Galama's & Galema's

Documenten


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 100 van 100     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Bidprentje van Johannes Jacobs Galama
Bidprentje van Johannes Jacobs Galama
Doc-I2229-01-JohannesJacobsGalama.jpg
 
2
Doc-F520HuwelijksaankondigingGalema's
Doc-F520HuwelijksaankondigingGalema's
Huwelijksaankondiging Nicolaas Jans Galema met Teuntje Terwisscha van Scheltinga, Veronica Jans Galema met Sjoerd Jans Aukes, Ysbrand Jans Galema met Elisabeth Franses Kramer
 
3
Doc-I1-01-YsbrandKlazesGalema
Doc-I1-01-YsbrandKlazesGalema
Bidprentje van Ysbrand Klazes Galema
 
4
Doc-I1106-01-FongerHuitesHuitema
Doc-I1106-01-FongerHuitesHuitema
Bidprentje van Fonger Huites Huitema
 
5
Doc-I1107-01-JantjeJohannesBouma
Doc-I1107-01-JantjeJohannesBouma
Bidprentje van Jantje Johannes Bouma
 
6
Doc-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Doc-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Bidprentje van Rients Hiddes Teernstra
 
7
Doc-I1108-02-RientsHiddesTeernstra
Doc-I1108-02-RientsHiddesTeernstra
Rients Hiddes Teernstra
 
8
Doc-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer
Doc-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer
Bidprentje van Ymkje Bontes de Boer
 
9
Doc-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Doc-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Bidprentje van Maria Anna Oosterbaan
 
10
Doc-I12201-01-GatscheAnnesPostma
Doc-I12201-01-GatscheAnnesPostma
Bidprentje van Gatsche Annes Postma
 
11
Doc-i15-01YtjeYsbrandsGalema
Doc-i15-01YtjeYsbrandsGalema
Bidprentje Ytje Ysbrands Galema
 
12
Doc-I1682-01-ANNESJOERDSPOSTMA
Doc-I1682-01-ANNESJOERDSPOSTMA
Bidprentje van Anne Sjoerds Postma
 
13
Doc-I1683-01-BAUKJEJANSMULDER
Doc-I1683-01-BAUKJEJANSMULDER
Bidprentje van Baukje Jans Mulder
 
14
Doc-I174-01-JanYsbrandsGalema
Doc-I174-01-JanYsbrandsGalema
Bidprentje van Jan Ysbrands Galema
 
15
Doc-I174-02-JanYsbrandsGalema
Doc-I174-02-JanYsbrandsGalema
Overlijdens advertentie van Jan Ysbrands Galema
 
16
Doc-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Doc-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Bidprentje van Klaaske Fongers Huitema
 
17
Doc-I1754-01-MichielJansdeBoer.jpg
Doc-I1754-01-MichielJansdeBoer.jpg
Bidprentje van Michiel Jans de Boer
 
18
Doc-I1755-01-GatskeAnnaBrandsma.JPG
Doc-I1755-01-GatskeAnnaBrandsma.JPG
Bidprentje van Gatske Anna Brandsma
 
19
Doc-I178-01-JohannaJansGalema
Doc-I178-01-JohannaJansGalema
Bidprentje van Johanna Jans Galema
 
20
Doc-I179-01-JarigKlazesHettinga
Doc-I179-01-JarigKlazesHettinga
Bidprentjes van Jarig Klazes Hettinga
 
21
Doc-I180-01-NicolaasJansGalema
Doc-I180-01-NicolaasJansGalema
Bidprentje van Nicolaas Jans Galema
 
22
Doc-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Doc-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Bidprentje van Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga
 
23
Doc-I182-01-YsbrandJansGalema
Doc-I182-01-YsbrandJansGalema
Bidprentje van Ysbrand Jans Galema
 
24
Doc-I183-01-ElisabethJohannaFransesKramer
Doc-I183-01-ElisabethJohannaFransesKramer
Bidprentje van Elisabeth Johanna Franses Kramer
 
