Galama's & Galema's

Foto's


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 355 van 355     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Doc-I181-02-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Doc-I181-02-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Rouwkaart van Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
2
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Rouwkaart van Gerardus Klazes Galema 
 
3
Doc-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Doc-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Rouwkaart van Nicolaas Bonifacius Galema 
 
4
Ft--i4982-01FokkeGerbensGalema
Ft--i4982-01FokkeGerbensGalema
 
 
5
Ft0-I5988-01YtjeSiblesYpma
Ft0-I5988-01YtjeSiblesYpma
 
 
6
Ft0-i8h-HeroPieters
Ft0-i8h-HeroPieters
Voorblad van een door hem uitgegeven boek 
 
7
Fto-F16-01-HetgezinRientsHiddesTeernstra
Fto-F16-01-HetgezinRientsHiddesTeernstra
Het gezin Rients Hiddes Teernstra
Voorste rij: V.l.n.r. Boukje, Rients Hiddes, Maria Anna en Bonte.
Achterste rij: V.l.n.r. Cornelis, Cornelia Spaan vrouw van Hidde, Agatha, Yme, Gerardus Galema, Ytje en Oeke Sibles Huitema vrouw van Bonte.  
 
8
Fto-F1721-01-HetgezinvanMichielJacobsGalamaenMargarethaAgathaGalama-Veltman
Fto-F1721-01-HetgezinvanMichielJacobsGalamaenMargarethaAgathaGalama-Veltman
Het gezin van Michiel Jacobs Galama en Margaretha Agatha Galama-Veltman. Staande v.l.n.r. Jacob, Petrus, Johannes, Sake, Julius, Paulinus en Jeroen. Zittend v.l.n.r. Alida, vader Michiel, Helena, moeder Margaretha en Wietske. 
 
9
Fto-F1726-01-GezinSibleenWaltjevanderWerf
Fto-F1726-01-GezinSibleenWaltjevanderWerf
Gezin Sible en Waltje van der Werf. Op de achterste rij v.l.n.r. Ypeus, Louisa, Elizabeth en Jacob. Op de middelste rij v.l.n.r. Catharina, moeder Waltje, vader Sible en Hedwig. Op de voorste rij v.l.n.r. Theodoor en Valerius.  
 
10
Fto-f1732-01FamilieZonderlandGalama
Fto-f1732-01FamilieZonderlandGalama
Achter v.l.n.r.: Jozef, Margriet Klaas, Epke, Marie, Huite, Minke.
Voor v.l.n.r.: Johanna, Jan, Boukje, Pietjse, Elisabeth, Herman, Jantsje. 
 
11
Fto-F1735-02-HetgezinvanJozefenMariaReginaGalama-Hettingav.l.n.r.Monica,Nicolaas,vaderJozef,Christina,Tjebbe,Agatha,Douwe,moederMariaenJacobus
Fto-F1735-02-HetgezinvanJozefenMariaReginaGalama-Hettingav.l.n.r.Monica,Nicolaas,vaderJozef,Christina,Tjebbe,Agatha,Douwe,moederMariaenJacobus
Het gezin van Jozef en Maria Regina Galama-Hettinga v.l.n.r. Monica, Nicolaas, vader Jozef, Christina, Tjebbe, Agatha, Douwe ,moeder Maria en Jacobus 
 
12
Fto-F1739-01kinderenGalama-Wijbenga
genomen in 1925; v.l.n.r.: Martha (i2609) , Evert (i2605), Haye (i2603) en Gatske (i2607) Galama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
13
Fto-F1739-02kinderenGalama-Wijbenga
Fto-F1739-02kinderenGalama-Wijbenga
genomen op 17 september 1931, Halfweg Tjerkwerd1: Evert, Johan en Joke (op het hek), Betty (met pop), Martha, Gatske, Jetske en Hugo Galama (Afwezige is zoon Haye, want die zat op de kweekschool) 
 
14
Fto-F1739-03zonenGalamaWijbenga
Fto-F1739-03zonenGalamaWijbenga
Foto waarschijnlijk in de jaren veertig gemaakt in Utrecht. Vlnr: Haye (i2603), Hugo (i2612), Johan (i2614), Evert (i2605). Michiel ontbreekt (i2611). Johan is een zoon uit het tweede huwelijk van Ysbrand met Anna Tiel-Groenestegen 
 
15
Fto-F1740-01Galama-Wijbenga
Fto-F1740-01Galama-Wijbenga
Family photo of Sjoerd Martinus Galama and Franciska Wijbenga
Back row: Evert, Haije, Gatske, Boukje, Michiel, Jetske
Front row: Martha, Jan, moeder Franciska Wijbenga, Franciska, vader Sjoerd Martinus Trees, Hugo
 
 
16
Fto-F1760-01-Kramer's uit Kubaard
Fto-F1760-01-Kramer's uit Kubaard
Vlnr staand: Aly, Truus, Ysbrand, Gryt, Nico, Akke, Joop. Zittend: Jan, Anna, Dominikus, Durk en Gerrit. 
 
17
Fto-F1871-01 Familiefoto gezin Galama-Hettinga
Fto-F1871-01 Familiefoto gezin Galama-Hettinga
op de foto vlnr vader Jouke, dochters Ida en Catharina Tineke, zoons Mewis en Michiel (Maikel)en moeder Maria; de jongste zoon Haye ontbreekt (nog). 
 
18
Fto-F1895-01Galama-Bakker
Trouwfoto van Evert Hugo Galama en Anna Bakker
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
19
Fto-F2194-02-KinderenvanYsbrandGaelesGalamaenAaltjeTaekesvanderWeij
Fto-F2194-02-KinderenvanYsbrandGaelesGalamaenAaltjeTaekesvanderWeij
Kinderen van Ysbrand Gaeles Galama en Aaltje Taekes van der Weij. Op het tafeltje staan de portretten van Ysbrand en Aaltje. 
 
20
Fto-f2675-01Vitting-Galema
Foto met Tekla Galema en haar kinderen Wijnand en Maria Vitting
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
21
Fto-F2686-01FamilieJanNannesGalema
Fto-F2686-01FamilieJanNannesGalema
Op de foto zien we v.l.n.r. Minke, moeder Jetske, Nanne, Siebrigje en vader Jan Nannes. De foto is van omstreeks 1905.  
 
22
Fto-F2699-01FamilieJacobGaelesGalama
Fto-F2699-01FamilieJacobGaelesGalama
Het gezin van Jacob Gaeles Galama en Hitje de Boer. Achterste rij v.l.n.r. Michiel, Wietske, vader Jacob, Akke, Clasiena, Elizabeth, Durk, Johannes. Voorste rij v.l.n.r. Ysbrand, Minke, Waltruda, moeder Hitje, Suzanna. 
 
23
Fto-F2809-01dochtersGalamaTielGroenestegen
Foto waarschijnlijk in de jaren 40 gemaakt. Vlnr: Gatske (i2607), Joke (i5388), Jetske 1926-1998 (i2616)(zittend), Anna Maria Johanna Tiel Groenestege-Galama (i5387), Betty (i2618) en Martha (i2609). Gatske en Martha zijn dochters uit het eerste huwelijk van Ysbrand met Jetske Wijbenga
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
24
Fto-F2811-01-GezinHielkedeHooTheclaGalema
Fto-F2811-01-GezinHielkedeHooTheclaGalema
Hielke de Hoo en Thecla Galema met kinderen. Staand vlnr Moeder Thecla, Ria, Joke, Willem, Gré, Hennie en Haaye.Gehurkt vlnr Vader Hielke, Franka, Tinie en Sannie. 
 
25
Fto-F523-01-HetgezinFongerJansGalemaenMinkeMebiusHettinga
Fto-F523-01-HetgezinFongerJansGalemaenMinkeMebiusHettinga
Het gezin Fonger Jans Galema en Minke Mebius Hettinga. V.l.n.r. Mebius, Catharina, Kazina, Jan (achteraan), Dominicus (vooraan), vader Fonger, moeder Minke (zittend) Veronica en Johanna. 
 
