Galama's & Galema's

Alle Media


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 500 van 1,072     » Zie Galerij

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
 Fto-I1395-01-JacobusBoersma.jpg
Fto-I1395-01-JacobusBoersma.jpg
Foto Jacobus Boersma
 
2
Bidprentje van Johannes Jacobs Galama
Bidprentje van Johannes Jacobs Galama
Doc-I2229-01-JohannesJacobsGalama.jpg
 
3
Doc-F520HuwelijksaankondigingGalema's
Doc-F520HuwelijksaankondigingGalema's
Huwelijksaankondiging Nicolaas Jans Galema met Teuntje Terwisscha van Scheltinga, Veronica Jans Galema met Sjoerd Jans Aukes, Ysbrand Jans Galema met Elisabeth Franses Kramer
 
4
Doc-I1-01-YsbrandKlazesGalema
Doc-I1-01-YsbrandKlazesGalema
Bidprentje van Ysbrand Klazes Galema
 
5
Doc-I1106-01-FongerHuitesHuitema
Doc-I1106-01-FongerHuitesHuitema
Bidprentje van Fonger Huites Huitema
 
6
Doc-I1107-01-JantjeJohannesBouma
Doc-I1107-01-JantjeJohannesBouma
Bidprentje van Jantje Johannes Bouma
 
7
Doc-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Doc-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Bidprentje van Rients Hiddes Teernstra
 
8
Doc-I1108-02-RientsHiddesTeernstra
Doc-I1108-02-RientsHiddesTeernstra
Rients Hiddes Teernstra
 
9
Doc-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer
Doc-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer
Bidprentje van Ymkje Bontes de Boer
 
10
Doc-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Doc-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Bidprentje van Maria Anna Oosterbaan
 
11
Doc-I12201-01-GatscheAnnesPostma
Doc-I12201-01-GatscheAnnesPostma
Bidprentje van Gatsche Annes Postma
 
12
Doc-i15-01YtjeYsbrandsGalema
Doc-i15-01YtjeYsbrandsGalema
Bidprentje Ytje Ysbrands Galema
 
13
Doc-I1682-01-ANNESJOERDSPOSTMA
Doc-I1682-01-ANNESJOERDSPOSTMA
Bidprentje van Anne Sjoerds Postma
 
14
Doc-I1683-01-BAUKJEJANSMULDER
Doc-I1683-01-BAUKJEJANSMULDER
Bidprentje van Baukje Jans Mulder
 
15
Doc-I174-01-JanYsbrandsGalema
Doc-I174-01-JanYsbrandsGalema
Bidprentje van Jan Ysbrands Galema
 
16
Doc-I174-02-JanYsbrandsGalema
Doc-I174-02-JanYsbrandsGalema
Overlijdens advertentie van Jan Ysbrands Galema
 
17
Doc-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Doc-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Bidprentje van Klaaske Fongers Huitema
 
18
Doc-I178-01-JohannaJansGalema
Doc-I178-01-JohannaJansGalema
Bidprentje van Johanna Jans Galema
 
19
Doc-I179-01-JarigKlazesHettinga
Doc-I179-01-JarigKlazesHettinga
Bidprentjes van Jarig Klazes Hettinga
 
20
Doc-I180-01-NicolaasJansGalema
Doc-I180-01-NicolaasJansGalema
Bidprentje van Nicolaas Jans Galema
 
21
Doc-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Doc-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Bidprentje van Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga
 
22
Doc-I181-02-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Doc-I181-02-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Rouwkaart van Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga
 
23
Doc-I182-01-YsbrandJansGalema
Doc-I182-01-YsbrandJansGalema
Bidprentje van Ysbrand Jans Galema
 
24
Doc-I183-01-ElisabethJohannaFransesKramer
Doc-I183-01-ElisabethJohannaFransesKramer
Bidprentje van Elisabeth Johanna Franses Kramer
 
25
Doc-I184-01-VeronicaJansGalema
Doc-I184-01-VeronicaJansGalema
Bidprentje van Veronica Jans Galema
 
26
Doc-I185-01-SjoerdJansAukes
Doc-I185-01-SjoerdJansAukes
Bidprentje van Sjoerd Jans Aukes
 
27
Doc-I186-01-FongerJansGalema
Doc-I186-01-FongerJansGalema
Bidprentje van Fonger Jans Galema
 
28
Doc-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Doc-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Bidprentje van Minke Mebius Hettinga
 
29
Doc-I188-01-HubertusJansGalema
Doc-I188-01-HubertusJansGalema
Bidprentje van Hubertus Jans Galema
 
30
Doc-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Doc-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Bidprentje van Sjieuke Sjoerds Ydema
 
31
Doc-I2-01-YtjeJansSiemonsma
Doc-I2-01-YtjeJansSiemonsma
Bidprentje van Ytje Jans Siemonsma
 
32
Doc-I210-01
Doc-I210-01
Bidprentje van Elizabeth Klazes Galema
 
33
Doc-I211-01
Doc-I211-01
Bidprentje van Siebren Rintje Dijkstra
 
34
Doc-I212-01-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-01-GerardusKlazesGalema
Bidprentje van Gerardus Klazes Galema
 
