Galama's & Galema's

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 176 van 176

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3036
 
2 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3043
 
3 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3034
 
4 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3037
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3038
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3039
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3041
 
8 Aagje voert bij haar huwelijk, geboorte van haar zoon en haar overlijden de naam Bakker. Galema, Aagje Ottes (I1236)
 
9 Aaltje laat in 1811 de naam GalAma registreren voor haar kinderen uit het huwelijk met Heert. Zij gebruiken overigens de naam GalEma. Brinkman, Aaltje Sakes (I56)
 
10 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Koelman, Sybrigjen (I5898)
 
11 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2984
 
12 Antje en Jan krijgen 7 kinderen. Gezin F2985
 
13 Bezigt de naam Heslinga vanaf haar huwelijk Heslinga, Tiamcke (I63)
 
14 Bezigt de naam Heslinga vanaf zijn huwelijk Heslinga, Doeckle (I61)
 
15 buitenechtelijk kind Galema, Nicolaas (I157)
 
16 De geboorteakte vermeldt de naam Fekla Cornelia. Galema, Tekla Cornelia (I4998)
 
17 De in 1811 nog levende kinderen van Gerben gebruiken de naam Galema. Galema, Gerben Ysbrands (I4860)
 
18 De kinderen van Andrieske Ysbrands en Hendrik Johannes Gerbens laten in 1811 Brandsma als hun achternaam noteren. Vermoedelijk als afgeleide van Ysbrand, hun grootvader van moeders kant. Galema, Andrieske Ysbrands (I4853)
 
19 Dezelfde persoon als i1151 in stamboom-Oosterend Hanses, Wiebren (I2)
 
20 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2952
 
21 Dit gezin had twee kinderen Olij, Sophia Johanna (I6078)
 
22 Dit is dezelfde persoon als i16 in de stamboom-Arum Galema, Pittie Thomas (I22)
 
23 Dit is dezelfde persoon als I22 in stamboom-Bolsward Galema, Pittie Thomas (I16)
 
24 Dit is hetzelfde gezin als F7-Bolsward Gezin F9
 
25 Dit is hetzelfde gezin als F9-Arum Gezin F7
 
26 emigreert in 1885 naar USA Koopmans, Eke (I63)
 
27 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3032
 
28 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2951
 
29 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3029
 
30 Er zijn nakomelingen van dit echtpaar in de USA Gezin F68
 
31 Er zijn nog 3 kinderen geboren en jong gestorven: Jan (4 jaar), Theodorus (1 jaar) en een levenloos geboren kind. Gezin F2949
 
32 er zijn ook nog 2 levenloze kinderen geboren Gezin F16
 
33 er zijn ook nog 2 naamloze dochters geboren Gezin F50
 
34 Fedde laat in 1811 de naam Galema als familienaam registreren. Hij gebruikt die naam voor die tijd al. Galema, Fedde Pieters (I28)
 
35 Fedde neemt in 1811 de naam Galema aan. Galema, Fedde Reins (I112)
 
36 Fokje overlijdt bij de geboorte van Aagje Gezin F2931
 
37 Fokke en Renske hebben geen kinderen Gezin F17
 
38 Froukje overlijdt bij de geboorte van de tweelingen Jetze en Marten Gezin F37
 
39 Gaele Ysbrands is de laatste in de familielijn die de naam Meylema gebruikt. Meylema, Gaele Ysbrands (I4861)
 
40 Geboortedatum niet exact bekend Galama, Lijkele (I5142)
 
41 Geboortedatum onbekend
Sterfdatum tussen 1521 en 1535
Getrouwd met (nog) onbekende vrouw 
Meylema, Pier Sybe (I4901)
 
42 Geboortedatum onbekend, overledn voor 1804. Galema, Folkert Ysbrands (I4855)
 
43 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F25
 
44 Heerke is de grootvader van Trijntje Sjoerds Heerkes (i4846-Oosterend), de echtgenote van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) Pieters, Heerke (I54)
 