26
Fto-F535-01-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Fto-F535-01-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Het gezin Gerardus Galema en Ytje Galema-Teernstra.
Gefotografeerd bij het 25 jarig huwelijksfeest in 1932.
Achterste rij: v.l.n.r. Maria, Jan, Rients, Elizabeth, Bonte en Ymkje.
Middelste rij: v.l.n.r. Antonia, Gerardus, Gerard, Ytje en Klaas. Voorste rij: v.l.n.r. Hidde en IJme. 
 
27
Fto-F535-02-GezinGerardusenYtje
Fto-F535-02-GezinGerardusenYtje
Gezin Gerardus en Ytje 
 
28
Fto-F535-03-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Fto-F535-03-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Het gezin Gerardus Galema en Ytje Galema-Teernstra. Gefotografeerd in 1957. 
 
29
Fto-F551-01-HetgezinJanIJsbrandenAnnaMariaGalema-Jacobs
Fto-F551-01-HetgezinJanIJsbrandenAnnaMariaGalema-Jacobs
Het gezin Jan IJsbrand en Anna Maria Galema-Jacobs 
 
30
Fto-F580-01-HetgezinDoedeGraafsmaenAntoniaGraafsma-Galema
Fto-F580-01-HetgezinDoedeGraafsmaenAntoniaGraafsma-Galema
Het gezin Doede Graafsma en Antonia Graafsma-Galema 
 
31
Fto-F587-01-TrouwfotoHiddeGalemaJohannaKommerkamp
Fto-F587-01-TrouwfotoHiddeGalemaJohannaKommerkamp
Trouwfoto van Hidde Galema en Johanna Kommerkamp 
 
32
Fto-F589-01GezinGalemaHoekstra
Fto-F589-01GezinGalemaHoekstra
Foto genomen in 1978. V.l.n.r.: moeder Siebrigje, Nel, Itie, Marietje, Bert, Gerard, Dick, Nico, vader Gerard. 
 
33
Fto-F704-01-GezinBroers
Fto-F704-01-GezinBroers
Gezin Jan Broers/Nelly Galema. V.l.n.r.: Mariette, Jan, Nelly, Eveline 
 
34
Fto-F705-01FannyLotteNienkeGalema
Fto-F705-01FannyLotteNienkeGalema
v.l.n.r.: Fanny, Lotte, Nienke 
 
35
Fto-I1-02-TichelwerkteWorkumYsbrandKlazesGalema
Fto-I1-02-TichelwerkteWorkumYsbrandKlazesGalema
Ysbrand Klazes Galema wordt 1827 eigenaar van Tichelwerk in Workum. Hij koopt de sate van de erven Epke Sipkes Roos, na een verhoging te hebben gedaan van één kwartje! voor de prijs van f 7.339,87. Rond 1872 laat Ysbrand Klazes een nieuwe boerderij bouwen, enkele honderden meters verwijderd van de oude. Als Ysbrand Klazes in 1873 sterft is de nieuwe boerderij nog niet helemaal gereed. Dochter sijtske getrouwd met Idse Verwer erft dan Tichelwerk.  
 
36
Fto-I1-03-WesterhuisteTjerkwerd
Fto-I1-03-WesterhuisteTjerkwerd
Westerhuis te Tjerkwerd hier is Ysbrand klazes Galema geboren in 1789. Zijn vader kocht de boerderij in 1784 van zijn schoonmoeder. Zijn dochter Sjutje erfde deze in 1873 en woonde er tot 1895. 
 
37
Fto-I1-04-KaartmetdaaropaangegevenboerderijenvanYsbrandKlazesGalema
Fto-I1-04-KaartmetdaaropaangegevenboerderijenvanYsbrandKlazesGalema
Kaart met daarop aangegeven de ligging van twaalf van de dertien boerderijen van Ysbrand Klazes Galema 
 
38
Fto-I1-05-JongedijkteNijland
Fto-I1-05-JongedijkteNijland
In 1826 erft IJsbrands Klazes Galema de boerderij aan de Jongedijk te Nijland van Otto IJsbrands Galema I4856. IJsbrands Klazes Galema zijn kleinzoon en naamgenoot, wordt er boer van 1867 tot 1876. In 1873 erft deze kleinzoon zowel Jongedijk als Half Tjerkwerd. 
 
39
Fto-I1-06-RytseterpTjerkwerd
Fto-I1-06-RytseterpTjerkwerd
In 1788 koopt Klaas Ysbrands (i4845) sate Rytseterp. Ysbrand klazes (i1) erft haar in 1816. In 1873 erven de dan nog levende kinderen (waaronder Tietje (I5905) van Froukje Ysbrands (I4906) en Jan Ybs Ypma (I4907) deze boerderij. In 1883 wordt Rijtseterp afgebroken en iets verder herbouwd. Een steen gelegd door Johannes Witte (I5976) zoon van Herman (I5975) en Tietje Jans Ypma (I5905) herinnert hieraan. Van 1883 tot 1905 zijn de bewoners Douwe Yetes Flapper gehuwd met Geertje Hommes Jorna. Daarna neemt hun dochter (inmiddels getrouwd met Johannes Jacobs Galama (I2229) de boerderij over. Zij wonen er tot 1941, waarna hun zoon Jacob (I2379) er samen met zijn vrouw Augustina Ypma (I2380) veehouder wordt tot 1966. Vervolgens komen Jan(i3033) Galema en Ybeltje Jorna (i3032) op de sate Rytseterp. Deze laten het woonhuis verbouwen.  
 
40
Fto-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Fto-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Rients Hiddes Teernstra 
 
41
Fto-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Fto-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Maria Anna Oosterbaan 
 
42
Fto-I174-01-JanYsbrandsGalema
Fto-I174-01-JanYsbrandsGalema
Jan Ysbrands Galema 
 
43
Fto-I174-02-BoerderijHeechhoutteBolsward
Fto-I174-02-BoerderijHeechhoutteBolsward
Boerderij Heechhout te Bolsward. Jan Ysbrands was hier boer van 1842 tot 1875. 
 
44
Fto-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Fto-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Klaaske Fongers Huitema 
 
45
Fto-I180-01-NicolaasJansGalema
Fto-I180-01-NicolaasJansGalema
Nicolaas Jans Galema 
 
46
Fto-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Fto-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga 
 
47
Fto-I182-01-YsbrandJansGalema
Fto-I182-01-YsbrandJansGalema
Ysbrand Jans Galema 
 
48
Fto-I183-01-ElisabethJohannaKramer
Fto-I183-01-ElisabethJohannaKramer
Elisabeth Johanna Kramer 
 
49
Fto-I186-01-FongerJansGalema
Fto-I186-01-FongerJansGalema
Fonger Jans Galema 
 
50
Fto-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Fto-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Minke Mebius Hettinga 
 
51
Fto-I188-01-HubertusJansGalema
Fto-I188-01-HubertusJansGalema
Hubertus Jans Galema 
 
52
Fto-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Fto-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Sjieuke Sjoerds Ydema 
 
53
Fto-I208-01-JanKlazesGalema
Fto-I208-01-JanKlazesGalema
Jan Klazes Galema 
 
54
Fto-I210-01
Fto-I210-01
Elizabeth Klazes Galema 
 
55
Fto-I212-01-GerardusKlazesGalema
Fto-I212-01-GerardusKlazesGalema
Gerardus Klazes Galema 
 
56
Fto-I212-02-BoerderijteNijhuizum
Fto-I212-02-BoerderijteNijhuizum
Boerderij te Nijhuizum. Op de foto uit 1939 staan Gerardus en IJtje Galema-Teernstra met acht van hun elf kinderen (Nicolaas, Hidde en IJme ontbreken) en het paard genaamd Corona. 
 