35
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Doc-I212-02-GerardusKlazesGalema
Rouwkaart van Gerardus Klazes Galema
 
36
Doc-I213-02-YtjeRientsesTeernstra
Doc-I213-02-YtjeRientsesTeernstra
Rouwkaart van Ytje Rientses Teernstra
 
37
Doc-I215-01
Doc-I215-01
Bidprentje van Clasina Galema
 
38
Doc-I216-01
Doc-I216-01
Bidprentje van Popke Eeltjes Witteveen
 
39
Doc-I218-01
Doc-I218-01
Bidprentje van Johanna Klazes Galema
 
40
Doc-I219-01
Doc-I219-01
Bidprentje van Tjitte Rientses Huitema
 
41
Doc-I2190-01-MichielYsbrandsGalema
Doc-I2190-01-MichielYsbrandsGalema
Bidprentje van Michiel Ysbrands Galema
 
42
Doc-I2191-01-ElizabethJacobsvandenOever
Doc-I2191-01-ElizabethJacobsvandenOever
Bidprentje van Elizabeth Jacobs van den Oever
 
43
Doc-I2198-01-KlaasGaelesGalama.jpg
Doc-I2198-01-KlaasGaelesGalama.jpg
Bidprentje van Klaas Gaeles Galama
 
44
Doc-I2201-01-GatscheAnnesPostma
Doc-I2201-01-GatscheAnnesPostma
Bidprentje van Gatsche Annes Postma
 
45
Doc-I2229-01-JohannesJacobsGalama.jpg
Doc-I2229-01-JohannesJacobsGalama.jpg
Bidprentje van Johannes Jacobs Galama
 
46
Doc-I2230-01-DorotheaDouwesFlapper.jpg
Doc-I2230-01-DorotheaDouwesFlapper.jpg
Bidprentje van Dorothea Douwes Flapper
 
47
Doc-I2472-01-TrouwkaartvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Doc-I2472-01-TrouwkaartvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Trouwkaart van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
48
Doc-I2472-01-TrouwkaartvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Doc-I2472-01-TrouwkaartvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Trouwkaart van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
49
Doc-i2500-01WieremaAgatha
Doc-i2500-01WieremaAgatha
rouwkaart van Agatha Barbara Wierema (zuster Melchiada)
 
50
Doc-I2568-01-HayeMichielGalama.jpg
Doc-I2568-01-HayeMichielGalama.jpg
Bidprentje van Haye Michiel Galama
 
51
Doc-I2584-01-HaijeMichielGalema
Doc-I2584-01-HaijeMichielGalema
Rouwkaart van Haije Michiel Galema
 
52
Doc-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Doc-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Rouwkaart van Nicolaas Bonifacius Galema
 
53
Doc-I322-02-NicolaasBonifaciusGalema
Doc-I322-02-NicolaasBonifaciusGalema
Bidprentje van Nicolaas Bonifacius Galema
 
54
Doc-I323-01-AgathacatharinusGalemaAndringa
Doc-I323-01-AgathacatharinusGalemaAndringa
Agatha Catharinus Galema - Andringa
 
55
Doc-I323-02-AgathaCatharinusGalema-Andringa
Doc-I323-02-AgathaCatharinusGalema-Andringa
Bidprentje van Agatha Galema-Andringa
 
56
Doc-I323-03-TrouwkaartvanNicolaasGalemaenAgathaGalema-Andringa
Doc-I323-03-TrouwkaartvanNicolaasGalemaenAgathaGalema-Andringa
Trouwkaart van Nicolaas Galema en Agatha Galema-Andringa
 
57
Doc-I324-01-TrouwkaartvanRientsHiddeGalemaenJohannaHenricadeVent
Doc-I324-01-TrouwkaartvanRientsHiddeGalemaenJohannaHenricadeVent
Trouwkaart van Rients Hidde Galema en Johanna Henrica de Vent
 
58
Doc-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Doc-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Djoeke van der Meulen vriendin van Antonia Elizabeth Galema, die haar klooster intrede deed in 1934.
 
59
Doc-I328-01-GeboortekaartjevanImkjeAgathaGalema.jpg
Doc-I328-01-GeboortekaartjevanImkjeAgathaGalema.jpg
Geboortekaartje van Imkje Agatha Galema
 
60
Doc-I328-01-TrouwkaarvanTaekeRientsAgesHuitemaenYmkjeagathaGalema.jpg
Doc-I328-01-TrouwkaarvanTaekeRientsAgesHuitemaenYmkjeagathaGalema.jpg
Trouwkaar van Taeke Rients Ages Huitema en Ymkje Agatha Galema
 
61
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Trouwkaart van Douwe Jans Landman en Maria Baukje Galema
 
62
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Doc-I331-01-TrouwkaartvanDouweJansLandmanenMariaBaukjeGalema.jpg
Trouwkaart van Douwe Jans Landman en Maria Baukje Galema
 
