Galama's & Galema's

Stambomen


Treffers 1 t/m 10 van 10

 #   Stamboomnaam   Beschrijving   Personen   Gezinnen   Bronnen 
1 Arum Rooms-katholieke boerenfamilie uit streek rond Arum; de naam wordt ontleent aan de Galamastate te Arum. 162 60 0 
2 Bolsward Rooms-katholieke familie van wolkammers en linnenwevers uit Bolsward. De achternaam is afkomstig van Pittie Thomas Galema uit de stamboom-Arum 74 18 0 
3 Finkum Gereformeerd geslacht van boeren en arbeiders 238 59 0 
4 Groningen Familie van koop- en ambachtslieden, en predikanten te Groningen. 73 22 0 
5 Hardegarijp Arbeidersgeslacht te Hardegarijp. De naam Galjema komt in deze stamboom ook voor. 0 0 0 
6 Harlingen Doopsgezind geslacht van stedelingen, ambachtslieden en middenstanders. De achternaam is sinds halverwege de 17e eeuw in gebruik. 156 58 0 
7 Oosterend Rooms-katholieke familie die aanvankelijk de naam Meylema (afgeleid van het bezit Meilahuizen te Oosterend) bezigt. De naam Galema/Galama wordt in 1811 aangenomen. 5,639 1,968 0 
8 Tzum Gereformeerd boerengeslacht dat vele generaties in Tzum woont. De naam Galama wordt aan het eind van de 17e eeuw aangenomen als iemand kerklidmaat wordt; waaraan die ontleend wordt is onbekend. 132 45 0 
9 Welsryp Van oorsprong doopsgezinde familie in en om Welsrijp. De naam Galema wordt voor het eerst gebruikt in 1787. 577 219 0 
10 Wirdum Rooms-katholieke familie met lange korfmakerstraditie te Sneek, met vertakking naar Leeuwarden. Halverwege de 193 eeuw naar West-Friesland vertrokken. Connectie met stamboom-Oosterend via Dieuwke Jans Haxta 238 70 0