot 1941, waarna hun zoon Jacob (I2379) er samen met zijn vrouw Augustina Ypma (I2380) veehouder wordt tot 1966. Vervolgens komen Jan(i3033) Galema en Ybeltje Jorna (i3032) op de sate Rytseterp. Deze laten het woonhuis verbouwen.  
 
94
Fto-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Fto-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Rients Hiddes Teernstra 
 
95
Fto-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Fto-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Maria Anna Oosterbaan 
 
96
Fto-I174-01-JanYsbrandsGalema
Fto-I174-01-JanYsbrandsGalema
Jan Ysbrands Galema 
 
97
Fto-I174-02-BoerderijHeechhoutteBolsward
Fto-I174-02-BoerderijHeechhoutteBolsward
Boerderij Heechhout te Bolsward. Jan Ysbrands was hier boer van 1842 tot 1875. 
 
98
Fto-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Fto-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Klaaske Fongers Huitema 
 
99
Fto-I180-01-NicolaasJansGalema
Fto-I180-01-NicolaasJansGalema
Nicolaas Jans Galema 
 
100
Fto-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Fto-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
101
Fto-I182-01-YsbrandJansGalema
Fto-I182-01-YsbrandJansGalema
Ysbrand Jans Galema 
 
102
Fto-I183-01-ElisabethJohannaKramer
Fto-I183-01-ElisabethJohannaKramer
Elisabeth Johanna Kramer 
 
103
Fto-I186-01-FongerJansGalema
Fto-I186-01-FongerJansGalema
Fonger Jans Galema 
 
104
Fto-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Fto-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Minke Mebius Hettinga 
 
105
Fto-I188-01-HubertusJansGalema
Fto-I188-01-HubertusJansGalema
Hubertus Jans Galema 
 
106
Fto-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Fto-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Sjieuke Sjoerds Ydema 
 
107
Fto-I208-01-JanKlazesGalema
Fto-I208-01-JanKlazesGalema
Jan Klazes Galema 
 
108
Fto-I210-01
Fto-I210-01
Elizabeth Klazes Galema 
 
109
Fto-I212-01-GerardusKlazesGalema
Fto-I212-01-GerardusKlazesGalema
Gerardus Klazes Galema 
 
110
Fto-I212-02-BoerderijteNijhuizum
Fto-I212-02-BoerderijteNijhuizum
Boerderij te Nijhuizum. Op de foto uit 1939 staan Gerardus en IJtje Galema-Teernstra met acht van hun elf kinderen (Nicolaas, Hidde en IJme ontbreken) en het paard genaamd Corona. 
 
111
Fto-I213-01- IJtjeRientsesTeernstra
Fto-I213-01- IJtjeRientsesTeernstra
IJtje Rientses Teernstra 
 
112
Fto-I215-01
Fto-I215-01
Clasina Klazes Galema 
 
113
Fto-I218-01
Fto-I218-01
Johanna Klazes Galema 
 
114
Fto-I2190-01-GaeleYsbrandsGalama
Fto-I2190-01-GaeleYsbrandsGalama
Gaele Ysbrands Galama 
 
115
Fto-I2190-02-Senserhuis,zoalsdeboerderijervroegeruitzag
Fto-I2190-02-Senserhuis,zoalsdeboerderijervroegeruitzag
Gaele Ysbrands Galama komt in 1850 op deze boerderij Senserhuis te wonen. Eerder in 1837 komt de familie Ykema tot een boedelscheiding en tot publieke verkoop van de Senserhuis. Theodorus Ykema vertrekt dan. Ysbrand Klazes wordt de nieuwe eigenaar. Tot 1842 is de weduwe Bangma pachter van de boerderij Senserhuis. Voordat Gaele Ysbrands op Senserhuis komt wonen, vertrekt Hessel Pieters Wesselius met zijn vrouw Sjoukje Jans Bosma. Gaele wordt in 1875 opgevolgd door Ysbrand die tot 1886 boer is. Vervolgens bestiert Jacob samen met zijn vader de boerderij tot 1896, met Johannes Huitema van 12-05-1890 tot 12-05-1896 (bedrijfsleider). Daarna neemt Michiel, een zoon van Ysbrand en Aaltje van der Weij de zaak over. Aanvankelijk boert hij samen met een aantal zussen. Vanaf 1904 tot 1944 echter met zijn vrouw Catharina Rijkema. Hun zoon Meinse is vanaf 1944 tot 1980 veehouder op Senserhuis (tot 1956 samen met Jan). Daarna neemt Pieter de boerderij over.  
 
116
Fto-I2191-01-ElisabethVanDenOever
Fto-I2191-01-ElisabethVanDenOever
Elisabeth van den Oever. 
 
117
Fto-I2194-01-YsbrandGaelesGalama
Fto-I2194-01-YsbrandGaelesGalama
Ysbrand Gaeles Galama 
 
118
Fto-I2195-01-AaltjevanderWey
Fto-I2195-01-AaltjevanderWey
Aaltje van der Wey 
 
119
Fto-I2196-01-JacobMichielGalama
Fto-I2196-01-JacobMichielGalama
Jacob Michiel Galama 
 
120
Fto-i2196-02-JacobGaelesGalama
Fto-i2196-02-JacobGaelesGalama
Raam in de St.-Vituskerk in Blauwhuis. De naam Gaele -zo gaat het verhaal- werd te heidens bevonden door de pastoor (er is geen heilige met de naam Gaele) en werd veranderd in Michiel (heilige Michael). Jacob gebruikte daarna in zijn latere leven de naam Jacob Michiels Galama 
 
121
Fto-I2197-01-WytskeVanDerWerf
Fto-I2197-01-WytskeVanDerWerf
Wytske van der Werf 
 
122
Fto-I2198-01-KlaasGaelesGalama
Fto-I2198-01-KlaasGaelesGalama
Klaas Gaeles Galama 
 
123
Fto-I2199-01-MinkeCornelisWitteveen
Fto-I2199-01-MinkeCornelisWitteveen
Minke Cornelis Witteveen 
 
124
Fto-I2200-01-HayeGaelesGalama
Fto-I2200-01-HayeGaelesGalama
Haye Gaeles Galama 
 
125
Fto-I2201-01-GatskeAnnesPostma
Fto-I2201-01-GatskeAnnesPostma
Gatske Annes Postma 
 
126
Fto-I2212-02-ReginaYsbrandsGalama
Fto-I2212-02-ReginaYsbrandsGalama
Regina Ysbrands Galama 
 
127
Fto-I2213-01-BolswardhotelWiebes
Fto-I2213-01-BolswardhotelWiebes
Meindert van den Berg was timmermansknecht te Enkhuizen in 1886, kastelein te Westhem, hotelhouder te Dokkum, te Bolsward hotel Wiebes en te Assen.
Van 14-05-1886 tot 13-05-1893 is Meindert dienstplichtig milicien.
Op 01-12-1907 bericht de Bolswarder Courant: "Hotel Wiebes (hoek Marktplein/Grootzand, zie pijl)naar aandeelhouders, Meindert van den Berg blijft exploitant. Aandeelhouders M.IJ. Galama (Tjerkwerd), T.IJ. Galama (Rijsenberg, J.IJ. Galama (Rijsenberg, M.Kramer (Hartwerd) en anderen". De aandeelhouders kopen het pand voor f 25.280,-. Per 10-05 -1912 gaat de exploitatie van het hotel over op J. Vallinga. Op 09-11-1913 wordt Leo Hettema eigenaar voor 13.654,-. De volledige inventaris waaronder 2 biljarts enz. moet daarbij worden overgenomen voor f 3.500,-. Het pand bestaat uit 3 grote zalen, 3 kamers, 16 logeerkamers, ruime keuken en kelders enz. Kinderen van Regina en Meindert: 1 Alida 2 Wigbertus 3 IJsbrand. Meindert hertrouwt met Veronica Maria Johanna Brand.  
 
128
Fto-I2214-01-ElisabethYsbrandsGalama
Fto-I2214-01-ElisabethYsbrandsGalama
Kinderen van Elisabeth en Mebius: 1 Ysbrand, 2 Franciscus (monseigneur Constans, bisschop van Luanafa, China). 3 Alida, 4 Sijbrigje, 5 Machiel, 6 Gerrit, 7 Baukje, 8 Hendrik, 9 Regina (trouwt met Jacob Johannes Galama), 10 Petronella.
Mebius is een broer van Elisabeth en Dirk. Mebius hertrouwt met Petronella Anna Albada Jelgersma. 
 
129
Fto-I2215-01-MebiusFransKramer
Fto-I2215-01-MebiusFransKramer
Mebius Frans Kramer 
 
130
Fto-I2216-01-MichielYsbrandsGalama
Fto-I2216-01-MichielYsbrandsGalama
Michiel Ysbrands Galama 
 
131
Fto-I2216-02-MichielYsbrandsGalama
Fto-I2216-02-MichielYsbrandsGalama
Michiel Ysbrands Galama 
 
132
Fto-I2217-01-CatharinaRijpkema
Fto-I2217-01-CatharinaRijpkema
Catharina Rijpkema 
 
133
Fto-I2218-01-AgathaYsbrandsGalama
Fto-I2218-01-AgathaYsbrandsGalama
Agatha Ysbrands Galama 
 
134
Fto-I2219-01-DurkFransKramer
Fto-I2219-01-DurkFransKramer
Durk frans Kramer 
 
135
Fto-I222-01-FranciscusYsbrandsGalema
Fto-I222-01-FranciscusYsbrandsGalema
Franciscus Ysbrands Galema 
 
136
Fto-I2220-01-TaekeYsbrandsGalama
Fto-I2220-01-TaekeYsbrandsGalama
Teake Ysbrands Galama 
 
137
Fto-I2220-02-TaekeYsbrandsGalama
Fto-I2220-02-TaekeYsbrandsGalama
Taeke Ysbrands Galama (ongeveer 19 jaar oud) wordt op 15-08-1906 tot priester gewijd. Vervolgens is hij kapelaan te Sneek, pastoor te Lemmer, rector te Deurningen en pastoor te Arnhem.
 
 
138
Fto-I2221-01-BaukjeYsbrandsGalama
Fto-I2221-01-BaukjeYsbrandsGalama
Baukje Ysbrands Galama is overleden aan tuberculose. 
 
139
Fto-I2222-01-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-01-JanYsbrandsGalama
Jan Ysbrands Galama 
 
140
Fto-I2222-02-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-02-JanYsbrandsGalama
Jan Ysbrands Galama is op deze foto ongeveer 14 jaar oud. 
 