63
Doc-I332-01-TrouwkaartJanGalemaenSietskeJellesma.jpg
Doc-I332-01-TrouwkaartJanGalemaenSietskeJellesma.jpg
Trouwkaart van Jan G. Galema en Sietske Regina Jellesma
 
64
Doc-I3346-01-RouwkaartvanJohannesYsbrandGalama.jpg
Doc-I3346-01-RouwkaartvanJohannesYsbrandGalama.jpg
Rouwkaart van Johannes Ysbrand Galama
 
65
Doc-I3348-01-FranciscusJacobusGalamaenWilhelminaFredericaDriebergen.jpg
Trouwkaart van Franciscus Jacobus Galama en Wilhelmina Frederica Driebergen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
66
Doc-I335-01-TrouwkaartvanBonifatiusCGalemaenElisabethShoogma.jpg
Doc-I335-01-TrouwkaartvanBonifatiusCGalemaenElisabethShoogma.jpg
Trouwkaart van Bonifatius Cornelus Galema en Elisabeth Sophia Hoogma
 
67
Doc-I338-01-TrouwkaartFolkertMartensJellesmaenElisabethClazinaGalema.jpg
Doc-I338-01-TrouwkaartFolkertMartensJellesmaenElisabethClazinaGalema.jpg
Trouwkaart van Folkert Martens Jellesma en Elisabeth Clazina Galema
 
68
Doc-I340-01-HiddeAgeGalema
Doc-I340-01-HiddeAgeGalema
Bidprentje van Hidde Age Galema
 
69
Doc-I342-01-TrouwkaartvanYmeCornelusGalemaenElisabethGatscheMulder.jpg
Doc-I342-01-TrouwkaartvanYmeCornelusGalemaenElisabethGatscheMulder.jpg
Trouwkaart van Yme Cornelus Galema en Elisabeth Gatsche Mulder.jpg
 
70
Doc-I342-01-YmeCornelisGalema
Doc-I342-01-YmeCornelisGalema
Bidprentje van Yme Cornelis Galema
 
71
Doc-I344-01-TrouwkaartvanGerardusNicolaasGalemaSiebrigjeHoekstra.jpg
Doc-I344-01-TrouwkaartvanGerardusNicolaasGalemaSiebrigjeHoekstra.jpg
Trouwkaart van Gerardus Nicolaas Galema Siebrigje Hoekstra
 
72
Doc-i372-02-WilhelminaGalema
Doc-i372-02-WilhelminaGalema
Bidprentje van Wilhelmina Adriana Johanna Galema
 
73
Doc-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Doc-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Bidprentje van Nicolaas Ysbrands Galema
 
74
Doc-I4906-01-VroukjenYsbrandsGalema
Doc-I4906-01-VroukjenYsbrandsGalema
Bidprentje van Vroukjen Ysbrands Galema
 
75
Doc-I4907-01-JanYebsYpma
Doc-I4907-01-JanYebsYpma
Bidprentje van Jan Yebs Ypma
 
76
Doc-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Doc-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Bidprentje van Trijntje Ysbrands Galema
 
77
Doc-I4912-01-IdseJohannesVerwer
Doc-I4912-01-IdseJohannesVerwer
Bidprentje van Idse Johannes Verwer
 
78
Doc-I4915-01-TaetskeYsbrandsGalema
Doc-I4915-01-TaetskeYsbrandsGalema
Bidprentje van Taetske Ysbrands Galema
 
79
Doc-I4916-01-SiebrandusTjebbesHettinga
Doc-I4916-01-SiebrandusTjebbesHettinga
Bidprentje van Siebrandus Tjebbes Hettinga
 
80
Doc-I4917-01-EgbertRuudsdeJong
Doc-I4917-01-EgbertRuudsdeJong
Bidprentje van Egbert Ruuds de Jong
 
81
Doc-i4993-WytskevanderWerf
Doc-i4993-WytskevanderWerf
 
82
Doc-i4999-TeclaCorneliaGalema
Doc-i4999-TeclaCorneliaGalema
 
83
Doc-I5036-01-SiebrigjeJansGalama
Doc-I5036-01-SiebrigjeJansGalama
Bidprentje van Siebrigje Jans Galama
 
84
Doc-i5256-01HermannusKlazesGalama
Doc-i5256-01HermannusKlazesGalama
 
85
Doc-I539-01-NaamgevingaanFrans
Doc-I539-01-NaamgevingaanFrans
Naam geving aan Frans.
 
86
Doc-I539-02-TrouwkaartvanMinkeenFrans
Doc-I539-02-TrouwkaartvanMinkeenFrans
Trouwkaart van Minke en Frans
 
87
Doc-I555-01-AukjeAfkeGalema
Doc-I555-01-AukjeAfkeGalema
Bidprentje van Aukje Afke Galema
 
88
Doc-I569-01-BonteHiddeGalema
Doc-I569-01-BonteHiddeGalema
Bidprentje van Bonte Hidde Galema
 
89
Doc-I572-01-RientsGerardGalema
Doc-I572-01-RientsGerardGalema
Bidprentje van Rients Gerard Galema
 
90
Doc-I5896-01-LysbethJelgersDijkstra
Doc-I5896-01-LysbethJelgersDijkstra
Bidprentje van Lysbeth Jelgers Dijkstra
 
91
Doc-I6-01-YsbrandNicolaasGalema
Doc-I6-01-YsbrandNicolaasGalema
Bidprentje van Ysbrand Nicolaas Galema
 
92
Doc-i6001-01LodewijkVerwer
Doc-i6001-01LodewijkVerwer
Bidprentje Lodewijk Guillaume Verwer
 
93
Doc-i6071-01LodewijkvdWerf
Doc-i6071-01LodewijkvdWerf
Overlijdensadvertentie Lodewijk van der Werf
 
94
Doc-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Doc-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Bidprentje van Akke Hiddes Teernstra
 