45 Het gezin heeft 3 kinderen. Sijmen hertrouwt met Tzietkse Tjallings Gezin F8
 
46 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F8
 
47 Het is niet zeker of deze Taede een kind is van Mink en Antie. Minks, Taede (I561)
 
48 Het overlijden van Tekla is ook geregistreerd in de burgerlijke stand van Bolsward. Galema, Tekla Cornelia (I4998)
 
49 Hotske is een zus van Tjeerd van der Brug (i327-Welsrijp) Brug, van der, Hotske (I82)
 
50 huwelijk ontbonden "wegens ontrouw aan de vrouw" Gezin F60
 
51 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F509
 
52 IJsbrand neemt in 1812 in Marrum de naam Galema aan. Galema, IJsbrand Fransen (I35)
 
53 Imke is de tante van Fokje Klazes (i4852-Oosterend), de vrouw van Ysbrand Gaeles Meylema Ottes, Imke (I12)
 
54 In 1812 laat Gaele als achternaam Galema registreren. Hij laat geen nakomelingen na. Galema, Gaele Ysbrands (I4854)
 
55 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3031
 
56 In Galema-Galama-familieboek abusievelijk vermeld als Wilhelmus Adrianus Johannes Galema Galema, Wilhelmina Adriana Johanna (I372)
 
57 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zonderland, Johanna (I2517)
 
58 Ingewijd als zuster Liliosa in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus te Maastricht Zonderland, Boukje (I2522)
 
59 Is dezelfde persoon als i1 in de stamboom-Wirdum Haxta, Tjam Sjoerds (I1148)
 
60 is dezelfde persoon als i104-Arum Galema, Fokje (I5225)
 
61 is dezelfde persoon als i105-Arum Roorda, Sybren Fongers (I5226)
 
62 Is dezelfde persoon als i105-Arum Roorda, Eke Sybrens (I1159)
 
63 Is dezelfde persoon als i1147 in de stamboom-Oosterend Tialles, Jan (I12)
 
64 Is dezelfde persoon als i1148 in de stamboom-Oosterend Haxta, Tjam Sjoerds (I1)
 
65 Is dezelfde persoon als i1149 in stamboom-Oosterend Wiebrens, Tialle (I5)
 
66 Is dezelfde persoon als i1150 in stamboom-Oosterend Pieters, Dieu (I7)
 
67 Is dezelfde persoon als i1152 in stamboom-Oosterend Tiaerts, Bauck (I3)
 
68 is dezelfde persoon als i1159-Oosterend Roorda, Eke Sijbrens (I103)
 
69 Is dezelfde persoon als i12 in de stamboom-Wirdum Tialles, Jan (I1147)
 
70 Is dezelfde persoon als i2 in stamboom-Wirdum Hanses, Wiebren (I1151)
 
71 Is dezelfde persoon als i3 in stamboom-Wirdum Tiaerts, Bauck (I1152)
 
72 Is dezelfde persoon als i48 in stamboom-Wirdum Haxta, Dieucke Jans (I4872)
 
73 Is dezelfde persoon als i4872 in stamboom-Oosterend Jans, Dieucke (I48)
 
74 Is dezelfde persoon als i5 in stamboom-Wirdum Wiebrens, Tialle (I1149)
 
75 is dezelfde persoon als i5225-Oosterend Galema, Fokje (I104)
 
76 is dezelfde persoon als i5226-Oosterend Roorda, Sybren Fongers (I105)
 
77 Is dezelfde persoon als i7 in stamboom-Wirdum Pieters, Dieu (I1150)
 
78 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3023
 
79 Jan neemt in 1811 de naam Galama aan. Galama, Jan Sipkes (I42)
 
80 Jan neemt in 1811 de naam Galema aan, die hij reeds sinds 1760 gebruikt, voor hem en zijn gezin Galema, Watze Jans (I113)
 
81 Jeltje bevalt op 14 april 1882 van een levenloos kind. Een week later overlijdt Jeltje. Gezin F75
 
82 Johannes is overleden in een dwangarbeiderskamp bij Aurich (D)
 
Flapper, Johannes Lodewijk (I2489)
 
83 jong overleden Galama, Nanne Martens (I4928)
 