57
Fto-I213-01- IJtjeRientsesTeernstra
Fto-I213-01- IJtjeRientsesTeernstra
IJtje Rientses Teernstra 
 
58
Fto-I215-01
Fto-I215-01
Clasina Klazes Galema 
 
59
Fto-I218-01
Fto-I218-01
Johanna Klazes Galema 
 
60
Fto-I2190-01-GaeleYsbrandsGalama
Fto-I2190-01-GaeleYsbrandsGalama
Gaele Ysbrands Galama 
 
61
Fto-I2190-02-Senserhuis,zoalsdeboerderijervroegeruitzag
Fto-I2190-02-Senserhuis,zoalsdeboerderijervroegeruitzag
Gaele Ysbrands Galama komt in 1850 op deze boerderij Senserhuis te wonen. Eerder in 1837 komt de familie Ykema tot een boedelscheiding en tot publieke verkoop van de Senserhuis. Theodorus Ykema vertrekt dan. Ysbrand Klazes wordt de nieuwe eigenaar. Tot 1842 is de weduwe Bangma pachter van de boerderij Senserhuis. Voordat Gaele Ysbrands op Senserhuis komt wonen, vertrekt Hessel Pieters Wesselius met zijn vrouw Sjoukje Jans Bosma. Gaele wordt in 1875 opgevolgd door Ysbrand die tot 1886 boer is. Vervolgens bestiert Jacob samen met zijn vader de boerderij tot 1896, met Johannes Huitema van 12-05-1890 tot 12-05-1896 (bedrijfsleider). Daarna neemt Michiel, een zoon van Ysbrand en Aaltje van der Weij de zaak over. Aanvankelijk boert hij samen met een aantal zussen. Vanaf 1904 tot 1944 echter met zijn vrouw Catharina Rijkema. Hun zoon Meinse is vanaf 1944 tot 1980 veehouder op Senserhuis (tot 1956 samen met Jan). Daarna neemt Pieter de boerderij over.  
 
62
Fto-I2191-01-ElisabethVanDenOever
Fto-I2191-01-ElisabethVanDenOever
Elisabeth van den Oever. 
 
63
Fto-I2194-01-YsbrandGaelesGalama
Fto-I2194-01-YsbrandGaelesGalama
Ysbrand Gaeles Galama 
 
64
Fto-I2195-01-AaltjevanderWey
Fto-I2195-01-AaltjevanderWey
Aaltje van der Wey 
 
65
Fto-I2196-01-JacobMichielGalama
Fto-I2196-01-JacobMichielGalama
Jacob Michiel Galama 
 
66
Fto-i2196-02-JacobGaelesGalama
Fto-i2196-02-JacobGaelesGalama
Raam in de St.-Vituskerk in Blauwhuis. De naam Gaele -zo gaat het verhaal- werd te heidens bevonden door de pastoor (er is geen heilige met de naam Gaele) en werd veranderd in Michiel (heilige Michael). Jacob gebruikte daarna in zijn latere leven de naam Jacob Michiels Galama 
 
67
Fto-I2197-01-WytskeVanDerWerf
Fto-I2197-01-WytskeVanDerWerf
Wytske van der Werf 
 
68
Fto-I2198-01-KlaasGaelesGalama
Fto-I2198-01-KlaasGaelesGalama
Klaas Gaeles Galama 
 
69
Fto-I2199-01-MinkeCornelisWitteveen
Fto-I2199-01-MinkeCornelisWitteveen
Minke Cornelis Witteveen 
 
70
Fto-I2200-01-HayeGaelesGalama
Fto-I2200-01-HayeGaelesGalama
Haye Gaeles Galama 
 
71
Fto-I2201-01-GatskeAnnesPostma
Fto-I2201-01-GatskeAnnesPostma
Gatske Annes Postma 
 
72
Fto-I2212-02-ReginaYsbrandsGalama
Fto-I2212-02-ReginaYsbrandsGalama
Regina Ysbrands Galama 
 
73
Fto-I2213-01-BolswardhotelWiebes
Fto-I2213-01-BolswardhotelWiebes
Meindert van den Berg was timmermansknecht te Enkhuizen in 1886, kastelein te Westhem, hotelhouder te Dokkum, te Bolsward hotel Wiebes en te Assen.
Van 14-05-1886 tot 13-05-1893 is Meindert dienstplichtig milicien.
Op 01-12-1907 bericht de Bolswarder Courant: "Hotel Wiebes (hoek Marktplein/Grootzand, zie pijl)naar aandeelhouders, Meindert van den Berg blijft exploitant. Aandeelhouders M.IJ. Galama (Tjerkwerd), T.IJ. Galama (Rijsenberg, J.IJ. Galama (Rijsenberg, M.Kramer (Hartwerd) en anderen". De aandeelhouders kopen het pand voor f 25.280,-. Per 10-05 -1912 gaat de exploitatie van het hotel over op J. Vallinga. Op 09-11-1913 wordt Leo Hettema eigenaar voor 13.654,-. De volledige inventaris waaronder 2 biljarts enz. moet daarbij worden overgenomen voor f 3.500,-. Het pand bestaat uit 3 grote zalen, 3 kamers, 16 logeerkamers, ruime keuken en kelders enz. Kinderen van Regina en Meindert: 1 Alida 2 Wigbertus 3 IJsbrand. Meindert hertrouwt met Veronica Maria Johanna Brand.  
 
74
Fto-I2214-01-ElisabethYsbrandsGalama
Fto-I2214-01-ElisabethYsbrandsGalama
Kinderen van Elisabeth en Mebius: 1 Ysbrand, 2 Franciscus (monseigneur Constans, bisschop van Luanafa, China). 3 Alida, 4 Sijbrigje, 5 Machiel, 6 Gerrit, 7 Baukje, 8 Hendrik, 9 Regina (trouwt met Jacob Johannes Galama), 10 Petronella.
Mebius is een broer van Elisabeth en Dirk. Mebius hertrouwt met Petronella Anna Albada Jelgersma. 
 
75
Fto-I2215-01-MebiusFransKramer
Fto-I2215-01-MebiusFransKramer
Mebius Frans Kramer 
 
76
Fto-I2216-01-MichielYsbrandsGalama
Fto-I2216-01-MichielYsbrandsGalama
Michiel Ysbrands Galama 
 
77
Fto-I2216-02-MichielYsbrandsGalama
Fto-I2216-02-MichielYsbrandsGalama
Michiel Ysbrands Galama 
 
78
Fto-I2217-01-CatharinaRijpkema
Fto-I2217-01-CatharinaRijpkema
Catharina Rijpkema 
 
79
Fto-I2218-01-AgathaYsbrandsGalama
Fto-I2218-01-AgathaYsbrandsGalama
Agatha Ysbrands Galama 
 
80
Fto-I2219-01-DurkFransKramer
Fto-I2219-01-DurkFransKramer
Durk frans Kramer 
 
81
Fto-I222-01-FranciscusYsbrandsGalema
Fto-I222-01-FranciscusYsbrandsGalema
Franciscus Ysbrands Galema 
 
82
Fto-I2220-01-TaekeYsbrandsGalama
Fto-I2220-01-TaekeYsbrandsGalama
Teake Ysbrands Galama 
 
83
Fto-I2220-02-TaekeYsbrandsGalama
Fto-I2220-02-TaekeYsbrandsGalama
Taeke Ysbrands Galama (ongeveer 19 jaar oud) wordt op 15-08-1906 tot priester gewijd. Vervolgens is hij kapelaan te Sneek, pastoor te Lemmer, rector te Deurningen en pastoor te Arnhem.
 
 
84
Fto-I2221-01-BaukjeYsbrandsGalama
Fto-I2221-01-BaukjeYsbrandsGalama
Baukje Ysbrands Galama is overleden aan tuberculose. 
 
85
Fto-I2222-01-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-01-JanYsbrandsGalama
Jan Ysbrands Galama 
 
86
Fto-I2222-02-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-02-JanYsbrandsGalama
Jan Ysbrands Galama is op deze foto ongeveer 14 jaar oud. 
 