95
Ft--i4982-01FokkeGerbensGalema
Ft--i4982-01FokkeGerbensGalema
 
96
Ft-f546-01KinderenAukesJanSjoerds
Ft-f546-01KinderenAukesJanSjoerds
foto met de kinderen van Jan Sjoerds Aukes. Gemaakt in 1936.
 
97
Ft0-I5988-01YtjeSiblesYpma
Ft0-I5988-01YtjeSiblesYpma
 
98
Ft0-i8h-HeroPieters
Ft0-i8h-HeroPieters
Voorblad van een door hem uitgegeven boek
 
99
Fto-F127-01-HetgezinKobusenMarie.jpg
Fto-F127-01-HetgezinKobusenMarie.jpg
Het gezin Jacobus en Marie in 1967.
Minke en Frans zijn deze dag 28 april getrouwd.
 
100
Fto-F16-01-HetgezinRientsHiddesTeernstra
Fto-F16-01-HetgezinRientsHiddesTeernstra
Het gezin Rients Hiddes Teernstra
Voorste rij: V.l.n.r. Boukje, Rients Hiddes, Maria Anna en Bonte.
Achterste rij: V.l.n.r. Cornelis, Cornelia Spaan vrouw van Hidde, Agatha, Yme, Gerardus Galema, Ytje en Oeke Sibles Huitema vrouw van Bonte.
 
101
Fto-F1710-01-GezinYsbrandKlazesGalamaenBarberaEvertsGalama-Wijbenga
Fto-F1710-01-GezinYsbrandKlazesGalamaenBarberaEvertsGalama-Wijbenga
Gezin van Ysbrand Klazes Galama en Barbera Everts Galama-Wijbenga
V.l.n.r. Martha, Nicolaas, vader Ysbrand, Akke, Johanna, Monica, Cecilia, Hugo, Julia, Evert, moeder Barbera, Michiel en Jacobus.
 
102
Fto-F1721-01-HetgezinvanMichielJacobsGalamaenMargarethaAgathaGalama-Veltman
Fto-F1721-01-HetgezinvanMichielJacobsGalamaenMargarethaAgathaGalama-Veltman
Het gezin van Michiel Jacobs Galama en Margaretha Agatha Galama-Veltman. Staande v.l.n.r. Jacob, Petrus, Johannes, Sake, Julius, Paulinus en Jeroen. Zittend v.l.n.r. Alida, vader Michiel, Helena, moeder Margaretha en Wietske.
 
103
Fto-F1726-01-GezinSibleenWaltjevanderWerf
Fto-F1726-01-GezinSibleenWaltjevanderWerf
Gezin Sible en Waltje van der Werf. Op de achterste rij v.l.n.r. Ypeus, Louisa, Elizabeth en Jacob. Op de middelste rij v.l.n.r. Catharina, moeder Waltje, vader Sible en Hedwig. Op de voorste rij v.l.n.r. Theodoor en Valerius.
 
104
Fto-F1728-01-GezinCornelisKlazesGalamaenGeertruidaAnnaMariavanderZande
Fto-F1728-01-GezinCornelisKlazesGalamaenGeertruidaAnnaMariavanderZande
Gezin van Cornelis Klazes Galama en Geertruida Anna Maria van der Zande.
v.l.n.r. Egidius, Nicolaas, Monica, moeder Geertruida en Gerardus.
 
105
Fto-F1729-01-GezinMichielKlazesGalamaenYtjeSakesAgricola
Fto-F1729-01-GezinMichielKlazesGalamaenYtjeSakesAgricola
Gezin van Michiel Klazes Galama en Ytje Sakes Agricola
Van links naar rechts Gesina, Vader Michiel, Monica, Ysbrand, Nicolaas Johannes, Moeder Ytje, Sake en Johanna.
 
106
Fto-f1732-01FamilieZonderlandGalama
Fto-f1732-01FamilieZonderlandGalama
Achter v.l.n.r.: Jozef, Margriet Klaas, Epke, Marie, Huite, Minke.
Voor v.l.n.r.: Johanna, Jan, Boukje, Pietjse, Elisabeth, Herman, Jantsje.
 