25
Doc-I184-01-VeronicaJansGalema
Doc-I184-01-VeronicaJansGalema
Bidprentje van Veronica Jans Galema
 
26
Doc-I185-01-SjoerdJansAukes
Doc-I185-01-SjoerdJansAukes
Bidprentje van Sjoerd Jans Aukes
 
27
Doc-I186-01-FongerJansGalema
Doc-I186-01-FongerJansGalema
Bidprentje van Fonger Jans Galema
 
28
Doc-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Doc-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Bidprentje van Minke Mebius Hettinga
 
29
Doc-I188-01-HubertusJansGalema
Doc-I188-01-HubertusJansGalema
Bidprentje van Hubertus Jans Galema
 
30
Doc-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Doc-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Bidprentje van Sjieuke Sjoerds Ydema
 
31
Doc-I2-01-YtjeJansSiemonsma
Doc-I2-01-YtjeJansSiemonsma
Bidprentje van Ytje Jans Siemonsma
 
32
Doc-I210-01
Doc-I210-01
Bidprentje van Elizabeth Klazes Galema
 
33
Doc-I211-01
Doc-I211-01
Bidprentje van Siebren Rintje Dijkstra
 
34
Doc-I212-01-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-01-GerardusKlazesGalema
Bidprentje van Gerardus Klazes Galema
 
35
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Rouwkaart van Gerardus Klazes Galema
 
36
Doc-I213-02-YtjeRientsesTeernstra
Doc-I213-02-YtjeRientsesTeernstra
Rouwkaart van Ytje Rientses Teernstra
 
37
Doc-I215-01
Doc-I215-01
Bidprentje van Clasina Galema
 
38
Doc-I216-01
Doc-I216-01
Bidprentje van Popke Eeltjes Witteveen
 
39
Doc-I218-01
Doc-I218-01
Bidprentje van Johanna Klazes Galema
 
40
Doc-I219-01
Doc-I219-01
Bidprentje van Tjitte Rientses Huitema
 
41
Doc-I2190-01-MichielYsbrandsGalema
Doc-I2190-01-MichielYsbrandsGalema
Bidprentje van Michiel Ysbrands Galema
 
42
Doc-I2191-01-ElizabethJacobsvandenOever
Doc-I2191-01-ElizabethJacobsvandenOever
Bidprentje van Elizabeth Jacobs van den Oever
 
43
Doc-I2198-01-KlaasGaelesGalama.jpg
Doc-I2198-01-KlaasGaelesGalama.jpg
Bidprentje van Klaas Gaeles Galama
 
44
Doc-I2201-01-GatscheAnnesPostma
Doc-I2201-01-GatscheAnnesPostma
Bidprentje van Gatsche Annes Postma
 
45
Doc-I2229-01-JohannesJacobsGalama.jpg
Doc-I2229-01-JohannesJacobsGalama.jpg
Bidprentje van Johannes Jacobs Galama
 
46
Doc-I2230-01-DorotheaDouwesFlapper.jpg
Doc-I2230-01-DorotheaDouwesFlapper.jpg
Bidprentje van Dorothea Douwes Flapper
 
47
Doc-I2472-01-TrouwkaartvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Doc-I2472-01-TrouwkaartvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Trouwkaart van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
48
Doc-i2500-01WieremaAgatha
Doc-i2500-01WieremaAgatha
rouwkaart van Agatha Barbara Wierema (zuster Melchiada)
 
49
Doc-I2568-01-HayeMichielGalama.jpg
Doc-I2568-01-HayeMichielGalama.jpg
Bidprentje van Haye Michiel Galama
 
50
Doc-I2584-01-HaijeMichielGalema
Doc-I2584-01-HaijeMichielGalema
Rouwkaart van Haije Michiel Galema
 
51
Doc-I278-01-GeorgeHermanGalema
Doc-I278-01-GeorgeHermanGalema
Bidprentje van George Herman Galema
 
52
Doc-I322-02-NicolaasBonifaciusGalema
Doc-I322-02-NicolaasBonifaciusGalema
Bidprentje van Nicolaas Bonifacius Galema
 
53
Doc-I323-01-AgathacatharinusGalemaAndringa
Doc-I323-01-AgathacatharinusGalemaAndringa
Agatha Catharinus Galema - Andringa
 
54
Doc-I323-02-AgathaCatharinusGalema-Andringa
Doc-I323-02-AgathaCatharinusGalema-Andringa
Bidprentje van Agatha Galema-Andringa
 