87
Fto-I2222-03-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-03-JanYsbrandsGalama
Gebrandschilderd raam in St.-Vituskerk in Blauwhuis. Afgebeeld samen met Titus Brandsma 
 
88
Fto-I2223-01-MinkeGalama
Fto-I2223-01-MinkeGalama
Minke Galama 
 
89
Fto-I2224-01-HarmenYdema
Fto-I2224-01-HarmenYdema
Harmen Ydema 
 
90
Fto-I2225-01-ElisabethGalama
Fto-I2225-01-ElisabethGalama
Elisabeth Galama 
 
91
Fto-I2226-01-PaulusHettinga
Fto-I2226-01-PaulusHettinga
Paulus Hettinga 
 
92
Fto-I2227-01-MichielJacobsGalama
Fto-I2227-01-MichielJacobsGalama
Michiel Jacobs Galama 
 
93
Fto-I2227-02-MichielJacobsGalama
Fto-I2227-02-MichielJacobsGalama
Michiel Jacobs Galama 
 
94
Fto-I2227-03-BeslingaStateteFriens
Fto-I2227-03-BeslingaStateteFriens
Beslinga State te Friens 
 
95
Fto-I2228-01-MargarethaAgathaSakesVeltman
Fto-I2228-01-MargarethaAgathaSakesVeltman
Margaretha Agatha Sakes Veltman 
 
96
Fto-I2228-02-MargarethaAgathaSakesVeltman
Fto-I2228-02-MargarethaAgathaSakesVeltman
Margaretha Agatha Sakes Veltman 
 
97
Fto-I2229-01-JohannesJacobsGalama
Fto-I2229-01-JohannesJacobsGalama
Johannes Jacobs Galama 
 
98
Fto-I2230-01-DorotheaFlapper
Fto-I2230-01-DorotheaFlapper
Dorothea Flapper 
 
99
Fto-I2231-01-AkkeJacobsGalama
Fto-I2231-01-AkkeJacobsGalama
Akke Jacobs Galama 
 
100
Fto-I2234-01-DurkJacobsGalama
Fto-I2234-01-DurkJacobsGalama
Durk Jacobs Galama 
 
101
Fto-I2235-01-GrietjeSikkesHettinga
Fto-I2235-01-GrietjeSikkesHettinga
Grietje Sikkes Hettinga 
 
102
Fto-I2236-01-YsbrandGalama
Fto-I2236-01-YsbrandGalama
Ysbrand Galama 
 
103
Fto-I2237-01-SjuttjeGalama
Fto-I2237-01-SjuttjeGalama
Sjuttje Galama 
 
104
Fto-I2238-01-HenderikusTheodorusHalsema
Fto-I2238-01-HenderikusTheodorusHalsema
Henderikus Theodorus Halsema 
 
105
Fto-I2239-01-WaltjeJacobsGalama
Fto-I2239-01-WaltjeJacobsGalama
Waltje Jacobs Galama 
 
106
Fto-I2240-01-SibleYpesVdWerf
Fto-I2240-01-SibleYpesVdWerf
Sible Ypes van der Werf 
 
107
Fto-I2247-01-JanJohannesGalama
Fto-I2247-01-JanJohannesGalama
Jan Johannes Galama 
 
108
Fto-I2247-02-JanJohannesGalama
Fto-I2247-02-JanJohannesGalama
Jan Johannes Galama 
 
109
Fto-I2248-01-AkkeJohannesEngwerda
Fto-I2248-01-AkkeJohannesEngwerda
Akke Johannes Engwerda 
 
110
Fto-I2249-01-JohannaKlazesGalama
Fto-I2249-01-JohannaKlazesGalama
Johanna Klazes Galama 
 
111
Fto-I2250-01-HolkeWierema
Fto-I2250-01-HolkeWierema
Holke Wierema 
 
112
Fto-i2251-01ElizabethKlazesGalama
Fto-i2251-01ElizabethKlazesGalama
Elizabeth op jongere leeftijd 
 
113
Fto-i2251-02ElizabethKlazesGalama
Fto-i2251-02ElizabethKlazesGalama
Elizabeth na huwelijk 
 
114
Fto-I2255-01-JacobusGalama
Fto-I2255-01-JacobusGalama
Jacobus Galama 
 
115
Fto-I2257-01-JozefGalama
Fto-I2257-01-JozefGalama
Jozef Galama 
 
116
Fto-I2258-01-MariaReginaHettinga
Fto-I2258-01-MariaReginaHettinga
Maria Regina Hettinga 
 
117
Fto-I2264-01-HiskeKramer
Fto-I2264-01-HiskeKramer
Hiske Galema-Kramer op haar 90e verjaardag. 
 
118
Fto-I2265-01-YsbrandGalama
Fto-I2265-01-YsbrandGalama
Ysbrand Galama 
 
119
Fto-I2266-01-JetskeEvertsWybenga
Fto-I2266-01-JetskeEvertsWybenga
Jetske Everts Wybenga 
 
120
Fto-I2269-01-ElisabethHayesGalama
Fto-I2269-01-ElisabethHayesGalama
Elisdabeth Hayes Galama 
 
121
Fto-I2270-01-MauritsSebastianusZeinstra
Fto-I2270-01-MauritsSebastianusZeinstra
Maurits Sebastianus Zeinstra 
 
122
Fto-I2294-01-JacobJohannesGalama
Fto-I2294-01-JacobJohannesGalama
Jacob Johannes Galama 
 
123
Fto-I2298-01-JoachimMeinardusGalama
Fto-I2298-01-JoachimMeinardusGalama
Joachim Meinardus Galama 
 
124
Fto-I2307-01-AgathaMargarethaGalama
Fto-I2307-01-AgathaMargarethaGalama
Agatha Margaretha Galama 
 
125
Fto-I2308-01-JohanMarinusAntoniusMulder
Fto-I2308-01-JohanMarinusAntoniusMulder
Johan Marinus Antonius Mulder 
 
126
Fto-i2329-01JacobYdema
Fto-i2329-01JacobYdema
Wandschildering St-Ludgeruskerk Balk 
 
127
Fto-I2361-01-SakeJeroenMichielsGalama
Fto-I2361-01-SakeJeroenMichielsGalama
Sake Jeroen Michiels Galama 
 
128
Fto-I2361-02-SakeJeroenMichielsGalama
Fto-I2361-02-SakeJeroenMichielsGalama
Sake Jeroen Michiels Galama 
 
129
Fto-I2362-01-AlidaHelenaGalama
Fto-I2362-01-AlidaHelenaGalama
Alida Helena Galama 
 
130
Fto-I2364-01-JohannesTheodorusMichielsGalama
Fto-I2364-01-JohannesTheodorusMichielsGalama
Johannes Theodorus Michiels Galama 
 