107
Fto-F1735-02-HetgezinvanJozefenMariaReginaGalama-Hettingav.l.n.r.Monica,Nicolaas,vaderJozef,Christina,Tjebbe,Agatha,Douwe,moederMariaenJacobus
Fto-F1735-02-HetgezinvanJozefenMariaReginaGalama-Hettingav.l.n.r.Monica,Nicolaas,vaderJozef,Christina,Tjebbe,Agatha,Douwe,moederMariaenJacobus
Het gezin van Jozef en Maria Regina Galama-Hettinga v.l.n.r. Monica, Nicolaas, vader Jozef, Christina, Tjebbe, Agatha, Douwe ,moeder Maria en Jacobus
 
108
Fto-F1739-01kinderenGalama-Wijbenga
Fto-F1739-01kinderenGalama-Wijbenga
genomen in 1925; v.l.n.r.: Martha (i2609) , Evert (i2605), Haye (i2603) en Gatske (i2607) Galama
 
109
Fto-F1739-02kinderenGalama-Wijbenga
Fto-F1739-02kinderenGalama-Wijbenga
genomen op 17 september 1931, Halfweg Tjerkwerd1: Evert, Johan en Joke (op het hek), Betty (met pop), Martha, Gatske, Jetske en Hugo Galama (Afwezige is zoon Haye, want die zat op de kweekschool)
 
110
Fto-F1739-03zonenGalamaWijbenga
Fto-F1739-03zonenGalamaWijbenga
Foto waarschijnlijk in de jaren veertig gemaakt in Utrecht. Vlnr: Haye (i2603), Hugo (i2612), Johan (i2614), Evert (i2605). Michiel ontbreekt (i2611). Johan is een zoon uit het tweede huwelijk van Ysbrand met Anna Tiel-Groenestegen
 
111
Fto-F1740-01Galama-Wijbenga
Fto-F1740-01Galama-Wijbenga
Family photo of Sjoerd Martinus Galama and Franciska Wijbenga
Back row: Evert, Haije, Gatske, Boukje, Michiel, Jetske
Front row: Martha, Jan, moeder Franciska Wijbenga, Franciska, vader Sjoerd Martinus Trees, Hugo
 
112
Fto-F1760-01-Kramer's uit Kubaard
Fto-F1760-01-Kramer's uit Kubaard
Vlnr staand: Aly, Truus, Ysbrand, Gryt, Nico, Akke, Joop. Zittend: Jan, Anna, Dominikus, Durk en Gerrit.
 
113
Fto-F1871-01 Familiefoto gezin Galama-Hettinga
Fto-F1871-01 Familiefoto gezin Galama-Hettinga
op de foto vlnr vader Jouke, dochters Ida en Catharina Tineke, zoons Mewis en Michiel (Maikel)en moeder Maria; de jongste zoon Haye ontbreekt (nog).
 
114
Fto-F1895-01Galama-Bakker
Trouwfoto van Evert Hugo Galama en Anna Bakker
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
115
Fto-F2194-02-KinderenvanYsbrandGaelesGalamaenAaltjeTaekesvanderWeij
Fto-F2194-02-KinderenvanYsbrandGaelesGalamaenAaltjeTaekesvanderWeij
Kinderen van Ysbrand Gaeles Galama en Aaltje Taekes van der Weij. Op het tafeltje staan de portretten van Ysbrand en Aaltje.
 
116
Fto-f2675-01Vitting-Galema
Fto-f2675-01Vitting-Galema
Foto met Tekla Galema en haar kinderen Wijnand en Maria Vitting
 
117
Fto-F2686-01FamilieJanNannesGalema
Fto-F2686-01FamilieJanNannesGalema
Op de foto zien we v.l.n.r. Minke, moeder Jetske, Nanne, Siebrigje en vader Jan Nannes. De foto is van omstreeks 1905.
 
118
Fto-F2699-01FamilieJacobGaelesGalama
Fto-F2699-01FamilieJacobGaelesGalama
Het gezin van Jacob Gaeles Galama en Hitje de Boer. Achterste rij v.l.n.r. Michiel, Wietske, vader Jacob, Akke, Clasiena, Elizabeth, Durk, Johannes. Voorste rij v.l.n.r. Ysbrand, Minke, Waltruda, moeder Hitje, Suzanna.
 
119
Fto-F2700-01-GezinDirkenGrietjeGalema-Hettinga
Fto-F2700-01-GezinDirkenGrietjeGalema-Hettinga
Gezin Dirk en Grietje Galema-Hettinga.
Staande v.l.n.r. Sixtus, Hedwig, Petronella, Jacob en Sjoerd.
Zittend v.l.n.r. Ysbrand, Francisca, vader Dirk, Anna en moeder Grietje,
 
120
Fto-F2809-01dochtersGalamaTielGroenestegen
Foto waarschijnlijk in de jaren 40 gemaakt. Vlnr: Gatske (i2607), Joke (i5388), Jetske 1926-1998 (i2616)(zittend), Anna Maria Johanna Tiel Groenestege-Galama (i5387), Betty (i2618) en Martha (i2609). Gatske en Martha zijn dochters uit het eerste huwelijk van Ysbrand met Jetske Wijbenga
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
121
Fto-F2811-01-GezinHielkedeHooTheclaGalema
Fto-F2811-01-GezinHielkedeHooTheclaGalema
Hielke de Hoo en Thecla Galema met kinderen. Staand vlnr Moeder Thecla, Ria, Joke, Willem, Gré, Hennie en Haaye.Gehurkt vlnr Vader Hielke, Franka, Tinie en Sannie.
 