141
Fto-I2222-03-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-03-JanYsbrandsGalama
Gebrandschilderd raam in St.-Vituskerk in Blauwhuis. Afgebeeld samen met Titus Brandsma 
 
142
Fto-I2223-01-MinkeGalama
Fto-I2223-01-MinkeGalama
Minke Galama 
 
143
Fto-I2224-01-HarmenYdema
Fto-I2224-01-HarmenYdema
Harmen Ydema 
 
144
Fto-I2225-01-ElisabethGalama
Fto-I2225-01-ElisabethGalama
Elisabeth Galama 
 
145
Fto-I2226-01-PaulusHettinga
Fto-I2226-01-PaulusHettinga
Paulus Hettinga 
 
146
Fto-I2227-01-MichielJacobsGalama
Fto-I2227-01-MichielJacobsGalama
Michiel Jacobs Galama 
 
147
Fto-I2227-02-MichielJacobsGalama
Fto-I2227-02-MichielJacobsGalama
Michiel Jacobs Galama 
 
148
Fto-I2227-03-BeslingaStateteFriens
Fto-I2227-03-BeslingaStateteFriens
Beslinga State te Friens 
 
149
Fto-I2228-01-MargarethaAgathaSakesVeltman
Fto-I2228-01-MargarethaAgathaSakesVeltman
Margaretha Agatha Sakes Veltman 
 
150
Fto-I2228-02-MargarethaAgathaSakesVeltman
Fto-I2228-02-MargarethaAgathaSakesVeltman
Margaretha Agatha Sakes Veltman 
 
151
Fto-I2229-01-JohannesJacobsGalama
Fto-I2229-01-JohannesJacobsGalama
Johannes Jacobs Galama 
 
152
Fto-I2230-01-DorotheaFlapper
Fto-I2230-01-DorotheaFlapper
Dorothea Flapper 
 
153
Fto-I2231-01-AkkeJacobsGalama
Fto-I2231-01-AkkeJacobsGalama
Akke Jacobs Galama 
 
154
Fto-I2234-01-DurkJacobsGalama
Fto-I2234-01-DurkJacobsGalama
Durk Jacobs Galama 
 
155
Fto-I2235-01-GrietjeSikkesHettinga
Fto-I2235-01-GrietjeSikkesHettinga
Grietje Sikkes Hettinga 
 
156
Fto-I2236-01-YsbrandGalama
Fto-I2236-01-YsbrandGalama
Ysbrand Galama 
 
157
Fto-I2237-01-SjuttjeGalama
Fto-I2237-01-SjuttjeGalama
Sjuttje Galama 
 
158
Fto-I2238-01-HenderikusTheodorusHalsema
Fto-I2238-01-HenderikusTheodorusHalsema
Henderikus Theodorus Halsema 
 
159
Fto-I2239-01-WaltjeJacobsGalama
Fto-I2239-01-WaltjeJacobsGalama
Waltje Jacobs Galama 
 
160
Fto-I2240-01-SibleYpesVdWerf
Fto-I2240-01-SibleYpesVdWerf
Sible Ypes van der Werf 
 
161
Fto-I2247-01-JanJohannesGalama
Fto-I2247-01-JanJohannesGalama
Jan Johannes Galama 
 
162
Fto-I2247-02-JanJohannesGalama
Fto-I2247-02-JanJohannesGalama
Jan Johannes Galama 
 
163
Fto-I2248-01-AkkeJohannesEngwerda
Fto-I2248-01-AkkeJohannesEngwerda
Akke Johannes Engwerda 
 
164
Fto-I2249-01-JohannaKlazesGalama
Fto-I2249-01-JohannaKlazesGalama
Johanna Klazes Galama 
 
165
Fto-I2250-01-HolkeWierema
Fto-I2250-01-HolkeWierema
Holke Wierema 
 
166
Fto-i2251-01ElizabethKlazesGalama
Fto-i2251-01ElizabethKlazesGalama
Elizabeth op jongere leeftijd 
 
167
Fto-i2251-02ElizabethKlazesGalama
Fto-i2251-02ElizabethKlazesGalama
Elizabeth na huwelijk 
 
168
Fto-I2255-01-JacobusGalama
Fto-I2255-01-JacobusGalama
Jacobus Galama 
 
169
Fto-I2257-01-JozefGalama
Fto-I2257-01-JozefGalama
Jozef Galama 
 
170
Fto-I2258-01-MariaReginaHettinga
Fto-I2258-01-MariaReginaHettinga
Maria Regina Hettinga 
 
171
Fto-I2264-01-HiskeKramer
Fto-I2264-01-HiskeKramer
Hiske Galema-Kramer op haar 90e verjaardag. 
 
172
Fto-I2265-01-YsbrandGalama
Fto-I2265-01-YsbrandGalama
Ysbrand Galama 
 
173
Fto-I2266-01-JetskeEvertsWybenga
Fto-I2266-01-JetskeEvertsWybenga
Jetske Everts Wybenga 
 
174
Fto-I2269-01-ElisabethHayesGalama
Fto-I2269-01-ElisabethHayesGalama
Elisdabeth Hayes Galama 
 
175
Fto-I2270-01-MauritsSebastianusZeinstra
Fto-I2270-01-MauritsSebastianusZeinstra
Maurits Sebastianus Zeinstra 
 
176
Fto-I2294-01-JacobJohannesGalama
Fto-I2294-01-JacobJohannesGalama
Jacob Johannes Galama 
 
177
Fto-I2298-01-JoachimMeinardusGalama
Fto-I2298-01-JoachimMeinardusGalama
Joachim Meinardus Galama 
 
178
Fto-I2307-01-AgathaMargarethaGalama
Fto-I2307-01-AgathaMargarethaGalama
Agatha Margaretha Galama 
 
179
Fto-I2308-01-JohanMarinusAntoniusMulder
Fto-I2308-01-JohanMarinusAntoniusMulder
Johan Marinus Antonius Mulder 
 
180
Fto-i2329-01JacobYdema
Fto-i2329-01JacobYdema
Wandschildering St-Ludgeruskerk Balk 
 
181
Fto-I2361-01-SakeJeroenMichielsGalama
Fto-I2361-01-SakeJeroenMichielsGalama
Sake Jeroen Michiels Galama 
 
182
Fto-I2361-02-SakeJeroenMichielsGalama
Fto-I2361-02-SakeJeroenMichielsGalama
Sake Jeroen Michiels Galama 
 
183
Fto-I2362-01-AlidaHelenaGalama
Fto-I2362-01-AlidaHelenaGalama
Alida Helena Galama 
 
184
Fto-I2364-01-JohannesTheodorusMichielsGalama
Fto-I2364-01-JohannesTheodorusMichielsGalama
Johannes Theodorus Michiels Galama 
 
185
Fto-I2366-01-JeroenPetrusMichielsGalama
Fto-I2366-01-JeroenPetrusMichielsGalama
Jeroen Petrus Michiels Galama 
 
186
Fto-I2368-01-WijtskeMonicaGalama
Fto-I2368-01-WijtskeMonicaGalama
Wijtske Monica Galama 
 
187
Fto-I2370-01-PaulinusJuliusMichielsGalama
Fto-I2370-01-PaulinusJuliusMichielsGalama
Paulinus Julius Michiels Galama 
 
188
Fto-I2372-01-PetrusBavoMichielsGalama
Fto-I2372-01-PetrusBavoMichielsGalama
Petrus Bavo Michiels Galama 
 
189
Fto-I2374-01-JuliusYsbrandMichielsGalama
Fto-I2374-01-JuliusYsbrandMichielsGalama
Julius Ysbrand Michiels Galama 
 
190
Fto-I2374-02-JuliusGalama
Fto-I2374-02-JuliusGalama
Julius Ysbrand Michiels Galama 
 
191
Fto-I2376-01-HelenaElizabethGalama
Fto-I2376-01-HelenaElizabethGalama
Helena Elizabeth Galama 
 
192
Fto-I2379-01-JacobGalama
Fto-I2379-01-JacobGalama
Jacob Galama 
 
193
Fto-I2380-01-AugustinaMargrethaYpma
Fto-I2380-01-AugustinaMargrethaYpma
Augustina Margretha Ypma 
 
194
Fto-I2384-01-HedwigesJohannesGalama
Fto-I2384-01-HedwigesJohannesGalama
Hedwiges Johannes Galama 
 
195
Fto-I2386-01-DominicusJitteGalama
Fto-I2386-01-DominicusJitteGalama
Dominicus Jitte Galama 
 
196
Fto-I23w
Fto-I23w
Eerste steen gelegd voor Christelijke school te Welsryp 
 
197
Fto-I2403-01-PetronellaAnnaClasienaGalama
Fto-I2403-01-PetronellaAnnaClasienaGalama
Petronella Anna Clasiena Galama 
 
198
Fto-I2403-02-PetronellaAnnaClasienaGalama
Fto-I2403-02-PetronellaAnnaClasienaGalama
Petronella Anna Clasiena Galama 
 
199
Fto-I2404-01-TjeerdHaarsma
Fto-I2404-01-TjeerdHaarsma
Tjeerd Durks Haarsma 
 
200
Fto-I2405-01-JacobYsbrandGalama
Fto-I2405-01-JacobYsbrandGalama
Jacob Ysbrand Galama gefotografeerd op 20 aug. 2007. 
 
201
Fto-I2405-02-JacobYsbrandGalama
Fto-I2405-02-JacobYsbrandGalama
Jacob Ysbrand Galama 
 
202
Fto-I2406-01-JohannaBrandsma
Fto-I2406-01-JohannaBrandsma
Johanna Brandsma 
 
203
Fto-I2407-01-SixtusGalama
Fto-I2407-01-SixtusGalama
Sixtus Galama 
 
204
Fto-I2407-02-SixtusGalama
Fto-I2407-02-SixtusGalama
Sixtus Galama 
 
205
Fto-I2408-01-TeatskeAgathaJorna
Fto-I2408-01-TeatskeAgathaJorna
Teatske Agatha Jorna 
 
206
Fto-I2409-01-HedwigGalama
Fto-I2409-01-HedwigGalama
Hedwig Galama 
 
207
Fto-I2409-02-HedwigSuzannaGalama
Fto-I2409-02-HedwigSuzannaGalama
Hedwig Suzanna Galama 
 
208
Fto-I2410-01-HermanMiedema
Fto-I2410-01-HermanMiedema
Herman Miedema 
 
209
Fto-I2411-01-YsbrandMichielGalama
Fto-I2411-01-YsbrandMichielGalama
Ysbrand Michiel Galama 
 
210
Fto-I2411-02-YsbrandMichielGalama
Fto-I2411-02-YsbrandMichielGalama
Ysbrand Michiel Galama 
 
211
Fto-I2412-01-TheodoraTheresiaMariaWientjens
Fto-I2412-01-TheodoraTheresiaMariaWientjens
Theodora Theresia Maria Wientjens 
 
212
Fto-I2413-01-SjoeredNicolaasGalama
Fto-I2413-01-SjoeredNicolaasGalama
Sjoerd Nicolaas Galama 
 
213
Fto-I2413-02-SjoerdNicolaasGalama
Fto-I2413-02-SjoerdNicolaasGalama
Sjoerd Nicolaas Galama 
 
214
Fto-I2414-01-JulianaGerardaPetronellaOverdijk
Fto-I2414-01-JulianaGerardaPetronellaOverdijk
Juliana Gerarda Petronella Overdijk 
 