131
Fto-I2366-01-JeroenPetrusMichielsGalama
Fto-I2366-01-JeroenPetrusMichielsGalama
Jeroen Petrus Michiels Galama 
 
132
Fto-I2368-01-WijtskeMonicaGalama
Fto-I2368-01-WijtskeMonicaGalama
Wijtske Monica Galama 
 
133
Fto-I2370-01-PaulinusJuliusMichielsGalama
Fto-I2370-01-PaulinusJuliusMichielsGalama
Paulinus Julius Michiels Galama 
 
134
Fto-I2372-01-PetrusBavoMichielsGalama
Fto-I2372-01-PetrusBavoMichielsGalama
Petrus Bavo Michiels Galama 
 
135
Fto-I2374-01-JuliusYsbrandMichielsGalama
Fto-I2374-01-JuliusYsbrandMichielsGalama
Julius Ysbrand Michiels Galama 
 
136
Fto-I2374-02-JuliusGalama
Fto-I2374-02-JuliusGalama
Julius Ysbrand Michiels Galama 
 
137
Fto-I2376-01-HelenaElizabethGalama
Fto-I2376-01-HelenaElizabethGalama
Helena Elizabeth Galama 
 
138
Fto-I2379-01-JacobGalama
Fto-I2379-01-JacobGalama
Jacob Galama 
 
139
Fto-I2380-01-AugustinaMargrethaYpma
Fto-I2380-01-AugustinaMargrethaYpma
Augustina Margretha Ypma 
 
140
Fto-I2384-01-HedwigesJohannesGalama
Fto-I2384-01-HedwigesJohannesGalama
Hedwiges Johannes Galama 
 
141
Fto-I2386-01-DominicusJitteGalama
Fto-I2386-01-DominicusJitteGalama
Dominicus Jitte Galama 
 
142
Fto-I23w
Fto-I23w
Eerste steen gelegd voor Christelijke school te Welsryp 
 
143
Fto-I2403-01-PetronellaAnnaClasienaGalama
Fto-I2403-01-PetronellaAnnaClasienaGalama
Petronella Anna Clasiena Galama 
 
144
Fto-I2403-02-PetronellaAnnaClasienaGalama
Fto-I2403-02-PetronellaAnnaClasienaGalama
Petronella Anna Clasiena Galama 
 
145
Fto-I2404-01-TjeerdHaarsma
Fto-I2404-01-TjeerdHaarsma
Tjeerd Durks Haarsma 
 
146
Fto-I2405-01-JacobYsbrandGalama
Fto-I2405-01-JacobYsbrandGalama
Jacob Ysbrand Galama gefotografeerd op 20 aug. 2007. 
 
147
Fto-I2405-02-JacobYsbrandGalama
Fto-I2405-02-JacobYsbrandGalama
Jacob Ysbrand Galama 
 
148
Fto-I2406-01-JohannaBrandsma
Fto-I2406-01-JohannaBrandsma
Johanna Brandsma 
 
149
Fto-I2407-01-SixtusGalama
Fto-I2407-01-SixtusGalama
Sixtus Galama 
 
150
Fto-I2407-02-SixtusGalama
Fto-I2407-02-SixtusGalama
Sixtus Galama 
 
151
Fto-I2408-01-TeatskeAgathaJorna
Fto-I2408-01-TeatskeAgathaJorna
Teatske Agatha Jorna 
 
152
Fto-I2409-01-HedwigGalama
Fto-I2409-01-HedwigGalama
Hedwig Galama 
 
153
Fto-I2409-02-HedwigSuzannaGalama
Fto-I2409-02-HedwigSuzannaGalama
Hedwig Suzanna Galama 
 
154
Fto-I2410-01-HermanMiedema
Fto-I2410-01-HermanMiedema
Herman Miedema 
 
155
Fto-I2411-01-YsbrandMichielGalama
Fto-I2411-01-YsbrandMichielGalama
Ysbrand Michiel Galama 
 
156
Fto-I2411-02-YsbrandMichielGalama
Fto-I2411-02-YsbrandMichielGalama
Ysbrand Michiel Galama 
 
157
Fto-I2412-01-TheodoraTheresiaMariaWientjens
Fto-I2412-01-TheodoraTheresiaMariaWientjens
Theodora Theresia Maria Wientjens 
 
158
Fto-I2413-01-SjoeredNicolaasGalama
Fto-I2413-01-SjoeredNicolaasGalama
Sjoerd Nicolaas Galama 
 
159
Fto-I2413-02-SjoerdNicolaasGalama
Fto-I2413-02-SjoerdNicolaasGalama
Sjoerd Nicolaas Galama 
 
160
Fto-I2414-01-JulianaGerardaPetronellaOverdijk
Fto-I2414-01-JulianaGerardaPetronellaOverdijk
Juliana Gerarda Petronella Overdijk 
 
161
Fto-I2415-01-AnnaGalama
Fto-I2415-01-AnnaGalama
Anna Galama 
 
162
Fto-I2416-01-FranciscaGalama
Fto-I2416-01-FranciscaGalama
Francisca Galama 
 
163
Fto-I2416-02-FranciscaGalama
Fto-I2416-02-FranciscaGalama
Francisca Galama 
 
164
Fto-I2417-01-BaukeRypma
Fto-I2417-01-BaukeRypma
Bauke Rypma 
 
165
Fto-I2423-01-HedwigLouisaVdWerf
Fto-I2423-01-HedwigLouisaVdWerf
Hedwig Louisa van der Werf 
 
166
Fto-I2425-01-CatharinaElisabethVdWerf
Fto-I2425-01-CatharinaElisabethVdWerf
Catharina Elisabeth van der Werf 
 
167
Fto-I2427-01-LouisaSusannaVdWerf
Fto-I2427-01-LouisaSusannaVdWerf
Louisa Susanna van der Werf 
 
168
Fto-I2429-01-ElisabethCatharinaVdWerf
Fto-I2429-01-ElisabethCatharinaVdWerf
Elisabeth Catharina van der Werf 
 
169
Fto-I2430-01-YpeusValeriusVdWerf
Fto-I2430-01-YpeusValeriusVdWerf
Ypeus Valerius van der Werf 
 
170
Fto-I2432-01-JacobTheodoorVdWerf
Fto-I2432-01-JacobTheodoorVdWerf
Jacob Theodoor van der Werf 
 
171
Fto-I2435-01-ValeriusReinierVdWerf
Fto-I2435-01-ValeriusReinierVdWerf
Valerius Reinier van der Werf 
 
172
Fto-I2437-01-TheodoorYsbrandVdWerf
Fto-I2437-01-TheodoorYsbrandVdWerf
Theodoor Ysbrand van der Werf 
 
173
Fto-I2477-01-JohannesTheodorusGalama
Fto-I2477-01-JohannesTheodorusGalama
Johannes Theodurus Galama 
 
174
Fto-I2478-01-AnnaTheodoraReijnen
Fto-I2478-01-AnnaTheodoraReijnen
Anna Theodora Reijnen 
 
175
Fto-i2506-01MariaAnnaZonderland
Fto-i2506-01MariaAnnaZonderland
 
 
176
Fto-i2508-01MonicaJohannaZonderland
Fto-i2508-01MonicaJohannaZonderland
 
 
177
Fto-i2510-01NicolaasJacobusZonderland
Fto-i2510-01NicolaasJacobusZonderland
 
 
178
Fto-i2512-01HubertusZonderland
Fto-i2512-01HubertusZonderland
 
 
179
Fto-i2515-01PetronellaMariaZonderland
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
180
Fto-i2517-01JohannaZonderland
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
181
Fto-i2518-01JozephZonderland
Fto-i2518-01JozephZonderland
 
 
182
Fto-i2520-01HermanJosephZonderland
Fto-i2520-01HermanJosephZonderland
 
 
183
Fto-i2522-01BoukjeZonderland
Fto-i2522-01BoukjeZonderland
 
 
184
Fto-I2541-01-DouweMebiusGalama
Fto-I2541-01-DouweMebiusGalama
Douwe Mebius Galama 
 
185
Fto-I2543-01-ChristinaCatharinaGalama
Fto-I2543-01-ChristinaCatharinaGalama
Christina Catharina Galama 
 
186
Fto-I2545-01-NicolaasCornelisGalama
Fto-I2545-01-NicolaasCornelisGalama
Nicolaas Cornelis Galama 
 
187
Fto-I2547-01-TjebbeGalama
Fto-I2547-01-TjebbeGalama
Tjebbe Galama 
 
188
Fto-I2549-01-MonicaGalama
Fto-I2549-01-MonicaGalama
Monica Galama 
 
189
Fto-I2551-01-JacobusAntoniusGalama
Fto-I2551-01-JacobusAntoniusGalama
Jacobus Antonius Galama 
 
190
Fto-i2552-01JanEpkeZonderland
Fto-i2552-01JanEpkeZonderland
 
 
191
Fto-I2553-01-AgathaElizabethGalama
Fto-I2553-01-AgathaElizabethGalama
Agatha Elizabeth Galama 
 
192
Fto-I256-01-JanIJsbrandGalema
Fto-I256-01-JanIJsbrandGalema
Jan IJsbrand Galema 
 
193
Fto-i2569-01MonicaHettinga
Fto-i2569-01MonicaHettinga
 
 
194
Fto-I257-01-AnnaMariaJacobs
Fto-I257-01-AnnaMariaJacobs
Anna Maria Jacobs 
 
195
Fto-I2584-01-HaijeGalama
Fto-I2584-01-HaijeGalama
De zeer lange Pater Sybrand Galama op zijn 25e verjaardag van zijn priesterwijding 19 maart 1964 getekend door een van zijn leerlingen. 
 