122
Fto-F3014-01-BoerderijArkumerleaneteTjerkwerd
Fto-F3014-01-BoerderijArkumerleaneteTjerkwerd
Boerderij Arkumerleane te Tjerkwerd.
De boerderij Arkumerleane is gebouwd in 1849. Johannes I2229 kocht de sate in 1919.
Op dat moment is Otto Jousma boer op de Arkumerleane. Hij blijft er tot 1922. Dan volgen achter eenvolgens als pacher de familie Jurna (van 1922-1927) de familie De Jong (van 1927 tot 1939. Daarna van 1933 tot 1939, Sible van der Werf en Waltrude Galama I2239.
Zij worden opgevolgd door Wietske een dochter van de eigenaar. Zij en haar man Jan Zeinstra blijven er wonen tot 1963. Tot 1986 woont Julius op de Arkumerleane. Daarna wordt Meinte er veehouder.
 
123
Fto-F523-01-HetgezinFongerJansGalemaenMinkeMebiusHettinga
Fto-F523-01-HetgezinFongerJansGalemaenMinkeMebiusHettinga
Het gezin Fonger Jans Galema en Minke Mebius Hettinga. V.l.n.r. Mebius, Catharina, Klazina, Jan (achteraan), Dominicus (vooraan), vader Fonger, moeder Minke (zittend) Veronica en Johanna.
 
124
Fto-F535-01-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Fto-F535-01-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Het gezin Gerardus Galema en Ytje Galema-Teernstra.
Gefotografeerd bij het 25 jarig huwelijksfeest in 1932.
Achterste rij: v.l.n.r. Maria, Jan, Rients, Elizabeth, Bonte en Ymkje.
Middelste rij: v.l.n.r. Antonia, Gerardus, Gerard, Ytje en Klaas. Voorste rij: v.l.n.r. Hidde en IJme.
 
125
Fto-F535-02-GezinGerardusenYtje
Fto-F535-02-GezinGerardusenYtje
Gezin Gerardus en Ytje
 
126
Fto-F535-03-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Fto-F535-03-HetgezinGerardusGalemaenYtjeGalema-Teernstra
Het gezin Gerardus Galema en Ytje Galema-Teernstra. Gefotografeerd in 1957.
 
127
Fto-F551-01-HetgezinJanIJsbrandenAnnaMariaGalema-Jacobs
Fto-F551-01-HetgezinJanIJsbrandenAnnaMariaGalema-Jacobs
Het gezin Jan IJsbrand en Anna Maria Galema-Jacobs
 
128
Fto-F580-01-HetgezinDoedeGraafsmaenAntoniaGraafsma-Galema
Fto-F580-01-HetgezinDoedeGraafsmaenAntoniaGraafsma-Galema
Het gezin Doede Graafsma en Antonia Graafsma-Galema
Voorste rij: Minke, Heit, Mem, Gretha, Gerard en Jo.
Achterste rij: Sieb, Imie en Ytie.
 
129
Fto-F580-02-Gezinmetpartners
Fto-F580-02-Gezinmetpartners
Het gezin Doede en Teun met partners.
Foto is gemaakt in 1978 bij het 45 jaar getrouwd zijn van Doede en Teun.
 
130
Fto-F584-01-TrouwfotovanJanGalemaenSietskeJellesma
Fto-F584-01-TrouwfotovanJanGalemaenSietskeJellesma
Trouwfoto van Jan Galema G. en Sietske Regina Jellesma
 
131
Fto-F587-01-TrouwfotoHiddeGalemaJohannaKommerkamp
Fto-F587-01-TrouwfotoHiddeGalemaJohannaKommerkamp
Trouwfoto van Hidde Galema en Johanna Kommerkamp
 
132
Fto-F589-01GezinGalemaHoekstra
Fto-F589-01GezinGalemaHoekstra
Foto genomen in 1978. V.l.n.r.: moeder Siebrigje, Nel, Itie, Marietje, Bert, Gerard, Dick, Nico, vader Gerard.
 
133
Fto-F668-01-GezinRoukevanderMeerYtjevanderMeer-Graafsma
Fto-F668-01-GezinRoukevanderMeerYtjevanderMeer-Graafsma
Gezin Rouke van der Meer Ytje van der Meer-Graafsma
Van links naar rechts Antonia, Wim en Silvia Maria
 
134
Fto-F704-01-GezinBroers
Fto-F704-01-GezinBroers
Gezin Jan Broers/Nelly Galema. V.l.n.r.: Mariette, Jan, Nelly, Eveline
 
135
Fto-F705-01FannyLotteNienkeGalema
Fto-F705-01FannyLotteNienkeGalema
v.l.n.r.: Fanny, Lotte, Nienke
 
136
Fto-I1-02-TichelwerkteWorkumYsbrandKlazesGalema
Fto-I1-02-TichelwerkteWorkumYsbrandKlazesGalema
Ysbrand Klazes Galema wordt 1827 eigenaar van Tichelwerk in Workum. Hij koopt de sate van de erven Epke Sipkes Roos, na een verhoging te hebben gedaan van één kwartje! voor de prijs van f 7.339,87. Rond 1872 laat Ysbrand Klazes een nieuwe boerderij bouwen, enkele honderden meters verwijderd van de oude. Als Ysbrand Klazes in 1873 sterft is de nieuwe boerderij nog niet helemaal gereed. Dochter sijtske getrouwd met Idse Verwer erft dan Tichelwerk.
 