84 jong overleden Jarichs, Sypke (I4)
 
85 jong overleden Gerrits, Antie (I8)
 
86 jong overleden Galama, Egbert Louws (I18)
 
87 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I41)
 
88 jong overleden Galama, Tjette Rientses (I43)
 
89 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I44)
 
90 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I45)
 
91 jong overleden Wiebrens, Tialinck (I72)
 
92 jong overleden Tjallings, Geertie (I85)
 
93 jong overleden Tjallings, Tialke (I90)
 
94 jong overleden Galema, Jan Watzes (I115)
 
95 jong overleden Galema, Jan (I124)
 
96 jong overleden Galema, Anne (I125)
 
97 jong overleden Galema, Anne (I129)
 
98 jong overleden Joannes, Gertje (I139)
 
99 jong overleden Keeskamp, Nicolaas (I166)
 
100 jong overleden Scheltes, Antie (I19)
 
101 jong overleden Galama, Jantien (I18)
 
102 jong overleden Docter, Frans (I20)
 
103 jong overleden Elsinga, Jan (I28)
 
104 jong overleden Elsinga, Aldert (I31)
 
105 jong overleden Lune, van der, Sijke (I52)
 
106 jong overleden Stedehouder, Lucas (I84)
 
107 jong overleden Boelens, Eeke (I123)
 
108 jong overleden Lycklama, Corneliske (I150)
 
109 jong overleden Lycklama, Lykele (I152)
 
110 Jong overleden. Galema, Fokje (I4847)
 
111 Jong overleden. Galema, Sytske (I4848)
 
112 Jong overleden. Galema, Sjoerdje (I4849)
 
113 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3026
 
114 Karel is een broer van de twee zussen die met de gebroeders Lodewijk (i6006) en Julius Verwer (i6008) trouwden. Wensen, van, Carolus Gerardus Ludovicus (I6102)
 
115 Klaas IJsbrands laat in 1811 de naam Galema als achternaam registreren. Deze achternaam is afgeleid van Gaele, de voornaam van zijn grootvader.
 
Galema, Klaas Ysbrands (I4845)
 
116 Levenloos geboren Galema, Epkes (I155)
 
117 Levenloos geboren Galema, Annes (I270)
 
118 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Galama, Dirks (I4235)
 
119 Levenloos geboren Galama, Michiels (I2583)
 
120 Levenloos geboren Galema, Fongers (I258)
 
121 Levenloos geboren Galema, Klazes (I217)
 
122 Levenloos geboren Galema, Klazes (I30)
 
123 Levenloos geboren Galema, Ysbrands (I21)
 
124 Levenloos geboren Huitema, Tjittes (I363)
 
125 Levenloos geboren Werf, van der, Sibles (I2434)
 
126 Louw neemt in 1812 de naam Galama aan. Galama, Louw Eiberts (I31)
 
127 Maijke overlijdt bij geboorte van (de tweede) dochter Trijntje Horst, van der, Maijke Gerbens (I102)
 
128 Marten laat in 1811 de naam Galama als achternaam registreren Galama, Marten Ysbrands (I4857)
 
129 Marten neemt in 1811 de naam Galema aan; hij ondertekent met Gaalama. Galema, Marten Fransen (I36)
 
130 Mestra ook wel als Meerstra vermeld Mestra, Jan Pieters (I17)
 
131 Met huwelijk van Pieter en Pittie wordt de familienaam Galema aangenomen Gezin F7
 
132 mogelijk heeft Evert een andere moeder dan Antie Dirks IJsbrands, Evert (I3)
 
133 Naam ook geschreven als Taetske Galema, Taetske Ysbrands (I4915)
 
134 Naast Aaltje en Siebren waren er nog twee kinderen: Haye en Sjutje. De laatste is jong overleden. Gezin F2995
 
135 Naast Ytje werden nog vier kinderen geboren, die jong overleden. Gezin F2640
 
136 Neemt in 1811 de familienaam Teensma aan Tjallings, Tialinck (I80)
 
137 Neemt in 1811 de familienaam Teensma aan Tjallings, Jan (I83)
 
138 Nicolaas gebruikt korte tijd de naam Galama. Galema, Nicolaas Ysbrands (I4)
 
139 Nicolaas is overleden bij een vliegtuigongeluk Galama, Nicolaas Timo (I3603)
 
140 niet zeker of Wiebren Tjalles een zoon van Tialle Jans is Tjalles, Wiebren (I67)
 