55
Doc-I323-03-TrouwkaartvanNicolaasGalemaenAgathaGalema-Andringa
Doc-I323-03-TrouwkaartvanNicolaasGalemaenAgathaGalema-Andringa
Trouwkaart van Nicolaas Galema en Agatha Galema-Andringa
 
56
Doc-I324-01-TrouwkaartvanRientsHiddeGalemaenJohannaHenricadeVent
Doc-I324-01-TrouwkaartvanRientsHiddeGalemaenJohannaHenricadeVent
Trouwkaart van Rients Hidde Galema en Johanna Henrica de Vent
 
57
Doc-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Doc-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Djoeke van der Meulen vriendin van Antonia Elizabeth Galema, die haar klooster intrede deed in 1934.
 
58
Doc-I328-01-GeboortekaartjevanImkjeAgathaGalema.jpg
Doc-I328-01-GeboortekaartjevanImkjeAgathaGalema.jpg
Geboortekaartje van Imkje Agatha Galema
 
59
Doc-I328-01-TrouwkaarvanTaekeRientsAgesHuitemaenYmkjeagathaGalema.jpg
Doc-I328-01-TrouwkaarvanTaekeRientsAgesHuitemaenYmkjeagathaGalema.jpg
Trouwkaar van Taeke Rients Ages Huitema en Ymkje Agatha Galema
 
60
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Trouwkaart van Douwe Jans Landman en Maria Baukje Galema
 
61
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Trouwkaart van Douwe Jans Landman en Maria Baukje Galema
 
62
Doc-I332-01-TrouwkaartJanGalemaenSietskeJellesma.jpg
Doc-I332-01-TrouwkaartJanGalemaenSietskeJellesma.jpg
Trouwkaart van Jan G. Galema en Sietske Regina Jellesma
 
63
Doc-I3346-01-RouwkaartvanJohannesYsbrandGalama.jpg
Doc-I3346-01-RouwkaartvanJohannesYsbrandGalama.jpg
Rouwkaart van Johannes Ysbrand Galama
 
64
Doc-I3348-01-FranciscusJacobusGalamaenWilhelminaFredericaDriebergen.jpg
Trouwkaart van Franciscus Jacobus Galama en Wilhelmina Frederica Driebergen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
65
Doc-I335-01-TrouwkaartvanBonifatiusCGalemaenElisabethShoogma.jpg
Doc-I335-01-TrouwkaartvanBonifatiusCGalemaenElisabethShoogma.jpg
Trouwkaart van Bonifatius Cornelus Galema en Elisabeth Sophia Hoogma
 
66
Doc-I338-01-TrouwkaartFolkertMartensJellesmaenElisabethClazinaGalema.jpg
Doc-I338-01-TrouwkaartFolkertMartensJellesmaenElisabethClazinaGalema.jpg
Trouwkaart van Folkert Martens Jellesma en Elisabeth Clazina Galema
 
67
Doc-I340-01-HiddeAgeGalema
Doc-I340-01-HiddeAgeGalema
Bidprentje van Hidde Age Galema
 
68
Doc-I342-01-TrouwkaartvanYmeCornelusGalemaenElisabethGatscheMulder.jpg
Doc-I342-01-TrouwkaartvanYmeCornelusGalemaenElisabethGatscheMulder.jpg
Trouwkaart van Yme Cornelus Galema en Elisabeth Gatsche Mulder.jpg
 
69
Doc-I342-01-YmeCornelisGalema
Doc-I342-01-YmeCornelisGalema
Bidprentje van Yme Cornelis Galema
 
70
Doc-I344-01-TrouwkaartvanGerardusNicolaasGalemaSiebrigjeHoekstra.jpg
Doc-I344-01-TrouwkaartvanGerardusNicolaasGalemaSiebrigjeHoekstra.jpg
Trouwkaart van Gerardus Nicolaas Galema Siebrigje Hoekstra
 
71
Doc-i372-02-WilhelminaGalema
Doc-i372-02-WilhelminaGalema
Bidprentje van Wilhelmina Adriana Johanna Galema
 
72
Doc-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Doc-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Bidprentje van Nicolaas Ysbrands Galema
 