137
Fto-I1-03-WesterhuisteTjerkwerd
Fto-I1-03-WesterhuisteTjerkwerd
Westerhuis te Tjerkwerd hier is Ysbrand klazes Galema geboren in 1789. Zijn vader kocht de boerderij in 1784 van zijn schoonmoeder. Zijn dochter Sjutje erfde deze in 1873 en woonde er tot 1895.
 
138
Fto-I1-04-KaartmetdaaropaangegevenboerderijenvanYsbrandKlazesGalema
Fto-I1-04-KaartmetdaaropaangegevenboerderijenvanYsbrandKlazesGalema
Kaart met daarop aangegeven de ligging van twaalf van de dertien boerderijen van Ysbrand Klazes Galema
 
139
Fto-I1-05-JongedijkteNijland
Fto-I1-05-JongedijkteNijland
In 1826 erft IJsbrands Klazes Galema de boerderij aan de Jongedijk te Nijland van Otto IJsbrands Galema I4856. IJsbrands Klazes Galema zijn kleinzoon en naamgenoot, wordt er boer van 1867 tot 1876. In 1873 erft deze kleinzoon zowel Jongedijk als Half Tjerkwerd.
 
140
Fto-I1-06-RytseterpTjerkwerd
Fto-I1-06-RytseterpTjerkwerd
In 1788 koopt Klaas Ysbrands (i4845) sate Rytseterp. Ysbrand klazes (i1) erft haar in 1816. In 1873 erven de dan nog levende kinderen (waaronder Tietje (I5905) van Froukje Ysbrands (I4906) en Jan Ybs Ypma (I4907) deze boerderij. In 1883 wordt Rijtseterp afgebroken en iets verder herbouwd. Een steen gelegd door Johannes Witte (I5976) zoon van Herman (I5975) en Tietje Jans Ypma (I5905) herinnert hieraan. Van 1883 tot 1905 zijn de bewoners Douwe Yetes Flapper gehuwd met Geertje Hommes Jorna. Daarna neemt hun dochter (inmiddels getrouwd met Johannes Jacobs Galama (I2229) de boerderij over. Zij wonen er tot 1941, waarna hun zoon Jacob (I2379) er samen met zijn vrouw Augustina Ypma (I2380) veehouder wordt tot 1966. Vervolgens komen Jan(i3033) Galema en Ybeltje Jorna (i3032) op de sate Rytseterp. Deze laten het woonhuis verbouwen.
 
141
Fto-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Fto-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Rients Hiddes Teernstra
 
142
Fto-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer.jpg
Fto-I1109-01-YmkjeBontesdeBoer.jpg
Foto van Ymkje Bontes de Boer
 
143
Fto-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Fto-I1110-01-MariaAnnaOosterbaan
Maria Anna Oosterbaan
 
144
Fto-I1396-01-MarieBoukjedeBoer.jpg
Fto-I1396-01-MarieBoukjedeBoer.jpg
Foto Marie Boukje de Boer
 
145
Fto-I1399-01-GerardHenricusBaars
Fto-I1399-01-GerardHenricusBaars
Gerard Henricus Baars
 
146
Fto-I1400-01-MarijkeJacobaBoersma
Fto-I1400-01-MarijkeJacobaBoersma
Marijke Jacoba Boersma
 
147
Fto-I1402-01-MiriamKimPierik
Fto-I1402-01-MiriamKimPierik
Miriam Kim Pierik
 
148
Fto-I1403-01-DylanGerbenPierik
Fto-I1403-01-DylanGerbenPierik
Dylan Gerben Pierik
 
149
Fto-I174-01-JanYsbrandsGalema
Fto-I174-01-JanYsbrandsGalema
Jan Ysbrands Galema
 
150
Fto-I174-02-BoerderijHeechhoutteBolsward
Fto-I174-02-BoerderijHeechhoutteBolsward
Boerderij Heechhout te Bolsward. Jan Ysbrands was hier boer van 1842 tot 1875.
 