215
Fto-I2415-01-AnnaGalama
Fto-I2415-01-AnnaGalama
Anna Galama 
 
216
Fto-I2416-01-FranciscaGalama
Fto-I2416-01-FranciscaGalama
Francisca Galama 
 
217
Fto-I2416-02-FranciscaGalama
Fto-I2416-02-FranciscaGalama
Francisca Galama 
 
218
Fto-I2417-01-BaukeRypma
Fto-I2417-01-BaukeRypma
Bauke Rypma 
 
219
Fto-I2423-01-HedwigLouisaVdWerf
Fto-I2423-01-HedwigLouisaVdWerf
Hedwig Louisa van der Werf 
 
220
Fto-I2425-01-CatharinaElisabethVdWerf
Fto-I2425-01-CatharinaElisabethVdWerf
Catharina Elisabeth van der Werf 
 
221
Fto-I2427-01-LouisaSusannaVdWerf
Fto-I2427-01-LouisaSusannaVdWerf
Louisa Susanna van der Werf 
 
222
Fto-I2429-01-ElisabethCatharinaVdWerf
Fto-I2429-01-ElisabethCatharinaVdWerf
Elisabeth Catharina van der Werf 
 
223
Fto-I2430-01-YpeusValeriusVdWerf
Fto-I2430-01-YpeusValeriusVdWerf
Ypeus Valerius van der Werf 
 
224
Fto-I2432-01-JacobTheodoorVdWerf
Fto-I2432-01-JacobTheodoorVdWerf
Jacob Theodoor van der Werf 
 
225
Fto-I2435-01-ValeriusReinierVdWerf
Fto-I2435-01-ValeriusReinierVdWerf
Valerius Reinier van der Werf 
 
226
Fto-I2437-01-TheodoorYsbrandVdWerf
Fto-I2437-01-TheodoorYsbrandVdWerf
Theodoor Ysbrand van der Werf 
 
227
Fto-I2477-01-JohannesTheodorusGalama
Fto-I2477-01-JohannesTheodorusGalama
Johannes Theodurus Galama 
 
228
Fto-I2478-01-AnnaTheodoraReijnen
Fto-I2478-01-AnnaTheodoraReijnen
Anna Theodora Reijnen 
 
229
Fto-i2506-01MariaAnnaZonderland
Fto-i2506-01MariaAnnaZonderland
 
 
230
Fto-i2508-01MonicaJohannaZonderland
Fto-i2508-01MonicaJohannaZonderland
 
 
231
Fto-i2510-01NicolaasJacobusZonderland
Fto-i2510-01NicolaasJacobusZonderland
 
 
232
Fto-i2512-01HubertusZonderland
Fto-i2512-01HubertusZonderland
 
 
233
Fto-i2515-01PetronellaMariaZonderland
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
234
Fto-i2517-01JohannaZonderland
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
235
Fto-i2518-01JozephZonderland
Fto-i2518-01JozephZonderland
 
 
236
Fto-i2520-01HermanJosephZonderland
Fto-i2520-01HermanJosephZonderland
 
 
237
Fto-i2522-01BoukjeZonderland
Fto-i2522-01BoukjeZonderland
 
 
238
Fto-I2541-01-DouweMebiusGalama
Fto-I2541-01-DouweMebiusGalama
Douwe Mebius Galama 
 
239
Fto-I2543-01-ChristinaCatharinaGalama
Fto-I2543-01-ChristinaCatharinaGalama
Christina Catharina Galama 
 
240
Fto-I2545-01-NicolaasCornelisGalama
Fto-I2545-01-NicolaasCornelisGalama
Nicolaas Cornelis Galama 
 
241
Fto-I2547-01-TjebbeGalama
Fto-I2547-01-TjebbeGalama
Tjebbe Galama 
 
242
Fto-I2549-01-MonicaGalama
Fto-I2549-01-MonicaGalama
Monica Galama 
 
243
Fto-I2551-01-JacobusAntoniusGalama
Fto-I2551-01-JacobusAntoniusGalama
Jacobus Antonius Galama 
 
244
Fto-i2552-01JanEpkeZonderland
Fto-i2552-01JanEpkeZonderland
 
 
245
Fto-I2553-01-AgathaElizabethGalama
Fto-I2553-01-AgathaElizabethGalama
Agatha Elizabeth Galama 
 
246
Fto-I256-01-JanIJsbrandGalema
Fto-I256-01-JanIJsbrandGalema
Jan IJsbrand Galema 
 
247
Fto-i2569-01MonicaHettinga
Fto-i2569-01MonicaHettinga
 
 
248
Fto-I257-01-AnnaMariaJacobs
Fto-I257-01-AnnaMariaJacobs
Anna Maria Jacobs 
 
249
Fto-I2584-01-HaijeGalama
Fto-I2584-01-HaijeGalama
De zeer lange Pater Sybrand Galama op zijn 25e verjaardag van zijn priesterwijding 19 maart 1964 getekend door een van zijn leerlingen. 
 
250
Fto-I2584-01-HaijeMichielGalema
Fto-I2584-01-HaijeMichielGalema
Haye Michiel Galema (Pater Sybrand) 
 
251
Fto-I2587-01-HendrikFransiscusGalema
Fto-I2587-01-HendrikFransiscusGalema
Hendrik Fransiscus Galema 
 
252
Fto-I2593-01-FransGalama
Fto-I2593-01-FransGalama
Deze pasfoto is geknipt uit de trouwfoto van Frans Galama (1948) 
 
253
Fto-I2593-02-FransGalama
Fto-I2593-02-FransGalama
Frans Galama op "Memmedei" op 30 mei 2004 in de tuin te Noordwolde. 
 
254
Fto-I2593-03-FransGalama
Fto-I2593-03-FransGalama
Frans Galama werkzaam in de eendenkooi te Piaam die hij voor het Fryske Gea samen met Jan Hipma in oude glorie herstelde. Circa 1980. 
 
255
Fto-I2593-04-FransGalama
Fto-I2593-04-FransGalama
Trouwfoto van Franciscus Galama en Geertruida Zeinstra, 27 july 1948 te Leeuwarden. 
 
256
Fto-I2594-01-GeertruidaZeinstra
Fto-I2594-01-GeertruidaZeinstra
Geertruida Zeinstra. 
 
257
Fto-I2594-02-GeertruidaZeinstra
Fto-I2594-02-GeertruidaZeinstra
Frans en Truus Galama-Zeinstra met hun bijdrage aan de feestvreugde. 
 
258
Fto-I269-01-MargarethaAnnaGalema
Fto-I269-01-MargarethaAnnaGalema
Margaretha Anna Galema 
 
259
Fto-I270-01-ClasinaJohannaGalema
Fto-I270-01-ClasinaJohannaGalema
Clasina Johanna Galema 
 
260
Fto-I270-02-ClasinaJohannaGalema
Fto-I270-02-ClasinaJohannaGalema
Clasina Johanna Galema 
 
261
Fto-I271-01-SjoerdAndela
Fto-I271-01-SjoerdAndela
Sjoerd Andela 
 
262
Fto-I272-01-JohannaVeronicaGalema
Fto-I272-01-JohannaVeronicaGalema
Johanna Veronica Galema 
 
263
Fto-I2727-01-Dominikus Kramer
Fto-I2727-01-Dominikus Kramer
 
 
264
Fto-I2738-02-BoerderijSenserhuis
Fto-I2738-02-BoerderijSenserhuis
Boerderij Senserhuis in 1993. In 1998 het bedrijf van Pieter Galama.
In de "beste" kamer van het woonhuis zit boven de schouw een schildering. Hierop is de zegen van Jacob door zijn vader Isaak afgebeeld. In de schouw staat een spreuk die luidt: "Ik zaai en ploeg naar mijn verstand - De zegen komt van hoger hand".  
 
265
Fto-I274-01-VeronicaCatharinaGalema
Fto-I274-01-VeronicaCatharinaGalema
Veronica Catharina Galema 
 
266
Fto-I2763-01JoopMulder
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
267
Fto-I2765-01-MichielYsbrandMulder
Fto-I2765-01-MichielYsbrandMulder
Michiel Ysbrand Mulder. Portret is geknipt uit een grotere foto waar hij met Berber op staat genomen 28-12-2011. 
 
268
Fto-I2766-01-BerberVanderMeer
Fto-I2766-01-BerberVanderMeer
Berber van der Meer. Het portret is geknipt uit een grotere foto waar zij opstaat samen met Michiel, genomen op 28-12-2011. 
 
269
Fto-I2773-01-Durk Kramer
Fto-I2773-01-Durk Kramer
 
 
270
Fto-I2775-01-Anna Kramer
Fto-I2775-01-Anna Kramer
 
 
271
Fto-I2779-01-Akke Kramer
Fto-I2779-01-Akke Kramer
 
 
272
Fto-I2781-01-Jan Kramer
Fto-I2781-01-Jan Kramer
 
 
273
Fto-I2783-01-Ysbrand Kramer
Fto-I2783-01-Ysbrand Kramer
 
 
274
Fto-I2785-01-Gryt Kramer
Fto-I2785-01-Gryt Kramer
 
 
275
Fto-I2787-01-Aly Kramer
Fto-I2787-01-Aly Kramer
 
 
276
Fto-I2789-01-Gerrit Kramer
Fto-I2789-01-Gerrit Kramer
 
 
277
Fto-I2791-01-Joop Kramer
Fto-I2791-01-Joop Kramer
 
 
278
Fto-I3002-01-SebastianusIgnatiusGalama
Fto-I3002-01-SebastianusIgnatiusGalama
Nijdamstra State te Friens 
 
279
Fto-I3060-02-In1998hetbedrijfvanJohannesGalema
Fto-I3060-02-In1998hetbedrijfvanJohannesGalema
In 1998 het bedrijf van Johannes Galema 
 
280
Fto-i3136AnkieGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
281
Fto-i3137-01JohandeLange
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
282
Fto-i3138-01GrethaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
283
Fto-i314-01AnnaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
284
Fto-i3140-01IdaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
285
Fto-i3141-01BerendWiersma
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
286
Fto-i3145-01GerardTrijselaar
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
287
Fto-i3146-01ObeGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
288
Fto-i3147-01AfraVeldman
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
289
Fto-i3147-01KrystalKestner
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
290
Fto-i3148AnnoSjoerdGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
291
Fto-i3149-01ChristelZiegler
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
292
Fto-i3150-01NellyGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
293
Fto-i3151-01JanFossen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
294
Fto-I3152-01-LydiaGalama
Fto-I3152-01-LydiaGalama
Lydia Galama 
 
295
Fto-I3153-01-MinneWiersma
Fto-I3153-01-MinneWiersma
Minne Wiersma 
 
296
Fto-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Fto-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Nicolaas Bonifacius Galema 
 
297
Fto-I323-01-AgathaCatharinusAndringa
Fto-I323-01-AgathaCatharinusAndringa
Agatha Catharinus Andringa 
 
298
Fto-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Fto-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Antonia Elizabeth Galema 
 
299
Fto-I3266-01-YsbrandKlaasGalama
Fto-I3266-01-YsbrandKlaasGalama
Ysbrand Klaas Galama 
 
300
Fto-I327-01-DoedeSijbrensGraafsma
Fto-I327-01-DoedeSijbrensGraafsma
Doede Sijbrens Graafsma 
 
301
Fto-I3366-01-BavoGloriantGalama
Fto-I3366-01-BavoGloriantGalama
Bavo Gloriant Galama 
 
302
Fto-I344-01-GerardusNicolaasGalema
Fto-I344-01-GerardusNicolaasGalema
Gerardus Nicolaas Galema 
 
303
Fto-I345-01-SiebrigjeHoekstra
Fto-I345-01-SiebrigjeHoekstra
Siebrigje Hoekstra 
 
304
Fto-I3628-01-ReinieGalama
Fto-I3628-01-ReinieGalama
Reinie Galama 
 
305
Fto-I3642-01-MichielGalama
Fto-I3642-01-MichielGalama
Michiel Galama 
 
306
Fto-I3702-01-SjoerdHayeGalema
Fto-I3702-01-SjoerdHayeGalema
Sjoerd Haye Galema 
 
307
Fto-I3733-AnnoGalama
Fto-I3733-AnnoGalama
Anno Galama met één van zijn door hem gebouwde gitaren 
 
308
Fto-I3737-01-HayeGalama
Fto-I3737-01-HayeGalama
Haye Galama op ca.5 jarige leeftijd. 
 
309
Fto-I3737-02-HayeGalama
Fto-I3737-02-HayeGalama
Haye Galama bij zijn plechtige heilige communie; ca. 12 jaar. 
 
310
Fto-I3737-03-HayeGalama
Fto-I3737-03-HayeGalama
Haye Galama op circa 17 jarige leeftijd. 
 
311
Fto-I3737-04-HayeGalama
Fto-I3737-04-HayeGalama
Haye Galama in zijn studententijd, ca. 23 jaar. 
 
312
Fto-I3737-05-HayeGalama
Fto-I3737-05-HayeGalama
Haye Galama op circa 30 jarige leeftijd werkzaam bij onderzoeksinstituut Intomart te Hilversum. 
 