73
Doc-I4906-01-VroukjenYsbrandsGalema
Doc-I4906-01-VroukjenYsbrandsGalema
Bidprentje van Vroukjen Ysbrands Galema
 
74
Doc-I4907-01-JanYebsYpma
Doc-I4907-01-JanYebsYpma
Bidprentje van Jan Yebs Ypma
 
75
Doc-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Doc-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Bidprentje van Trijntje Ysbrands Galema
 
76
Doc-I4912-01-IdseJohannesVerwer
Doc-I4912-01-IdseJohannesVerwer
Bidprentje van Idse Johannes Verwer
 
77
Doc-I4915-01-TaetskeYsbrandsGalema
Doc-I4915-01-TaetskeYsbrandsGalema
Bidprentje van Taetske Ysbrands Galema
 
78
Doc-I4916-01-SiebrandusTjebbesHettinga
Doc-I4916-01-SiebrandusTjebbesHettinga
Bidprentje van Siebrandus Tjebbes Hettinga
 
79
Doc-I4917-01-EgbertRuudsdeJong
Doc-I4917-01-EgbertRuudsdeJong
Bidprentje van Egbert Ruuds de Jong
 
80
Doc-i4993-WytskevanderWerf
Doc-i4993-WytskevanderWerf
 
81
Doc-i4999-TeclaCorneliaGalema
Doc-i4999-TeclaCorneliaGalema
 
82
Doc-I5036-01-SiebrigjeJansGalama
Doc-I5036-01-SiebrigjeJansGalama
Bidprentje van Siebrigje Jans Galama
 
83
Doc-i5256-01HermannusKlazesGalama
Doc-i5256-01HermannusKlazesGalama
 
84
Doc-I539-01-NaamgevingaanFrans
Doc-I539-01-NaamgevingaanFrans
Naam geving aan Frans.
 
85
Doc-I539-02-TrouwkaartvanMinkeenFrans
Doc-I539-02-TrouwkaartvanMinkeenFrans
Trouwkaart van Minke en Frans
 
86
Doc-I5496-01-JohannesGalema.JPG
Doc-I5496-01-JohannesGalema.JPG
Bidprentje van Johannes Galema
 
87
Doc-I555-01-AukjeAfkeGalema
Doc-I555-01-AukjeAfkeGalema
Bidprentje van Aukje Afke Galema
 
88
Doc-I569-01-BonteHiddeGalema
Doc-I569-01-BonteHiddeGalema
Bidprentje van Bonte Hidde Galema
 
89
Doc-I572-01-RientsGerardGalema
Doc-I572-01-RientsGerardGalema
Bidprentje van Rients Gerard Galema
 
90
Doc-I5896-01-LysbethJelgersDijkstra
Doc-I5896-01-LysbethJelgersDijkstra
Bidprentje van Lysbeth Jelgers Dijkstra
 
91
Doc-I6-01-YsbrandNicolaasGalema
Doc-I6-01-YsbrandNicolaasGalema
Bidprentje van Ysbrand Nicolaas Galema
 
92
Doc-i6001-01LodewijkVerwer
Doc-i6001-01LodewijkVerwer
Bidprentje Lodewijk Guillaume Verwer
 
93
Doc-i6071-01LodewijkvdWerf
Doc-i6071-01LodewijkvdWerf
Overlijdensadvertentie Lodewijk van der Werf
 
94
Doc-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Doc-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Bidprentje van Akke Hiddes Teernstra
 
95
Doc-I82-01-YtjeFeddesGalema.JPG
Bidprentje van Ytje Feddes Galema
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
96
I213-01-YtjeRientsesTeernstra
I213-01-YtjeRientsesTeernstra
Ytje Rientses Teernstra
 
97
I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp
I341-01-JohannaHendrikaKommerkamp
Bidprentje van Johanna Hendrika Kommerkamp
 
98
I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Bidprentje van Sjurtje Ysbrands Galema
 
99
I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Bidprentje van Haye Douwes van der Werf
 
100
I5895-01-JohannesGerardusTerwisschavanScheltinga
I5895-01-JohannesGerardusTerwisschavanScheltinga
Johannes Gerardus Terwisscha van Scheltinga