196
Fto-I2584-01-HaijeMichielGalema
Fto-I2584-01-HaijeMichielGalema
Haye Michiel Galema (Pater Sybrand) 
 
197
Fto-I2587-01-HendrikFransiscusGalema
Fto-I2587-01-HendrikFransiscusGalema
Hendrik Fransiscus Galema 
 
198
Fto-I2593-01-FransGalama
Fto-I2593-01-FransGalama
Deze pasfoto is geknipt uit de trouwfoto van Frans Galama (1948) 
 
199
Fto-I2593-02-FransGalama
Fto-I2593-02-FransGalama
Frans Galama op "Memmedei" op 30 mei 2004 in de tuin te Noordwolde. 
 
200
Fto-I2593-03-FransGalama
Fto-I2593-03-FransGalama
Frans Galama werkzaam in de eendenkooi te Piaam die hij voor het Fryske Gea samen met Jan Hipma in oude glorie herstelde. Circa 1980. 
 
201
Fto-I2593-04-FransGalama
Fto-I2593-04-FransGalama
Trouwfoto van Franciscus Galama en Geertruida Zeinstra, 27 july 1948 te Leeuwarden. 
 
202
Fto-I2594-01-GeertruidaZeinstra
Fto-I2594-01-GeertruidaZeinstra
Geertruida Zeinstra. 
 
203
Fto-I2594-02-GeertruidaZeinstra
Fto-I2594-02-GeertruidaZeinstra
Frans en Truus Galama-Zeinstra met hun bijdrage aan de feestvreugde. 
 
204
Fto-I269-01-MargarethaAnnaGalema
Fto-I269-01-MargarethaAnnaGalema
Margaretha Anna Galema 
 
205
Fto-I270-01-ClasinaJohannaGalema
Fto-I270-01-ClasinaJohannaGalema
Clasina Johanna Galema 
 
206
Fto-I270-02-ClasinaJohannaGalema
Fto-I270-02-ClasinaJohannaGalema
Clasina Johanna Galema 
 
207
Fto-I271-01-SjoerdAndela
Fto-I271-01-SjoerdAndela
Sjoerd Andela 
 
208
Fto-I272-01-JohannaVeronicaGalema
Fto-I272-01-JohannaVeronicaGalema
Johanna Veronica Galema 
 
209
Fto-I2727-01-Dominikus Kramer
Fto-I2727-01-Dominikus Kramer
 
 
210
Fto-I2738-02-BoerderijSenserhuis
Fto-I2738-02-BoerderijSenserhuis
Boerderij Senserhuis in 1993. In 1998 het bedrijf van Pieter Galama.
In de "beste" kamer van het woonhuis zit boven de schouw een schildering. Hierop is de zegen van Jacob door zijn vader Isaak afgebeeld. In de schouw staat een spreuk die luidt: "Ik zaai en ploeg naar mijn verstand - De zegen komt van hoger hand".  
 
211
Fto-I274-01-VeronicaCatharinaGalema
Fto-I274-01-VeronicaCatharinaGalema
Veronica Catharina Galema 
 
212
Fto-I2763-01JoopMulder
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
213
Fto-I2765-01-MichielYsbrandMulder
Fto-I2765-01-MichielYsbrandMulder
Michiel Ysbrand Mulder. Portret is geknipt uit een grotere foto waar hij met Berber op staat genomen 28-12-2011. 
 
214
Fto-I2766-01-BerberVanderMeer
Fto-I2766-01-BerberVanderMeer
Berber van der Meer. Het portret is geknipt uit een grotere foto waar zij opstaat samen met Michiel, genomen op 28-12-2011. 
 
215
Fto-I2773-01-Durk Kramer
Fto-I2773-01-Durk Kramer
 
 
216
Fto-I2775-01-Anna Kramer
Fto-I2775-01-Anna Kramer
 
 
217
Fto-I2779-01-Akke Kramer
Fto-I2779-01-Akke Kramer
 
 
218
Fto-I2781-01-Jan Kramer
Fto-I2781-01-Jan Kramer
 
 
219
Fto-I2783-01-Ysbrand Kramer
Fto-I2783-01-Ysbrand Kramer
 
 
220
Fto-I2785-01-Gryt Kramer
Fto-I2785-01-Gryt Kramer
 
 
221
Fto-I2787-01-Aly Kramer
Fto-I2787-01-Aly Kramer
 
 
222
Fto-I2789-01-Gerrit Kramer
Fto-I2789-01-Gerrit Kramer
 
 
223
Fto-I2791-01-Joop Kramer
Fto-I2791-01-Joop Kramer
 
 
224
Fto-I3002-01-SebastianusIgnatiusGalama
Fto-I3002-01-SebastianusIgnatiusGalama
Nijdamstra State te Friens 
 
225
Fto-I3060-02-In1998hetbedrijfvanJohannesGalema
Fto-I3060-02-In1998hetbedrijfvanJohannesGalema
In 1998 het bedrijf van Johannes Galema 
 
226
Fto-i3136AnkieGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
227
Fto-i3137-01JohandeLange
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
228
Fto-i3138-01GrethaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
229
Fto-i314-01AnnaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
230
Fto-i3140-01IdaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
231
Fto-i3141-01BerendWiersma
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
232
Fto-i3145-01GerardTrijselaar
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
233
Fto-i3146-01ObeGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
234
Fto-i3147-01AfraVeldman
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
235
Fto-i3147-01KrystalKestner
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
236
Fto-i3148AnnoSjoerdGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
237
Fto-i3149-01ChristelZiegler
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
238
Fto-i3150-01NellyGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
239
Fto-i3151-01JanFossen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
240
Fto-I3152-01-LydiaGalama
Fto-I3152-01-LydiaGalama
Lydia Galama 
 
241
Fto-I3153-01-MinneWiersma
Fto-I3153-01-MinneWiersma
Minne Wiersma 
 
242
Fto-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Fto-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Nicolaas Bonifacius Galema 
 
243
Fto-I323-01-AgathaCatharinusAndringa
Fto-I323-01-AgathaCatharinusAndringa
Agatha Catharinus Andringa 
 
244
Fto-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Fto-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Antonia Elizabeth Galema 
 
245
Fto-I3266-01-YsbrandKlaasGalama
Fto-I3266-01-YsbrandKlaasGalama
Ysbrand Klaas Galama 
 
246
Fto-I327-01-DoedeSijbrensGraafsma
Fto-I327-01-DoedeSijbrensGraafsma
Doede Sijbrens Graafsma 
 
247
Fto-I3366-01-BavoGloriantGalama
Fto-I3366-01-BavoGloriantGalama
Bavo Gloriant Galama 
 
248
Fto-I344-01-GerardusNicolaasGalema
Fto-I344-01-GerardusNicolaasGalema
Gerardus Nicolaas Galema 
 
249
Fto-I345-01-SiebrigjeHoekstra
Fto-I345-01-SiebrigjeHoekstra
Siebrigje Hoekstra 
 
250
Fto-I3628-01-ReinieGalama
Fto-I3628-01-ReinieGalama
Reinie Galama 
 
251
Fto-I3642-01-MichielGalama
Fto-I3642-01-MichielGalama
Michiel Galama 
 
252
Fto-I3702-01-SjoerdHayeGalema
Fto-I3702-01-SjoerdHayeGalema
Sjoerd Haye Galema 
 
253
Fto-I3733-AnnoGalama
Fto-I3733-AnnoGalama
Anno Galama met één van zijn door hem gebouwde gitaren 
 
254
Fto-I3737-01-HayeGalama
Fto-I3737-01-HayeGalama
Haye Galama op ca.5 jarige leeftijd. 
 
255
Fto-I3737-02-HayeGalama
Fto-I3737-02-HayeGalama
Haye Galama bij zijn plechtige heilige communie; ca. 12 jaar. 
 
256
Fto-I3737-03-HayeGalama
Fto-I3737-03-HayeGalama
Haye Galama op circa 17 jarige leeftijd. 
 
257
Fto-I3737-04-HayeGalama
Fto-I3737-04-HayeGalama
Haye Galama in zijn studententijd, ca. 23 jaar. 
 
258
Fto-I3737-05-HayeGalama
Fto-I3737-05-HayeGalama
Haye Galama op circa 30 jarige leeftijd werkzaam bij onderzoeksinstituut Intomart te Hilversum. 
 