313
Fto-I3737-06-HayeGalama
Fto-I3737-06-HayeGalama
Haye Galama op circa 50 jarige leeftijd in Hongarije waar hij in 2005 grond kocht en er later een huis op bouwde. 
 
314
Fto-I3737-07-HayeGalama
Fto-I3737-07-HayeGalama
Haye Galama op de Zeinstra's dag in mei 2010. 
 
315
Fto-I3737-08-HayeGalama
Fto-I3737-08-HayeGalama
Trouwfoto van Haye Galama en Agnes Hettinga 11-4-1986. 
 
316
Fto-I3737-09-HayeGalama
Fto-I3737-09-HayeGalama
Haye en Agnes Galama in Budapest in 2014 met de Donau en het parlementsgebouw op de achtergrond. 
 
317
Fto-I3738-01-AgnesHettinga
Fto-I3738-01-AgnesHettinga
Agnes Hettinga op ca. 23 jarige leeftijd. 
 
318
Fto-I3738-02-AgnesHettinga
Fto-I3738-02-AgnesHettinga
Agnes Hettinga op ca. 18 jarige leeftijd. 
 
319
Fto-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Fto-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Nicolaas Ysbrands Galema 
 
320
Fto-I4-02-NicolaasYsbrandsGalema
Fto-I4-02-NicolaasYsbrandsGalema
Nicolaas Ysbrands is lid van de schutterij in Bolsward.
Bij zijn signalement wordt vermeld: lengte 1 el en 695 strepen.
Ongeveer 1,70m)  
 
321
Fto-I4200-01-JeanneWiersma
Fto-I4200-01-JeanneWiersma
Jeanne Wiersma 
 
322
Fto-I4201-01-HeinWiersma
Fto-I4201-01-HeinWiersma
Hein Wiersma 
 
323
Fto-I424-JohannaMonicaGalema
Fto-I424-JohannaMonicaGalema
Johanna Monica Galema 
 
324
Fto-I427-01-WilhelminaClasinaGalema
Fto-I427-01-WilhelminaClasinaGalema
Wilhelmina Clasina Galema 
 
325
Fto-I429-01-ElizabethMariaGalema
Fto-I429-01-ElizabethMariaGalema
Elizabeth Maria Galema 
 
326
Fto-I431-01-FongerWillemGalema
Fto-I431-01-FongerWillemGalema
Fonger Willem Galema 
 
327
Fto-I433-01-MariaAnnaGalema
Fto-I433-01-MariaAnnaGalema
Maria Anna Galema 
 
328
Fto-I433-02-MariaAnnaGalema
Fto-I433-02-MariaAnnaGalema
Maria Anna Galema 
 
329
Fto-I434-01-ChristinaWilhelminaGalema
Fto-I434-01-ChristinaWilhelminaGalema
Christina Wilhelmina Galema 
 
330
Fto-I438-01-AnnaJohannaGalema
Fto-I438-01-AnnaJohannaGalema
Anna Johanna Galema 
 
331
Fto-I440-01-HendrikaMonicaGalema
Fto-I440-01-HendrikaMonicaGalema
Hendrika Monica Galema 
 
332
Fto-I443-01-VeronicaTheresiaGalema
Fto-I443-01-VeronicaTheresiaGalema
Veronica Theresia Galema 
 
333
Fto-I4853-01-AndrieskeYsbrandsGalema
Fto-I4853-01-AndrieskeYsbrandsGalema
Andrieske Ysbrands Galema 
 
334
Fto-I4856-01-JongedijkteNijland
Fto-I4856-01-JongedijkteNijland
Aan de Jongedijk te Nijland start Otto IJsbrands Galema in 1818 zijn boerenbedrijf. Als hij 1826 overlijdt, erft IJsbrands Klazes Galema I1 deze boerderij. 
 
335
Fto-I4907JanYebsYpma
Fto-I4907JanYebsYpma
 
 
336
Fto-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Fto-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Trijntje Ysbrands Galema 
 
337
Fto-I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Fto-I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Sjurtje Ysbrands Galema 
 
338
Fto-I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Fto-I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Haye Douwes van der Werf 
 
339
Fto-I4959-01ChielJohanMulder
Fto-I4959-01ChielJohanMulder
 
 
340
Fto-I4960-01MetteHennieMulder
Fto-I4960-01MetteHennieMulder
 
 
341
Fto-I4995-01-DominicusGalama
Fto-I4995-01-DominicusGalama
De tjalk Sint Antonius van Dominicus Galama 
 
342
Fto-I4997-01-KatrinaGalema
Fto-I4997-01-KatrinaGalema
Katrina Galema met haar zoon Petrus. 
 
343
Fto-i5000-01CorneliaMariaGalema
Fto-i5000-01CorneliaMariaGalema
 
 
344
Fto-I5002-01-FokkeGalema
Fto-I5002-01-FokkeGalema
Het beurtschip van Fokke Galema. Hij zit rechts op een stapel dekkleden. 
 
