Beroemdheden

Beroemdheden.

 

web-familiewapenOp deze pagina van de website publiceren we (korte) artikelen over Gala/ema's die om de een of andere reden aan de vergetelheid ontsnapt zijn. Dat kunnen personen zijn die in een ver verleden geleefd hebben, maar ook bloedverwanten uit de huidige tijd.

 

Roem is vergankelijk. Zij die in deze rubriek vertegenwoordigd zijn, kunnen die status uiteraard weer verliezen. En ook het omgekeerde kan geschieden. 

Sipke Jans Galama (1800-1858)

Sipke Jans Galama, zoon van Jan Sipkes Galama, werd te Harlingen den 24sten Januarij 1800 geboren. Hij studeerde eerst te Franeker, daarna te Groningen. Aan laatstgenoemde Hoogeschool werd hij in 1821 tot geneesheer bevorderd, na verdediging zijner Dissertatio medico-botanica de plantarum quarundam nostrarum usu medico et oeconomico.

Ausonius Galama (± 1579)

wapenausoniusgalamaAusonius Galama behoorde tot hetzelfde geslacht als de voorgaanden. Het leven van dezen staatsman is niet bekend. Hij wordt bij Bor genoemd Proost van Noorthausen en Kanonik ten Dom.

Hero Galama (± 1657)

Hero Galama, boekdrukker en boekverkooper te Harlingen. Toen in 1657 de tweede uitgave van Klioos Kraam verscheen, was hij nog niet oud, aangezien J. Lescaille hem daarin nog een jongeling noemt.

Taco Galama (± 1568)

Taco Galama, zoon van Sicco Galama, behoorde mede tot de verbondene Edelen en werd in 1568 door Alva te Antwerpen gedagvaard om zich te verantwoorden.