259
Fto-I3737-06-HayeGalama
Fto-I3737-06-HayeGalama
Haye Galama op circa 50 jarige leeftijd in Hongarije waar hij in 2005 grond kocht en er later een huis op bouwde. 
 
260
Fto-I3737-07-HayeGalama
Fto-I3737-07-HayeGalama
Haye Galama op de Zeinstra's dag in mei 2010. 
 
261
Fto-I3737-08-HayeGalama
Fto-I3737-08-HayeGalama
Trouwfoto van Haye Galama en Agnes Hettinga 11-4-1986. 
 
262
Fto-I3737-09-HayeGalama
Fto-I3737-09-HayeGalama
Haye en Agnes Galama in Budapest in 2014 met de Donau en het parlementsgebouw op de achtergrond. 
 
263
Fto-I3738-01-AgnesHettinga
Fto-I3738-01-AgnesHettinga
Agnes Hettinga op ca. 23 jarige leeftijd. 
 
264
Fto-I3738-02-AgnesHettinga
Fto-I3738-02-AgnesHettinga
Agnes Hettinga op ca. 18 jarige leeftijd. 
 
265
Fto-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Fto-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Nicolaas Ysbrands Galema 
 
266
Fto-I4-02-NicolaasYsbrandsGalema
Fto-I4-02-NicolaasYsbrandsGalema
Nicolaas Ysbrands is lid van de schutterij in Bolsward.
Bij zijn signalement wordt vermeld: lengte 1 el en 695 strepen.
Ongeveer 1,70m)  
 
267
Fto-I4200-01-JeanneWiersma
Fto-I4200-01-JeanneWiersma
Jeanne Wiersma 
 
268
Fto-I4201-01-HeinWiersma
Fto-I4201-01-HeinWiersma
Hein Wiersma 
 
269
Fto-I424-JohannaMonicaGalema
Fto-I424-JohannaMonicaGalema
Johanna Monica Galema 
 
270
Fto-I427-01-WilhelminaClasinaGalema
Fto-I427-01-WilhelminaClasinaGalema
Wilhelmina Clasina Galema 
 
271
Fto-I429-01-ElizabethMariaGalema
Fto-I429-01-ElizabethMariaGalema
Elizabeth Maria Galema 
 
272
Fto-I431-01-FongerWillemGalema
Fto-I431-01-FongerWillemGalema
Fonger Willem Galema 
 
273
Fto-I433-01-MariaAnnaGalema
Fto-I433-01-MariaAnnaGalema
Maria Anna Galema 
 
274
Fto-I433-02-MariaAnnaGalema
Fto-I433-02-MariaAnnaGalema
Maria Anna Galema 
 
275
Fto-I434-01-ChristinaWilhelminaGalema
Fto-I434-01-ChristinaWilhelminaGalema
Christina Wilhelmina Galema 
 
276
Fto-I438-01-AnnaJohannaGalema
Fto-I438-01-AnnaJohannaGalema
Anna Johanna Galema 
 
277
Fto-I440-01-HendrikaMonicaGalema
Fto-I440-01-HendrikaMonicaGalema
Hendrika Monica Galema 
 
278
Fto-I443-01-VeronicaTheresiaGalema
Fto-I443-01-VeronicaTheresiaGalema
Veronica Theresia Galema 
 
279
Fto-I4853-01-AndrieskeYsbrandsGalema
Fto-I4853-01-AndrieskeYsbrandsGalema
Andrieske Ysbrands Galema 
 
280
Fto-I4856-01-JongedijkteNijland
Fto-I4856-01-JongedijkteNijland
Aan de Jongedijk te Nijland start Otto IJsbrands Galema in 1818 zijn boerenbedrijf. Als hij 1826 overlijdt, erft IJsbrands Klazes Galema I1 deze boerderij. 
 
281
Fto-I4907JanYebsYpma
Fto-I4907JanYebsYpma
 
 
282
Fto-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Fto-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Trijntje Ysbrands Galema 
 
283
Fto-I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Fto-I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Sjurtje Ysbrands Galema 
 
284
Fto-I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Fto-I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Haye Douwes van der Werf 
 
285
Fto-I4959-01ChielJohanMulder
Fto-I4959-01ChielJohanMulder
 
 
286
Fto-I4960-01MetteHennieMulder
Fto-I4960-01MetteHennieMulder
 
 
287
Fto-I4995-01-DominicusGalama
Fto-I4995-01-DominicusGalama
De tjalk Sint Antonius van Dominicus Galama 
 
288
Fto-I4997-01-KatrinaGalema
Fto-I4997-01-KatrinaGalema
Katrina Galema met haar zoon Petrus. 
 
289
Fto-i5000-01CorneliaMariaGalema
Fto-i5000-01CorneliaMariaGalema
 
 
290
Fto-I5002-01-FokkeGalema
Fto-I5002-01-FokkeGalema
Het beurtschip van Fokke Galema. Hij zit rechts op een stapel dekkleden. 
 