345
Fto-i5004-01GerhardKarlVitting
Fto-i5004-01GerhardKarlVitting
 
 
346
Fto-I5039-01-AmberRonteltap
Fto-I5039-01-AmberRonteltap
Amber Ronteltap. Foto genomen in 2010. 
 
347
Fto-I5040-01-MatteoGalema
Fto-I5040-01-MatteoGalema
Matteo Galema. Foto genomen in 2011. 
 
348
Fto-I5042-01-AlexanderMeuwese
Fto-I5042-01-AlexanderMeuwese
Alexander Meuwese. Foto genomen in 2010. 
 
349
Fto-I5043-01-QuintMeuwese
Fto-I5043-01-QuintMeuwese
Quint Meuwese. Foto genomen in 2011. 
 
350
Fto-I5044-01-SterreMeuwese
Fto-I5044-01-SterreMeuwese
Sterre Meuwese. Foto genomen in 2011. 
 
351
Fto-I5045-01-YelleMeuwese
Fto-I5045-01-YelleMeuwese
Yelle Meuwese. Foto genomen 15-11-2014. 
 
352
Fto-I5046-01-RoyDeRon
Fto-I5046-01-RoyDeRon
Roy de Ron. Foto gemaakt in 2010. 
 
353
Fto-I5048-01-NienkeDeRon
Fto-I5048-01-NienkeDeRon
Nienke de Ron. Foto gemaakt 10-12-2014. 
 
354
Fto-I5068-01-HitjeDirksDeBoer
Fto-I5068-01-HitjeDirksDeBoer
Hitje Dirks de Boer 
 
355
Fto-I509-JanBonifatiusGalema
Fto-I509-JanBonifatiusGalema
Jan Bonifatius Galema. Foto genomen in 2011. 
 
356
Fto-I510-01-MarianneVanAgtmaal
Fto-I510-01-MarianneVanAgtmaal
Marianne van Agtmaal. Foto genomen in 2011. 
 
357
Fto-I5120-01-KlasinaGalama
Fto-I5120-01-KlasinaGalama
Klasina Galama 
 
358
Fto-I5120-02-KlasinaGalama
Fto-I5120-02-KlasinaGalama
Klasina Galama 
 
359
Fto-I5239-01-SjoerdNicolaasGalema
Fto-I5239-01-SjoerdNicolaasGalema
Sjoerd Nicolaas Galema 
 
360
Fto-I5240-01-WiskiaJohannaMariaAltenburg
Fto-I5240-01-WiskiaJohannaMariaAltenburg
Wiskia Johanna Maria Altenburg 
 
361
Fto-i5243-01DurkGalama
Fto-i5243-01DurkGalama
 
 
362
Fto-I5255-01-AgathaGalama
Fto-I5255-01-AgathaGalama
Agatha Galama 
 
363
Fto-i5255-02AgathaGalama
Fto-i5255-02AgathaGalama
 
 
364
Fto-I5256-01-HermanusKlaasGalama
Fto-I5256-01-HermanusKlaasGalama
Hermanus Klaas Galama 
 
365
Fto-I533-01-IJtieYmkjeGraafsma
Fto-I533-01-IJtieYmkjeGraafsma
IJtie Ymkje Graafsma 
 
366
Fto-I5336-01-WiegerGalema
Fto-I5336-01-WiegerGalema
Wieger Galema 
 
367
Fto-I534-01-RoukeWiepkesvanderMeer
Fto-I534-01-RoukeWiepkesvanderMeer
Rouke Wiepkes van der Meer 
 
368
Fto-I5347-01-SjoukjeTenWolde
Fto-I5347-01-SjoukjeTenWolde
Sjoukje ten Wolde 
 
369
Fto-I535-01-JohannaMargarethaGraafsma
Fto-I535-01-JohannaMargarethaGraafsma
Johanna Margaretha Graafsma 
 
370
Fto-I536-01-LourensZijlstra
Fto-I536-01-LourensZijlstra
Lourens A. Zijlstra 
 
371
Fto-I5373-01-LipkjeDeelsma
Fto-I5373-01-LipkjeDeelsma
Lipkje Haring Deelsma 
 
372
Fto-I5373-02-LipkjeHaringDeelstra
Fto-I5373-02-LipkjeHaringDeelstra
Lipkje Haring Deelstra 
 
373
Fto-I538-01-MonicaFeronicaGraafsma
Fto-I538-01-MonicaFeronicaGraafsma
Monica Feronica Graafsma 
 
374
Fto-I539-01-FransHjerreBoersma
Fto-I539-01-FransHjerreBoersma
Frans Hjerre Boersma 
 
375
Fto-I5394-01-TheclaGalema
Fto-I5394-01-TheclaGalema
Thecla Galema  
 
376
Fto-I5394-02-TheclaGalema
Fto-I5394-02-TheclaGalema
Thecla Galema 
 
377
Fto-I5396-01-CathrinusSiebrenGalema
Fto-I5396-01-CathrinusSiebrenGalema
Pater Cathrinus Siebren Galema 
 
378
Fto-I5399-01-HielkeDeHoo
Fto-I5399-01-HielkeDeHoo
Hielke de Hoo 
 
379
Fto-I5603-01LauraGalema
Fto-I5603-01LauraGalema
 
 
380
Fto-I5641-01-ThijsHjerreSepers
Fto-I5641-01-ThijsHjerreSepers
Thijs Hjerre Sepers 
 
381
Fto-i5706-01EpkeJosephZonderland
Fto-i5706-01EpkeJosephZonderland
 
 
382
Fto-I5880-01-Nico Kramer
Fto-I5880-01-Nico Kramer
 
 
383
Fto-i5986-01YsbrandSiblesYpma
Fto-i5986-01YsbrandSiblesYpma
 
 
384
Fto-i5988-02YtjeSiblesYpma
Fto-i5988-02YtjeSiblesYpma
Foto rond 1900 gemaakt 
 
385
Fto-I6-01-YsbrandNicolaasGalama
Fto-I6-01-YsbrandNicolaasGalama
Ysbrand Nicolaas Galama 
 
386
Fto-I6-02-JongedijkteNijland
Fto-I6-02-JongedijkteNijland
IJsbrands Klazes Galema vertrekt in 1876 naar de dan inmiddels herbouwde boerderij Half Tjerkwerd 2. De boerderij Jongedijk te Nijland (groot ruim 34 hectare) wordt in 1903 door Akke Hiddes Teernstra I7 verkocht voor f 72.000,-, tegelijk met een huis te Harlingen. In 1904 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van IJsbrand Klazes Galema. De toewijzing is voor elk der erfgenamen verschillend. Akke Hiddes Teernstra erft bijvoorbeeld de boerderij Half Tjerkwerd 2 en het arbeidershuisje te Bolsward. Omdat zij wordt overbedeeld moet zij een bedrag toe betalen. Klaas en Hidde worden gekort op hun eerder aan hen geleende gelden door hun ouders. Bernardus krijgt het boerenreeuw en de gereedschappen om de boerderij voort te kunnen zetten en een vordering op de verkoopprijs van de boerderij Jongedijk. Cornelis erft slijterij De Valk te Bolsward. Geertruida en Elisabeth krijgen hun deel in een vordering op de verkoopprijs van Jongedijk. Akke Hiddes koopt in 1909 het pand Wipstraat 3 te Bolsward en gaat daar wonen met haar jongste dochter. In 1913 verkoopt Akke Hiddes de boerderij Half Tjerkwerd 2 f 82.048,90.
Acht van hun kinderen werden hier geboren. De andere kinderen werden geboren op Halfweg Tjerkwerd 2  
 
387
Fto-i6000-01ArnoldusFranciscusAlbadaJelgersma
Fto-i6000-01ArnoldusFranciscusAlbadaJelgersma
 
 
388
Fto-i6001-01TheodorusAlbadaJelgersma
Fto-i6001-01TheodorusAlbadaJelgersma
 
 
389
Fto-i6002-01WaltjeDijkstra
Fto-i6002-01WaltjeDijkstra
 
 
390
Fto-i6003HermannSchoonhof
Fto-i6003HermannSchoonhof
 
 
391
Fto-I611-01GerardGalema
Fto-I611-01GerardGalema
Gerard Galema op 25-jarige leeftijd. 
 
392
Fto-I611-02GerardGalema
Fto-I611-02GerardGalema
Gerard Galema op 55-jarige leeftijd. 
 
393
Fto-I6123-01-Truus Kramer
Fto-I6123-01-Truus Kramer
 
 
394
Fto-I614-NelGalema
Fto-I614-NelGalema
Nel Galema 
 
395
Fto-I615-JanBroers
Fto-I615-JanBroers
Jan Broers 
 
396
Fto-i6153-01FokkoWinterwerp
Fto-i6153-01FokkoWinterwerp
 
 
397
Fto-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Fto-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Akke Hiddes Teernstra 
 
398
Fto-I884-01-ArjenAdrianusNikolaasGalema
Fto-I884-01-ArjenAdrianusNikolaasGalema
Arjen Adrianus Nikolaas Galema. Foto gemaakt in 2011. 
 
399
Fto-I885-01-MariaAdrianaAgathaGalema
Fto-I885-01-MariaAdrianaAgathaGalema
Maria Adriana Agatha Galema. Foto genomen in 2010. 
 
400
Fto-I886-01-FemkeLouiseMariaGalema
Fto-I886-01-FemkeLouiseMariaGalema
Femke Louise Maria Galema. Foto genomen in 2011. 
 
401
Fto-I997-01-MarietteBroers
Fto-I997-01-MarietteBroers
Mariette Broers 
 
402
Fto-I998-01-EvelineBroers
Fto-I998-01-EvelineBroers
Eveline Broers 
 
403
Grf-I1-01YsbrandKlazesGalema&YtjeJansSymonsma
Grf-I1-01YsbrandKlazesGalema&YtjeJansSymonsma
Dit graf is het oudste op het kerkhof van Blauwhuis 
 
404
Grf-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Grf-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Grafsteen van Rients Hiddes Teernstra & Maria Anna Oosterbaan 
 
405
Grf-I174-01-JanYsbrandsGalema
Grf-I174-01-JanYsbrandsGalema
Grafsteen van Jan Ysbrands Galema & Klaaske Fongers Huitema 
 
406
Grf-I180-01-NicolaasJansGalema
Grf-I180-01-NicolaasJansGalema
Grafsteen van Nicolaas Jans Galema & Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
407
Grf-I212-01-GerardusKlazesGalema
Grf-I212-01-GerardusKlazesGalema
Grafsteen van Gerardus Klazes Galema en Ytje Rientses Teernstra 
 
408
Grf-I213-01-YtjeRientsesTeernstra
Grf-I213-01-YtjeRientsesTeernstra
Grafsteen van Ytje Rientses Teernstra en Gerardus Klazes Galema 
 
409
Grf-I2261-01-MichielGalama en Ytje van der Weij
Grf-I2261-01-MichielGalama en Ytje van der Weij
Bolsward
Geboortedatum Michiel is op grafsteen fout.

 
 
410
Grf-I2614-01-JohanGalama
Grf-I2614-01-JohanGalama
Begraafplaats Maastricht Tongerseweg 
 
411
Grf-I5082-01-JanGalema
Grf-I5082-01-JanGalema
Bolsward 
 
412
Grf-I5499-01-MariaInaGalema.jpg
Grf-I5499-01-MariaInaGalema.jpg
Heel (L) 
 
413
Grf-I68h-01-SipkeJansGalama
Grf-I68h-01-SipkeJansGalama
Burial: Lone Fir Pioneer Cemetery
Portland Multnomah County Oregon, USA
Plot: Block 16 Lot 32 G3N 
 
414
Grf-If72-01EkeGalema
Grf-If72-01EkeGalema
Pleasant Hill Cemetery, Ireton, Sioux County, Iowa, USA 
 
415
Grf-Iw145-01ArendGalema
Grf-Iw145-01SaakjeJonker
Grf-Iw145-01ArendGalema Grf-Iw145-01SaakjeJonker
 
 
416
I213-01-YtjeRientsesTeernstra
I213-01-YtjeRientsesTeernstra
Ytje Rientses Teernstra 
 
417
I340-01-HiddeAgeGalema
I340-01-HiddeAgeGalema
Grafsteen van Hidde Age Galema en Johanna Hendrika Kommerkamp 
 
418
I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp
I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp
Grafsteen van Johanna Hendrika Kommerkamp en Hidde Age Galema 
 
419
I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp
I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp
Bidprentje van Johanna Hendrika Kommerkamp 
 
420
I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Bidprentje van Sjurtje Ysbrands Galema 
 
421
I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Bidprentje van Haye Douwes van der Werf 
 
422
I5895-01-JohannesGerardusTerwisschavanScheltinga
I5895-01-JohannesGerardusTerwisschavanScheltinga
Johannes Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
423
index.html
index.html
 
 
424
index.html
index.html
 
 
425
Sociëteit Hof van Holland, Bolsward
Sociëteit Hof van Holland, Bolsward
 
 
426
Vh-Iwd10-01TeyeTialles
Vh-Iwd10-01TeyeTialles
In 1634 lenen Teye en Tiaetscke 1700 goudguldens van Tiepke Jelles en Aafke Pieters. Een jaar later nog eens 1100 goudguldens van zijn Teye's zuster Trijntie. In 1648 koopt Jacob Jacobs Recalff, deurwaarder van het Hof van Friesland, de sate en landen Groot Wynia, groot 45,5 pondemaat voor 132 goudguldens per pondemaat. Tenslotte verkoopt Teye in 1650 zijn deel van de erfenis van zijn broer Hans aan zijn andere broer Wiebren voor 228 goudguldens 
 
427
Vh-Iwd8-01HansTialles
Vh-Iwd8-01HansTialles
Hans overlijdt kinderloos. Zijn ouders hebben 10 pondemaat land, onderdeel van een stuk van 20, op zijn naam laten zetten. Aangezien hij als "onnozel" wordt omschreven, kan hij op deze wijze in zijn levensonderhoud voorzien. Zijn nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld onder zijn zeven broers en zussen. 
 
428
Vhl-F1708-01
Vhl-F1708-01
De kinderen van dit gezin krijgen de bijnaam "de wezen", als gevolg van het vroegtijdig overlijden van hun beide ouders.
Voogd over de kinderen is hun oom Jacob Gaeles Galama (I2196). 
 
429
Vhl-F1735-01
Vhl-F1735-01
Het gezin van Jozef en Maria wordt als enig katholiek gezin in De Tike in het begin met argusogen bekeken. Ze gaan in Drachten ter kerke in het Franciscaner klooster. Om ter communie te gaan moet je "nuchter" zijn, pas na de communie mag er worden gegeten. Dat gebeurt dan bij de broeders/paters van het klooster. Als "tegenprestatie" krijgt Maria vaak een zak te stoppen sokken van de broeders en paters mee. De week daarop worden deze gestopt weer terugbezorgd. De broeders en paters leveren ook wel eens gratis arbeidskracht aan Jozef door mee te helpen bij de hooi-oogst. 
 
430
Vhl-F1737-01
Vhl-F1737-01
De kinderen van Michiel en Ytje gaan, net als hun vader, naar de kostschool in Oss. 
 
431
Vhl-F17t-01RientsEibertsGalama
Vhl-F17t-01RientsEibertsGalama
Na het overlijden van hun moeder verklaren Hyltje en Eibert "dat tot de nalatenschap geen onroerende goederen behoren, noch vruchtgebruik". Hyltje ondertekent de memorie van successie en Eibert zet een kruisje als handtekening. 
 
432
Vhl-F1858-01
Vhl-F1858-01
Als Klaas kennismaakt met Agnes, woont hij op een boerderij in Terhorne, met een schitterend uitzicht over het Snekermeer. De boerderij is nagenoeg alleen bereikbaar per boot; via de weg is het een heel eind omrijden. Agnes ziet het niet zitten om zo eenzaam te wonen. Er wordt daarom uitgekeken naar een andere boerderij. Die wordt gevonden in Lemmer. 
 