141 Onzeker of Wiebren een zoon van Tjalle en Janke is Gezin F26
 
142 Otto laat in 1811 voor zichzelf en zijn dochter Eke de achternaam Galema registreren. Galema, Otto Ysbrands (I4856)
 
143 overleden voor 1804 Galema, Eeke Ysbrands (I4858)
 
144 overlijdensdatum en -plaats onbekend Galama, Johannes (I4968)
 
145 overlijdensdatum en -plaats onbekend; overlijden in ieder geval voor juli1952 Stoop, Adriaan (I5149)
 
146 overlijdensdatum onbekend Galama, Fokke (I4977)
 
147 overlijdensdatum onbekend Galama, Jan (I5129)
 
148 overlijdt op de terugreis naar Nederland Galama, Jacobus Johannes (I86)
 
149 Paulus neemt in 1811 de naam Galema aan Galema, Paulus Feddes (I80)
 
150 Pier is de oom van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) Heerkes, Pier (I53)
 
151 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2994
 
152 Pietje overlijdt als gevolg van een miskraam Klaver, Pietje Siebes (I69)
 
153 Sipke overlijdt tijdens de terugreis van Oost-Indië naar Nederland op het schip Leyden. Jans, Sipke (I39)
 
154 Sybrich overlijdt kinderloos Heeres, Sybrich (I3)
 
155 Taeke is lid van het polderbestuur van beide Schalsumer polders in 1860. Galema, Taeke Ysbrands (I4939)
 
156 Ten gevolge van bedrijfsongeval Galema, Bauke Sjoerd Gerrit (I64)
 
157 Theo en Waltje hadden 4 kinderen: Arnold, Sybrand, Herman en Sydonius Gezin F2992
 
158 Tiam overlijdt kinderloos Heeres, Tiam (I4)
 
159 Tiescke is waarschijnlijk de zuster van Jan Pieters Mestra (i17-Wirdum) Mestra, Tiescke Pieters (I46)
 
160 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Brug van der, Tjeerd (I327)
 
161 Tot 9 januari 1960 is de achternaam Van der Heyden. Heijden, Van Der, Maria Catharina Johanna (I394)
 
162 Trijntje is een kleindochter van Heerke Pieters (i54-Arum) Heerkes, Trijntje Sjoerds (I4846)
 
163 Trouwdatum ca. 1595 Meylema, Jarich Tjallings (I4877)
 
164 uit nageslacht Meylema's (stamboom-Oosterend) Hoogland, Boukje (I157)
 
165 vertrekt in 1913 naar de USA Ypma, Haye (I5943)
 
166 voor dit huwelijk wordt dispensatie verleend omdat Fedde en Trijntje bloedverwant in de 4e graad zijn Gezin F29
 
167 vooral bekend onder de naam Grutte Pier Donia, Pier Gerlofs (I1105)
 
168 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Terwisscha van Scheltinga, Aebe Tites (Assueres) (I5897)
 
169 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Galama, Elisabeth Cecilia (I3586)
 
170 Wieger laat in 1811 de naam Galema als achternaam registreren. Galema, Wieger Ysbrands (I4859)
 
171 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3025
 
172 wordt geboren als Sietje Galema, iop 26-4-1951 geëcht als Sietje Bosma Bosma, Sietje (I190)
 
173 Ybeltje overlijdt twee dagen na de geboorte van zoon Elink Jans, Ybeltje (I8)
 
174 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3003
 
175 Zes kinderen uit dit huwelijk nemen de naam Birza aan. Eén draagt echter de naam Galama: Ernst Reinders (i14-Groningen) Gezin F6
 
176 zie ook: kind 1 van Gerben IJsbrants Galema en Lieutske Lieuwes (oosterend) Galema, Fokje (I104)