291
Fto-i5004-01GerhardKarlVitting
Fto-i5004-01GerhardKarlVitting
 
 
292
Fto-I5039-01-AmberRonteltap
Fto-I5039-01-AmberRonteltap
Amber Ronteltap. Foto genomen in 2010. 
 
293
Fto-I5040-01-MatteoGalema
Fto-I5040-01-MatteoGalema
Matteo Galema. Foto genomen in 2011. 
 
294
Fto-I5042-01-AlexanderMeuwese
Fto-I5042-01-AlexanderMeuwese
Alexander Meuwese. Foto genomen in 2010. 
 
295
Fto-I5043-01-QuintMeuwese
Fto-I5043-01-QuintMeuwese
Quint Meuwese. Foto genomen in 2011. 
 
296
Fto-I5044-01-SterreMeuwese
Fto-I5044-01-SterreMeuwese
Sterre Meuwese. Foto genomen in 2011. 
 
297
Fto-I5045-01-YelleMeuwese
Fto-I5045-01-YelleMeuwese
Yelle Meuwese. Foto genomen 15-11-2014. 
 
298
Fto-I5046-01-RoyDeRon
Fto-I5046-01-RoyDeRon
Roy de Ron. Foto gemaakt in 2010. 
 
299
Fto-I5048-01-NienkeDeRon
Fto-I5048-01-NienkeDeRon
Nienke de Ron. Foto gemaakt 10-12-2014. 
 
300
Fto-I5068-01-HitjeDirksDeBoer
Fto-I5068-01-HitjeDirksDeBoer
Hitje Dirks de Boer 
 
301
Fto-I509-JanBonifatiusGalema
Fto-I509-JanBonifatiusGalema
Jan Bonifatius Galema. Foto genomen in 2011. 
 
302
Fto-I510-01-MarianneVanAgtmaal
Fto-I510-01-MarianneVanAgtmaal
Marianne van Agtmaal. Foto genomen in 2011. 
 
303
Fto-I5120-01-KlasinaGalama
Fto-I5120-01-KlasinaGalama
Klasina Galama 
 
304
Fto-I5120-02-KlasinaGalama
Fto-I5120-02-KlasinaGalama
Klasina Galama 
 
305
Fto-I5239-01-SjoerdNicolaasGalema
Fto-I5239-01-SjoerdNicolaasGalema
Sjoerd Nicolaas Galema 
 
306
Fto-I5240-01-WiskiaJohannaMariaAltenburg
Fto-I5240-01-WiskiaJohannaMariaAltenburg
Wiskia Johanna Maria Altenburg 
 
307
Fto-i5243-01DurkGalama
Fto-i5243-01DurkGalama
 
 
308
Fto-I5255-01-AgathaGalama
Fto-I5255-01-AgathaGalama
Agatha Galama 
 
309
Fto-i5255-02AgathaGalama
Fto-i5255-02AgathaGalama
 
 
310
Fto-I5256-01-HermanusKlaasGalama
Fto-I5256-01-HermanusKlaasGalama
Hermanus Klaas Galama 
 
311
Fto-I533-01-IJtieYmkjeGraafsma
Fto-I533-01-IJtieYmkjeGraafsma
IJtie Ymkje Graafsma 
 
312
Fto-I5336-01-WiegerGalema
Fto-I5336-01-WiegerGalema
Wieger Galema 
 
313
Fto-I534-01-RoukeWiepkesvanderMeer
Fto-I534-01-RoukeWiepkesvanderMeer
Rouke Wiepkes van der Meer 
 
314
Fto-I5347-01-SjoukjeTenWolde
Fto-I5347-01-SjoukjeTenWolde
Sjoukje ten Wolde 
 
315
Fto-I535-01-JohannaMargarethaGraafsma
Fto-I535-01-JohannaMargarethaGraafsma
Johanna Margaretha Graafsma 
 
316
Fto-I536-01-LourensZijlstra
Fto-I536-01-LourensZijlstra
Lourens A. Zijlstra 
 
317
Fto-I5373-01-LipkjeDeelsma
Fto-I5373-01-LipkjeDeelsma
Lipkje Haring Deelsma 
 
318
Fto-I5373-02-LipkjeHaringDeelstra
Fto-I5373-02-LipkjeHaringDeelstra
Lipkje Haring Deelstra 
 
319
Fto-I538-01-MonicaFeronicaGraafsma
Fto-I538-01-MonicaFeronicaGraafsma
Monica Feronica Graafsma 
 
320
Fto-I539-01-FransHjerreBoersma
Fto-I539-01-FransHjerreBoersma
Frans Hjerre Boersma 
 
321
Fto-I5394-01-TheclaGalema
Fto-I5394-01-TheclaGalema
Thecla Galema  
 
322
Fto-I5394-02-TheclaGalema
Fto-I5394-02-TheclaGalema
Thecla Galema 
 
323
Fto-I5396-01-CathrinusSiebrenGalema
Fto-I5396-01-CathrinusSiebrenGalema
Pater Cathrinus Siebren Galema 
 
324
Fto-I5399-01-HielkeDeHoo
Fto-I5399-01-HielkeDeHoo
Hielke de Hoo 
 
325
Fto-I5603-01LauraGalema
Fto-I5603-01LauraGalema
 
 
326
Fto-I5641-01-ThijsHjerreSepers
Fto-I5641-01-ThijsHjerreSepers
Thijs Hjerre Sepers 
 
327
Fto-i5706-01EpkeJosephZonderland
Fto-i5706-01EpkeJosephZonderland
 
 
328
Fto-I5880-01-Nico Kramer
Fto-I5880-01-Nico Kramer
 
 
329
Fto-i5986-01YsbrandSiblesYpma
Fto-i5986-01YsbrandSiblesYpma
 
 
330
Fto-i5988-02YtjeSiblesYpma
Fto-i5988-02YtjeSiblesYpma
Foto rond 1900 gemaakt 
 
331
Fto-I6-01-YsbrandNicolaasGalama
Fto-I6-01-YsbrandNicolaasGalama
Ysbrand Nicolaas Galama 
 
332
Fto-I6-02-JongedijkteNijland
Fto-I6-02-JongedijkteNijland
IJsbrands Klazes Galema vertrekt in 1876 naar de dan inmiddels herbouwde boerderij Half Tjerkwerd 2. De boerderij Jongedijk te Nijland (groot ruim 34 hectare) wordt in 1903 door Akke Hiddes Teernstra I7 verkocht voor f 72.000,-, tegelijk met een huis te Harlingen. In 1904 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van IJsbrand Klazes Galema. De toewijzing is voor elk der erfgenamen verschillend. Akke Hiddes Teernstra erft bijvoorbeeld de boerderij Half Tjerkwerd 2 en het arbeidershuisje te Bolsward. Omdat zij wordt overbedeeld moet zij een bedrag toe betalen. Klaas en Hidde worden gekort op hun eerder aan hen geleende gelden door hun ouders. Bernardus krijgt het boerenreeuw en de gereedschappen om de boerderij voort te kunnen zetten en een vordering op de verkoopprijs van de boerderij Jongedijk. Cornelis erft slijterij De Valk te Bolsward. Geertruida en Elisabeth krijgen hun deel in een vordering op de verkoopprijs van Jongedijk. Akke Hiddes koopt in 1909 het pand Wipstraat 3 te Bolsward en gaat daar wonen met haar jongste dochter. In 1913 verkoopt Akke Hiddes de boerderij Half Tjerkwerd 2 f 82.048,90.
Acht van hun kinderen werden hier geboren. De andere kinderen werden geboren op Halfweg Tjerkwerd 2  
 
333
Fto-i6000-01ArnoldusFranciscusAlbadaJelgersma
Fto-i6000-01ArnoldusFranciscusAlbadaJelgersma
 
 
334
Fto-i6001-01TheodorusAlbadaJelgersma
Fto-i6001-01TheodorusAlbadaJelgersma
 
 
335
Fto-i6002-01WaltjeDijkstra
Fto-i6002-01WaltjeDijkstra
 
 
336
Fto-i6003HermannSchoonhof
Fto-i6003HermannSchoonhof
 
 
337
Fto-I611-01GerardGalema
Fto-I611-01GerardGalema
Gerard Galema op 25-jarige leeftijd. 
 
338
Fto-I611-02GerardGalema
Fto-I611-02GerardGalema
Gerard Galema op 55-jarige leeftijd. 
 
339
Fto-I6123-01-Truus Kramer
Fto-I6123-01-Truus Kramer
 
 
340
Fto-I614-NelGalema
Fto-I614-NelGalema
Nel Galema 
 
341
Fto-I615-JanBroers
Fto-I615-JanBroers
Jan Broers 
 
342
Fto-i6153-01FokkoWinterwerp
Fto-i6153-01FokkoWinterwerp
 
 
343
Fto-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Fto-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Akke Hiddes Teernstra 
 
344
Fto-I884-01-ArjenAdrianusNikolaasGalema
Fto-I884-01-ArjenAdrianusNikolaasGalema
Arjen Adrianus Nikolaas Galema. Foto gemaakt in 2011. 
 
345
Fto-I885-01-MariaAdrianaAgathaGalema
Fto-I885-01-MariaAdrianaAgathaGalema
Maria Adriana Agatha Galema. Foto genomen in 2010. 
 
346
Fto-I886-01-FemkeLouiseMariaGalema
Fto-I886-01-FemkeLouiseMariaGalema
Femke Louise Maria Galema. Foto genomen in 2011. 
 
347
Fto-I997-01-MarietteBroers
Fto-I997-01-MarietteBroers
Mariette Broers 
 
348
Fto-I998-01-EvelineBroers
Fto-I998-01-EvelineBroers
Eveline Broers 
 
349
index.html
index.html
 
 
350
index.html
index.html
 
 
351
Sociëteit Hof van Holland, Bolsward
Sociëteit Hof van Holland, Bolsward
 
 
352
Ysbrand Klazes Galema
Ysbrand Klazes Galema
 
 
353
YsbrandKlazesGalemaKlein.jpg
YsbrandKlazesGalemaKlein.jpg
 
 
354
Ytje Jans Symonsma
Ytje Jans Symonsma
 
 
355
YtjeJansSijmonsmaKlein.jpg
YtjeJansSijmonsmaKlein.jpg