433
Vhl-F1t-01JarichSipkes
Vhl-F1t-01JarichSipkes
Op 16-5-1659 worden oudoom Lambert Lous (lakenkoper) te Sint-Jacobiparochie en Sytse Reyns te Kimswerd aangesteld tot voogden over Antje, Sipke en Gerrit. Hetzelfde jaar wordt te Tzum op verzoek van genoemde voogden en moeder Ryckie Gerrits het sterfhuis van Jarich Sipkes beschreven. Tevens wordt een scheiding van bezit geregeld tussen de kinderen uit het eerste huwelijk van hun moeder en hun stiefvader (Pieter Gerrits uit Dongjum). Beschreven wordt een boerderij met 120 pondemaat land in eigen bezit en een halve pondemaat onder Ried. Voorts wordt gemeld dat Ryckien 3200 goudguldens heeft ingebracht bij haar huwelijk met Jarich. Jarich heeft zelf 8736 carolieguldens en 61 stuivers ingebracht. Er zijn ook een aantal vorderingen van derden. 
 
434
Vhl-F2303-01
Vhl-F2303-01
Jozef en Wipkje leren elkaar kennen in Kameroen. Na hun huwelijk zijn ze als ontwikkelingswerker werkzaam in Zambia. In 1982 keren ze met hun gezin terug in Nederland. 
 
435
Vhl-F2334-01
Vhl-F2334-01
In 1972 laten Dominicus en Thecla een nieuwe boerderij bouwen aan de andere kant van de weg, tegenover hun eigen boerderij. Als de nieuwe boerderij klaar is, wordt de oude boerderij verkocht. Deze wordt dan door de nieuwe eigenaar in oude glorie hersteld. 
 
436
Vhl-F2686-01
Vhl-F2686-01
Op 22 december 1943 ontvangen Nanne en zijn zuster Minke een brief van pastoor Wirtz van de Sint-Vitus parochie te Blauwhuis een brief waarin zij worden bedankt voor de schenking van het gouden oorijzer van hun overleden moeder aan de parochie. Het materiaal zal worden gebruikt ter versiering van de monstrans. Het oorijzer is geschonken uit erkentelijkheid voor de goede en grote zorg die de zusters van het Sint Theresia-huis aan hun moeder hebben gegeven. 
 
437
Vhl-F2692-01
Familiegeschiedenis van Nanne Galema en Ottje Teerenstra en hun nakomelingen. (Downloadbaar PDF-bestand)
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
438
Vhl-F2699-01
Vhl-F2699-01
Het huwelijk van Jacob en Hitje wordt onder huwelijkse voorwaarden aangegaan. De inbreng van Jacob is F 3.000,-, die van Hitje is F 200-, aan geld en sieraden. 
 
439
Vhl-F2721-01
Vhl-F2721-01
Op 12 mei 1889 (vlak voor het tweede huwelijk van Lyckle) worden de kinderen bij de Burgerlijke Stand overgeschreven van Woudsend naar Oudemirdum. Daar worden ze opgevoed door familie van hun moeder. 
 
440
Vhl-F2823-01
Vhl-F2823-01
Dominicus en Martha emigreren naar Canada 
 
441
Vhl-F2993-01KinderenSchoonhoff-Ypma
Vhl-F2993-01KinderenSchoonhoff-Ypma
Ytje en Herman krijgen 11 kinderen, van wie enkele jong overlijden. Zij worden allen in Harlingen geboren. Het gezin verhuist in 1889 naar Amsterdam. Herman is overleden in 1905 en Ytje in 1915 beiden te Amsterdam. Zij werden begraven op Buitenveldert
Dochter Johanna, overleden 1949, dreef met haar broer Sibbele, overleden 1937, eerst in Harlingen en later in Amsterdam een bakkerij. Sjoerd, de oudste overleed in 1952 in Boekel.als huisarts. Eugenius was missionaris van MillHill voor de Maori’s in Nieuw Zeeland. Ype was priester van de Oblaten van de onbevlekte Maagd Maria, overleden 1956 in Cuyk (noot schr. ‘onbevlekt’ van de erfzonde). Herman was ook priester van de Oblaten van Maria, overleden in 1924 in Namen. Arnold, kloosternaam Gualbertus Franciscaan, overleden 1940 in Vorden
 
 
442
Vhl-F2t-01-GerritJarichs
Vhl-F2t-01-GerritJarichs
Omdat het hier om een vermogende familie gaat is zij goed te volgen in de personele kohieren m.b.t. vermogensbelasting te Franekeradeel. De weduwe van Gerrit Jarichs wordt in 1712 aangeslagen voor een geschat vermogen van 8500 guldens. Datzelfde jaar vindt een verdeling plaats: 4500 guldens blijven op haar naam staan, en 4000 guldens worden in drie gelijke porties genoteerd op de kinderen Pieter, Lou en Rigtsje. In 1720 staat nog 1500 guldens op naam van de weduwe. Het jaar daarop wordt haar nalatenschap in vier gelijke delen gedeeld onder de eerdergenoemde kinderen en Pieter Heslinga (de echtgenoot van dochter Antie). 
 
443
Vhl-F525-01
Vhl-F525-01
Er zijn diverse pogingen ondernomen om van deze familie meer gegevens te bemachtigen. Er zijn mogelijke verblijfsadressen in New York aangeschreven. Eén van de adressen is ook bezocht, maar daar zijn geen nakomelingen van Michiel aangetroffen. 
 
444
Vhl-F545-01ReddingWOI
Vhl-F545-01ReddingWOI
In 1914 is na de inval van het Duitse leger het gezin (toen nog met 2 kinderen) onverwijld uit België gevlucht. Ze hebben hun leven te danken aan koningin Wilhelmina. In elke plaats waar het Duitse leger doortrok kozen zij willekeurig enkele notabelen uit om, ter waarschuwing van iedereen die het zou wagen als sluipschutter tegenstand te bieden, voor een vuurpeloton te zetten. Toen ze bij Klaas binnenkwamen, om hem te arresteren schrokken zij van een portret van koningin Wilhelmina dat “aan de muur hing”. Nederland was neutraal gebleven. Hierdoor is hun leven gespaard.
Het gezin vlucht naar Eindhoven, waar hun derde dochter geboren werd. Korte tijd later verhuisden zij naar Veghel waar Klaas via zijn zwager Johan Aukes een winkel van de Edah had.
In Veghel werd hun vierde dochter geboren.
 
 
445
Vhl-F6t-01LouGerritsGalama
Vhl-F6t-01LouGerritsGalama
In 1744 bedraagt het geschat vermogen van Lou, o.a. via allerlei erfenissen, 7650 guldens. De nalatenschap wordt in 1773 in drie gelijke delen over zijn kinderen verdeeld. Zijn vrouw Grietje staat in 1749 te boek als weduwe van Lou Gerrits, "eygenerfde, bestaat wel" met een aanslag in de quosatiebelasting van 86 guldens en 9 stuivers.
Grietje hertrouwt met Sybrand Hendriks.
Op 2-7-1750 wordt Wybe L. Steensma, koopman te Koningsburen en mederechter van Franekeradeel, aangesteld over de drie nog levende kinderen. 
 
446
Vhl-Fa13-01Galama-Roukes
Vhl-Fa13-01Galama-Roukes
Op 3-11-1740 worden Ate Thomas (Irnsum), Zent Fransen (Roordahuizen) en Jouke Gerbens (Irnsum)aangesteld tot voogd over de nog levende weeskinderen van Rein en Feikje. Meteen hierop wordt de nalatenschap beschreven. Aan vee is er "sestien koeyen, vijf rieren, vier kalveren, een peerd". Vermeldenswaard is het zilverwerk: een zilveren beker gemerkt Lolke Saekes (in 1640 eigenaar van Galamastate)en Jantie Heeres, anno 1638 en een wapen onder de bodem, zilver met inscriptie F:T I:R (dus van Lolkes ouders) en R:G (van Jantie's vader, een zilveren zoutvat gemerkt met de letters I:H (Jantie Heeres), en nog een gouden oorijzer met de letters F:J:G, dat besproken was aan dochter Fissjen. Verder zijn en nog een vordering van 1800 guldens uit 1729 op Rein's broer Thomas en een koopbrief uit 1736 van een halve sate te Tjerkwerd voor 2150 guldens. Onder het bezit wordt tevens vermeld: een derde deel van een sate te Wommels en 4 pondemaat weideland te Bozum. In 1753 verkopen de kinderen een deel van het land en een stemdragende sate te Tjerkwerd/Imswolde voor 2583 goudguldens. 
 
447
Vhl-Fa54-01Galema-deBoer
Vhl-Fa54-01Galema-deBoer
Op 29-4-1831 vindt een openbare verkoop plaats op verzoek van de voogd en de toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Paulus en Bottjen. Verkocht worden o.a.: 28 koeien met een gemiddelde prijs van ca. 65 gulden, kalveren, hokkelingen, een paard, een hond, een kaastafel met persen, een spinnewiel, kaveltjes oud hout, een kabinet, bedden en koperen emmers. Onder de kopers is Ysbrand Klazes Galema (i1-Oosterend)die een koe koopt, en Fedde Reins Galema (i112-Arum), die het kabinet koopt. 
 
448
Vhl-Fb1kinderenPieterJans
Op 11 januari 1681 worden oom Gerryt Wybes, getrouwd met Antie Melis (zuster van Ibel) en burger apotheker Johannes Engwirda aangesteld tot voogden over de nagelaten weeskinderen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
449
Vhl-Ff20-01Sinnema-Galema
Vhl-Ff20-01Sinnema-Galema
Eke en Kornelis vertrekken in 1894 naar Orange City (Louisiana USA). Twee van hun kinderen zijn hun in 1891 en 1893 al voorgegaan. 
 
450
Vhl-Ff24-01Westra-Galema
Het gezin van Dirkje en Aebe vertrekt in 1889 naar de USA.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
451
Vhl-Ff42-01Minnema-Galema
Vhl-Ff42-01Minnema-Galema
Trijntje en Auke bezitten twee huizen met erf te Stiens. 
 
452
Vhl-Ff50-01vanderKleed-Galema
Vhl-Ff50-01vanderKleed-Galema
Marten en Neeltje zijn in 1881 met hun gezin uitgeschreven in Leeuwarderadeel en geëmigreerd naar de USA. In 1996 krijgt beroepsgenealoog Ype Brouwers te Leeuwarden het verzoek van de nazaten van Marten en Neeltje om een onderzoek te doen naar hun voorouders in Friesland. 
 
453
Vhl-Ff7-01Doctor-Fransen
Vhl-Ff7-01Doctor-Fransen
De kinderen en kleinkinderen van Trijntje erven na haar overlijden krachtens de wet "weinige onroerende goederen en de helft ener huizinge met buithuis, staande te Stiens, hetgeen reeds is verkocht en 770 guldens opbracht". 
 
454
Vhl-Ff8-01Elsinga-Fransen
Vhl-Ff8-01Elsinga-Fransen
De nalatenschap van Froukje en Folkert bestaat o.a. uit: de helft van een huizinge te Hallum, de helft in 2 bunder greidland te Stiens, de heelf van ruim 55 vierkante roeden bouwland te Stiens, de helft van 1 bunder greidland te Hijum en de helft van ruim 2 bunder bouwland te Hijum. 
 
455
Vhl-Fg11-01Crans-Galama
Vhl-Fg11-01Crans-Galama
Het echtpaar komt in 1754 in het Pelster Gasthuis te Groningen te wonen; zij betalen bij binnenkomst 400 guldens. 
 
456
Vhl-Fw219-01
Vhl-Fw219-01
Het gezin van Bote en Anke bestaat in 1749 uit zes personen. Het is doopgezind. Omdat bij de Wederdopers de doop op volwassen leeftijd plaatsvindt, betekent dat niet alle kinderen in de doopregisters van de Hervormde Kerk van Welsryp zijn opgetekend, en daarom moeilijk zijn te traceren. 
 
457
Vhl-I1-01
Vhl-I1-01
Ysbrand wordt in de loop een gefortuneerd man.
Een deel van het opgebouwde vermogen verdient hij met industrie, waarschijnlijk in samenwerking met schipper en handelaar Jacob van den Oever (tevens schoonvader van zoon Gaele (Michiel, I2190) te Bolsward.
Een ander deel van zijn vermogen verwerft hij via erfenissen, o.a. van zijn vader en zijn ooms Gaele Ysbrands en Otto Ysbrands.
In 1825 overstroomt een groot deel van Friesland; hierdoor komen veel boeren in financiële problemen en in en na 1826 staan veel boerderijen te koop. Ysbrand koopt daarvan een aantal. Voor een overzicht van de boerderijen die hij in de loop van de tijd verwerft (zie verhaal Vhl-I1.02).
Na een periode van economische neergang tot 1850 beleeft de boerenstand van 1850 tot 1875 zeer goede jaren.
Om de groei van Ysbrands vermogen te illustreren de volgende gegevens. In 1851 staat hij de Leeuwarder Courant als 21e van de hoogst aangeslagenen in de belasting. In 1853 staat hij op plaats 17 en in 1857 op plaats 24 en in 1869 op de 16e plaats. Hij staat dan tussen grootgrondbezitters als Van Eijsinga, Vegelin, Looxma en Schwarzenberg.
Hij moet nogal zuinig geleefd hebben: de aanslag in de personele belasting bedraagt al die jaren rond F 25,-. 
 
458
Vhl-I1-02
Vhl-I1-02
De 13 boerderijen van Ysbrand Klazes.
De totale nalatenschap van Ysbrand en Ytje bedraagt F 1.274.000,-, inclusief de 13 sates en landen die zijn in hun bezit hebben. Die boerderijen zijn:
. in Bolsward: Heechhout (gekocht in 1838), Hollanderzet, Half Hichtum (gekocht in 1837) en Half Tjerkwerd II (gekocht in 1826);
. in Tjerkwerd: Half Tjerwerd I (landerijen gekocht in 1828, boerderij gebouwd in 1828), Rijtseterp en Westerhuis (geërfd), Senserhuis (gekocht in 1837), Jonkershuizen en Buwalda Stapert;
. in Workum Tichelwerk
. in Nijland Jongedijk (geërfd)
. in Kimswerd Winklen.
De boerderijen worden worden onder de kinderen van Ysbrand en Ytje verdeeld. 
 
459
Vhl-I103t-01-RientsGalama
Vhl-I103t-01-RientsGalama
Rients wordt in de overlijdensakte te Harlingen Reins genoemd. Hij is echter niet in Harlingen overleden, maar aan boord van de Nederlandse schoener Johanna. Hij overlijdt ten gevolge van een noodlottig ongeval op zee. Dat blijkt uit een overlijdensakte die is afgegeven door de Consul der Nederlanden te Christiania (DK). 
 
460
Vhl-I104t-01-SijtseEibertsGalama
Vhl-I104t-01-SijtseEibertsGalama
Sijtse verblijft enige tijd in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen/Ommerschans. Uit de archieven is niet te achterhalen voor welk vergrijp hij is veroordeeld. 
 
461
Vhl-I113t-01-ArjenGalama
Vhl-I113t-01-ArjenGalama
Arjen woont en werkt aanvankelijk in Parijs. Na 1925 in Amsterdam als leerling van G.W.C. Rueter. Arjan is winnaar van de Willink van Collen-prijs en lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam 
 
462
Vhl-I12h-01-DoekePieterGalama
Vhl-I12h-01-DoekePieterGalama
Op 4-12-1665 worden Doeke en zijn vrouw Tjitske lidmaat bij de Vlaamse Doopsgezinde Gemeente De Blauwe Schuit. 
 
463
Vhl-I12h-02-DoekePietersGalama
Vhl-I12h-02-DoekePietersGalama
In 1664 kopen Doeke en Tjitske een huis aan de Nieuwe Sint-Jacobsstraat (hoek Droogstraat) in Harlingen voor 800 goudguldens. Negen jaar later kopen ze "sekere oude camer" aan de Oude Sint-Jacobsstraat voor 30 goudguldens. 
 
464
Vhl-I13-01
Vhl-I13-01
Het huwelijk van Geertruida en Sytze wordt ingezegend door Petrus van den Oever (I4798), de priesterzoon uit het tweede huwelijk van Geertruida Albeda Jelgersma (I13) en Bernardus van den Oever (I4794). 
 
465
Vhl-I136-01
Vhl-I136-01
Bernard verblijft veelal in India. Hij komt met enige regelmaat naar Nederland om wat geld te verdienen. Hij werkt dan bij een kruidenier in Buitenpost. Bernard bezit een stuk grond in India waar hij vanalles verbouwt. 
 
466
Vhl-I137-01
Vhl-I137-01
Marijke traint o.a. Mirjam Ansing, die in 1991 wereldkampioen dressuur voor gehandicapten wordt en 1996 deelneemt aan de Olympische Spelen in Atlanta, USA 
 
467
Vhl-I14-01
Vhl-I14-01
Sytze is in 1906 en 1909 lid van de gemeenteraad van Bolsward. Hij is tevens lid van de commissie van de gasfabriek en lid van de commissie van het stedelijk muziekcorps. Na de liquidatie van de textielzaak in 1931 gaat hij rentenieren in 's Gravenhage. 
 
468
Vhl-I16-01
Vhl-I16-01
Hidde doet op een wijnkasteel in Frankrijk ervaring op voor de wijnhandel. 
 
469
Vhl-I16-02
Vhl-I16-02
Vlak voor zijn eerste huwelijk blijkt Hidde aan tuberculose te lijden. Daarvoor wordt hij behandeld in Zeist en Beekbergen. Nadat hij volledig is genezen van deze ziekte, vat Hidde het plan op om samen met zijn vriend dr. Nolthenius een sanatorium nieuwe stijl op te richten. Dit groeit uit tot het latere Zonnehuis te Beekbergen. 
 
470
Vhl-I16-03
Vhl-I16-03
Hidde kan het zich 9n 1939 veroorloven om Huize Hazesprong te Doorwerth te betrekken. Dit huis wordt ten gevolge van oorlogshandelingen in 1945 volledig verwoest. Hij gaat vervolgens in Huize Nieuw Mariënburg te Soestdijk wonen. 
 
471
Vhl-I16h-01-SickjenDoekes
Vhl-I16h-01-SickjenDoekes
Sickjen wordt doopsgezind lidmaat in Harlingen in 1686. 
 
472
Vhl-I17-01
Vhl-I17-01
Johanna ontwerpt haar eigen meubels, inclusief kleurontwerpen. 
 
473
Vhl-I1731-01
Vhl-I1731-01
De familie Wierema-Galama schenkt in 1992 een aantal kunsthistorische, door vererving verkregen, voorwerpen aan de Oudheidskamer in Bolsward. De schenking bestaat o.a. uit een brandewijnkom uit de 18e eeuw, twee lepels, een roomschelp, een lepeldoosje en een Saksisch servies. 
 
474
Vhl-I174-01
Vhl-I174-01
Functies Jan Ysbrands
Lid van de gemeenteraad van Bolsward; wethouder.
Lid van de schutterij van Bolsward.
Kerkmeester van de RK-parochie St. Martinus in Bolsward. 
 
475
Vhl-I174-02
Vhl-I174-02
Voogdijschappen.
Jan Ysbrands is vanaf 1849 toeziend voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn neef Marten met Trijntje Dirks van der Werf. Later wordt hij ook toeziend voogd over Ytje de Jong, de dochter uit het (tweede) huwelijk van zijn zuster Teetske met Egbert Ruurds de Jong 
 
476
Vhl-I174-03
Vhl-I174-03
Hoe verdampt vermogen?
Jan Ysbrands erft van zijn ouders de sates Half Hichtum, Half Tjerkwerd I (waar hij gaat wonen) en Heechhout.
Jan spendeert veel geld aan zijn grote hobby: het houden van paarden.
Na 1875 is er een algemene neergang in de veehouderij. Dit komt vooral omdat de opbrengsten uit boter sterk dalen. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat er met de boter geknoeid wordt (er worden inferieure vetten toegevoegd) om te kunnen concurreren met de kwalitatief betere Deense boter; de export naar m.n. Engeland daalt met de helft. De tweede reden is de uitvinding van margarine. Veel veehouderijen komen in de financiële problemen.
Na zijn overlijkden wordt begin 1881 de huwelijksgemeenschap van Jan en Klaaske geïnventariseerd. De activa bestaan uit:
. 5 boerderijen: naast de door hem geëerfde boerderijen nog twee sates in Woudsend;
. diverse percelen land in Bolward, Langweer en Teroele;
. levende have: 14 koeien, 6 kalveren, 2 zwarte paarden (merries), 7 schapen, 10 hennen en een haan;
. sieraden t.w.v. F 700,-, meubels t.w.v. F 750,- en boerengereedschap t.w.v. F 750,-;
. vorderingen op diverse leningen t.w.v. F 29.980,-.
Daar staan passieva t.w.v. F 128.277,29 tegenover. Dat zijn vooral leningen, o.a. aangegaan met eigen familie, en vorderingen van eigen kinderen.
In 1893 volgen twee boedelscheidingen tussen kinderen en moeder. Half Hichtum komt daarbij in gezamenlijk bezit van Jarich Hettinga (namens Johanna) en de broers Fonger en Hubertus, als onderpand voor een schuld van F 30.000,- aan de Nationale Hypotheekbank. Heechhout is al eerder onderpand voor een schuld van F 40.000,- van Klaaske aan dezelfde bank geworden. Beide sates met landerijen alsmede de sates in Woudsend komen in 1896 en 897 publiekelijk te koop.
In 1894 testeert Klaaske: Veronica krijgt een wettelijk erfdeel, de overige kinderen en de kinderen van overleden zoon Ysbrand krijgen een legaat. Na het overlijden van Klaaske is er per erfgenaam F 75,- beschikbaar. 
 
477
Vhl-I1741-01
Vhl-I1741-01
Beth kan slecht wennen in Achlum; ze heeft er voortdurend heimwee. Na het overlijden van haar vader komen Maurits en Beth tijdelijk inwonen bij haar broer Klaas (I2277) (van 1923 tot 1929).
Met Cissy (I2638), de jongste dochter van broer Sjoerd is er een speciale relatie. Ze wordt bij Maurits en Beth in huis opgenomen en behandeld als een "eigen" kind. 
 
478
Vhl-I176-01
Vhl-I176-01
Op het geboortekaartje van Yda staat de achternaam van de moeder verkeerd gespeld: Muitema in plaats van Huitema. 
 
479
Vhl-I178
Vhl-I178
Nalatenschap
De memorie van successie na haar overlijden vermeldt aan actief:
. sate en landen te Burgwerd, groot 35 ha, 96 are en 22 ca (gehuurd door zoon Klaas)
. enige percelen weiland te Bolsward, groot 5 ha, 23 are en 60 ca
. de helft van een weiland te Bolsward, groot 3 ha, 33 are en 20 ca
. herenhuis met erf en grond te Bolsward aan de Turfkade (bewoond door haarzelf en echtgenoot Jarig)
. leningen aan diverse personen, totaal F 10.500,-
. Rusland-obligaties t.w.v. F 2206,25 en circa tien pandbrieven t.w.v. F 10.000,- 
 
480
Vhl-I17t-01-GerritLouwsGalama
Vhl-I17t-01-GerritLouwsGalama
Gerrit wordt sedert 1773 aangetroffen in de personele kohieren van Ried. In 1777 wordt zijn geschat vermogen vermeerderd met 1532 guldens en 9 stuivers: een derde deel van de nalatenschap van zijn schoonvader Marten Sytses 
 
481
Vhl-I18-01
Vhl-I18-01
Helena maakt zich o.a. verdienstelijk voor het apostolaatswerk van Bethanië en het binnenlands missiewerk. Op charitatief terrein is zijn actief als presidente van de katholieke meisjesbescherming en de St. Annastichting. Ze is onderscheiden met het pauselijk erekruis Pro Ecclesia et Pontivice. 
 
482
Vhl-I180-01
Vhl-I180-01
Nicolaas komt op de boerderij in Woudsend, die in het bezit is van zijn moeder. Bij de publieke verkoop in 1897 komt de boerderij in handen van de familie Tromp; Nicolaas pacht deze boerderij dan. De familie Tromp verkoopt de boerderij vervolgens aan de familie Verwer (I4912). Van deze familie pacht hij dan een boerderij in Nijhuizum. 
 
483
Vhl-I180-02
Vhl-I180-02
Nicolaas neemt dochter Johanna (I233) van zijn overleden broer Ysbrand Jans in huis. Hij is tevens toeziend voogd op de andere kinderen van deze broer.
Nicolaas is dan inmiddels zelf weduwnaar met 5 kinderen. 
 
484
Vhl-I182-01
Vhl-I182-01
Ysbrand is wethouder van de gemeente Bolsward. 
 
485
Vhl-I183-01
Vhl-I183-01
Elisabeth is in 1872 de eerste kostschoolleerling van het Sint Anna-geschicht in Harlingen. Daaraan herinnert een gedenksteen in de muur.
Zij is lid van de Derde orde van St. Franciscus.
Van 1896 tot 1899 is zij huishoudster bij haar broer Dirk (I2219) in Kubaard. 
 
486
Vhl-I184-01
Vhl-I184-01
Na het overlijden van Sjoerd vertrekt Veronica naar Noord-Brabant, waar al haar kinderen wonen. 
 
487
Vhl-I185-01
Vhl-I185-01
Sjoerd is samen met zijn zuster Catharina vennoot van de graanhandel firma Weduwe Theodorus Wiersma in Leeuwarden. Op 9 september 1893 komt het bedrijf in staat van faillissement. Uit het meer dan 100 bladzijden tellende dossier blijkt o.a. dat zijn schoonmoeder Klaaske als borg vermeld staat op de lijst van erkende schuldeisers. De schoonmoeder is ook één van de schuldeisers. De finale verrekening van het faillissement vindt plaats op 6 maart 1896; de crediteuren krijgen 10,20% van hun vorderingen toegewezen. 
 
488
Vhl-I186-01
Vhl-I186-01
Volgens de overlevering in de familie trouwt Fonger niet alleen het mooiste, maar ook het rijkste meisje van Workum. Dat laatste zal hem goed van pas gekomen zijn, want Fonger heeft zich als boer nooit echt druk gemaakt. Gelukkig bestaan er Hannekemaaiers, die het zware werk kunnen doen. In 1910 heeft Fonger met de woorden "Ik heb genoeg van dit ploeteren en wroeten" zijn werkzaamheden als boer gestaakt.
Hij verkoopt de boerderij en gaat zijn kinderen achterna die in België hun geluk hebben beproefd. Zij bestieren een drietal winkels in koloniale waren in Turnhout, Aerschot en Tienen. Zijn vrouw Minke en dochter Veronica blijven eerst nog in Bolsward, om later Fonger te volgen naar België. 
 
489
Vhl-I186-02
Vhl-I186-02
Ook in Aerschot neemt Fonger het leven met een korrel zout. Hij houdt van gezelligheid. Als hij lid wil worden van de locale "Herensocieteit", heeft hij er geen enkele moeite mee om zich daar, zoals de traditie wil, "binnen te drinken". Zijn vrouw gunt hem die wekelijkse avond van harte, maar staat er wel op dat hij op een vaste tijd thuis is. Op een avond loopt de gezelligheid op de soos enigszins uit de hand en Fonger merkt tot zijn grote schrik dat de tijd waarop hij thuis had moeten zijn allang verstreken is. Hij rekent haastig af en verdwijnt naar buiten. Na een paar ogenblikken komt hij verkreukeld en bebloed de soos weer binnen. De achtergebleven soosleden vragen onthutst wat er gebeurd is, waarop Fonger in het Vlaams stamelt: "Ik peisde, begot, op m'n velo te springen, maar ik had 'm nie bij me". 
 
490
Vhl-I186-03
Vhl-I186-03
Een ander voorval waar Fonger bij betrokken is speelt zich af in augustus 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers trekken door Aerschot op, op weg naar Parijs. Vanuit een hinderlaag wordt een Duitse colonne beschoten. Een achtervolging van de schutters door de beschoten Duitsers levert niets op. Als represaille wordt vervolgens de mannelijke bevolking van Aerschot bijeen gedreven. Ook Fonger wordt door een Duitse soldaat bij zijn baard het huis uitgesleept, met tenminste één van zijn zonen. Een Duitse officier begint de rijen te tellen. Elke tiende man wordt voor de ogen van de angstige en verbijsterde vrouwen en kinderen uit de rij gehaald om te worden gefusilleerd. Fonger is daar ook bij. Minke laat het er niet bij zitten en begint te schreeuwen dat de Duitsers het recht niet hebben om haar man dood te schieten omdat hij geen Belgisch staatsburger is. Op de officier die de leiding heeft maakt dit geen enkele indruk. Dan komt er één van de manschappen naar voren en zegt: "Herr leutnant, ik ken deze man. Dit is herr Fonger uit Workum. Ik heb vroeger vaak bij hem op zijn boerderij in Friesland gewerkt als Hannekemaaier". Dit leidt ertoe dat Minke haar totaal ontredderde man mag meenemen naar huis, op voorwaarde dat zij een tijd binnenshuis blijven. 
 
491
Vhl-I188-01
Vhl-I188-01
Huite is lid van het kerkbestuur van de RK parochie St.Vitus te Blauwhuis. 
 
492
Vhl-I19-01
Vhl-I19-01
In juli 1910 wordt de brandweer van Bolsward naar Half Tjerkwerd II geroepen. In de schuur is hooibroei ontstaan. Erger wordt voorkomen.
In 1913 verkoopt zijn moeder de sate; Bernardus houdt nog een boeldag om de roerende goederen te veilen. Daarna vertrekt hij eerst naar Rotterdam, en voegt hij zich later bij zijn broers in 's Gravenhage. 
 
493
Vhl-I190-01
Vhl-I190-01
Op 18 juni 1886 komt Michiel van Breda naar Leeuwarden, waar hij van de firma Weduwe Theo Siersma een huis huurt in de Van Swietenstraat. In Groningen handelt hij onder de firma J.H.W. Veenhoven. Op 16 oktober 1897 vraagt Fonger Jans Galema (I186) het faillissement aan van genoemde firma; dit faillissement wordt twee dagen later uitgesproken. Op de lijst van concurrerende staan naast Fonger o.a. vermeld (moeder) Klaaske Fongers Huitema (I175) en J.H.W. Veenhoven te Vlieland. Elke crediteur krijgt 18,84% uitgekeerd van het bedrag dat ze op Michiel te vorderen hebben.
Michiel vertrekt vervolgens naar de Verenigde Staten. 
 
494
Vhl-I1t-01-JarichSipkes
Vhl-I1t-01-JarichSipkes
Jarich is boer op een eigen sate van 120 pondemaat 
 
495
Vhl-I2-01
Vhl-I2-01
Van Ytje is een kerkboek bewaard gebleven. De tekst op het schutblad van dit in 1825 te Venlo gedrukte boek luidt: "Geestelijk paradijs der godminnende zielen, Versierd met zeer schoone gebeden, oefeningen en litaniën voor al degenen die Goed en hun zaligheden beminnen.".
In 1847 wordt de nieuw gebouwde kerk van de RK parochie St.Franciscus in Bolsward ingewijd. Bij de inwijding van de klokken van deze kerk fungeren Ytje en haar man Ysbrand als meter en peter, hetgeen inhoudt dat zij dienen te waken over de klokken 
 
496
Vhl-I208-01
Vhl-I208-01
Jan trouwt met een niet-katholiek meisje: in dit tijd nagenoeg een "doodzonde". Het zorgt ervoor dat contacten tussen Jan en de rest van de familie op een laag pitje komen. 
 
497
Vhl-I212-01
Vhl-I212-01
Gerardus heeft een eigen levensstijl, met als devies"Wez jimm sels" (Wees jezelf). 
 
498
Vhl-I2190-01
Vhl-I2190-01
Gaele wordt later Michiel of Chiel. In de geboorte- en in de trouwakte staat Gaele. In de geboorteakte staat de naam Galema vermeld; in de trouwakte de naam Galama. Deze is echter ondertekend met de naam Galema. 
 
499
Vhl-I2190-02
Vhl-I2190-02
Net als zijn vader leeft Michiel nogal zuinig. Het laten voortbestaan van het familiebedrijf en het vermijden van risico's is ongetwijfeld Michiels uitgangspunt; niet het opbouwen van kapitaal. In 1899 staat hij als nummer 80 op de lijst van hoogst aangeslagenen in de belastingen.
Michiel erft Senserhuis van zijn ouders. Als gevolg van het vroegtijdig overlijden van zijn zoon IJsbrand en diens vrouw Aaltje neemt hij met zijn zoon Jacob de zorg over deze boerderij over.
Na het overlijden van Michiel en Elizabeth krijgt elk der kinderen of hun nakomelingen als erfenis ruim F 62.000,- toebedeeld. Zoon Jacob treedt op als uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking op. De huwelijksgemeenschap bestaat uit o.a.:
. sate en landen te Tjerkwerd/Senserhuis, groot 27 ha; toebedeeld aan de weeskinderen van zoon IJsbrand;
. sate en landen te Tjerkwerd tegenover Senserhuis, groot 35 ha; toebedeeld aan zoon Jacob;
. sate en landen te Wons/Haijum, groot 27 ha; verkocht;
. sate en landen te Burgwerd/Doniastate, groot 25 ha, toebedeeld aan zoon Haye;
. sate en landen te Scharnegoutum, groot 32 ha, verkocht aan zoon Klaas;
. woning met weilanden en koemelkerij te Exmorra, groot 7 ha, verkocht;
. herenhuis en arbeiderswoning te Bolsward, verkocht aan zoon Klaas. 
 
500
Vhl-I2191-01
Vhl-I2191-01
Elizabeth probeert, voorzover zij daartoe de kans krijgt van haar als "deun" (zuinig) bekend staande echtgenoot, de minder bedeelden te helpen.
Ze wordt aangesproken met "moeke" en "grootmoeke". 
 

    1 2 Volgende»