151
Fto-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Fto-I175-01-KlaaskeFongersHuitema
Klaaske Fongers Huitema
 
152
Fto-i178-01JantjeGalema
Fto-i178-01JantjeGalema
 
153
Fto-I180-01-NicolaasJansGalema
Fto-I180-01-NicolaasJansGalema
Nicolaas Jans Galema
 
154
Fto-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Fto-I181-01-TeuntjeGerardusTerwisschavanScheltinga
Teuntje Gerardus Terwisscha van Scheltinga
 
155
Fto-I182-01-YsbrandJansGalema
Fto-I182-01-YsbrandJansGalema
Ysbrand Jans Galema
 
156
Fto-I183-01-ElisabethJohannaKramer
Fto-I183-01-ElisabethJohannaKramer
Elisabeth Johanna Kramer
 
157
Fto-I186-01-FongerJansGalema
Fto-I186-01-FongerJansGalema
Fonger Jans Galema
 
158
Fto-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Fto-I187-01-MinkeMebiusHettinga
Minke Mebius Hettinga
 
159
Fto-I188-01-HubertusJansGalema
Fto-I188-01-HubertusJansGalema
Hubertus Jans Galema
 
160
Fto-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Fto-I189-01-SjieukeSjoerdsYdema
Sjieuke Sjoerds Ydema
 
161
Fto-I208-01-JanKlazesGalema
Fto-I208-01-JanKlazesGalema
Jan Klazes Galema
 
162
Fto-I210-01
Fto-I210-01
Elizabeth Klazes Galema
 
163
Fto-I212-01-GerardusKlazesGalema
Fto-I212-01-GerardusKlazesGalema
Gerardus Klazes Galema
 
164
Fto-I212-02-BoerderijteNijhuizum
Fto-I212-02-BoerderijteNijhuizum
Boerderij te Nijhuizum. Op de foto uit 1939 staan Gerardus en IJtje Galema-Teernstra met acht van hun elf kinderen (Nicolaas, Hidde en IJme ontbreken) en het paard genaamd Corona.
 
165
Fto-I213-01- IJtjeRientsesTeernstra
Fto-I213-01- IJtjeRientsesTeernstra
IJtje Rientses Teernstra
 
166
Fto-I215-01
Fto-I215-01
Clasina Klazes Galema
 
167
Fto-I218-01
Fto-I218-01
Johanna Klazes Galema
 
168
Fto-I2190-01-GaeleYsbrandsGalama
Fto-I2190-01-GaeleYsbrandsGalama
Gaele Ysbrands Galama
 
169
Fto-I2190-02-Senserhuis,zoalsdeboerderijervroegeruitzag
Fto-I2190-02-Senserhuis,zoalsdeboerderijervroegeruitzag
Gaele Ysbrands Galama komt in 1850 op deze boerderij Senserhuis te wonen. Eerder in 1837 komt de familie Ykema tot een boedelscheiding en tot publieke verkoop van de Senserhuis. Theodorus Ykema vertrekt dan. Ysbrand Klazes wordt de nieuwe eigenaar. Tot 1842 is de weduwe Bangma pachter van de boerderij Senserhuis. Voordat Gaele Ysbrands op Senserhuis komt wonen, vertrekt Hessel Pieters Wesselius met zijn vrouw Sjoukje Jans Bosma. Gaele wordt in 1875 opgevolgd door Ysbrand die tot 1886 boer is. Vervolgens bestiert Jacob samen met zijn vader de boerderij tot 1896, met Johannes Huitema van 12-05-1890 tot 12-05-1896 (bedrijfsleider). Daarna neemt Michiel, een zoon van Ysbrand en Aaltje van der Weij de zaak over. Aanvankelijk boert hij samen met een aantal zussen. Vanaf 1904 tot 1944 echter met zijn vrouw Catharina Rijkema. Hun zoon Meinse is vanaf 1944 tot 1980 veehouder op Senserhuis (tot 1956 samen met Jan). Daarna neemt Pieter de boerderij over.
 
170
Fto-I2191-01-ElisabethVanDenOever
Fto-I2191-01-ElisabethVanDenOever
Elisabeth van den Oever.
 
171
Fto-I2194-01-YsbrandGaelesGalama
Fto-I2194-01-YsbrandGaelesGalama
Ysbrand Gaeles Galama
 
172
Fto-I2195-01-AaltjevanderWey
Fto-I2195-01-AaltjevanderWey
Aaltje van der Wey
 
173
Fto-I2196-01-JacobMichielGalama
Fto-I2196-01-JacobMichielGalama
Jacob Michiel Galama
 
174
Fto-i2196-02-JacobGaelesGalama
Fto-i2196-02-JacobGaelesGalama
Raam in de St.-Vituskerk in Blauwhuis. De naam Gaele -zo gaat het verhaal- werd te heidens bevonden door de pastoor (er is geen heilige met de naam Gaele) en werd veranderd in Michiel (heilige Michael). Jacob gebruikte daarna in zijn latere leven de naam Jacob Michiels Galama
 
175
Fto-I2197-01-WytskeVanDerWerf
Fto-I2197-01-WytskeVanDerWerf
Wytske van der Werf
 
176
Fto-I2198-01-KlaasGaelesGalama
Fto-I2198-01-KlaasGaelesGalama
Klaas Gaeles Galama
 
177
Fto-I2199-01-MinkeCornelisWitteveen
Fto-I2199-01-MinkeCornelisWitteveen
Minke Cornelis Witteveen
 
178
Fto-I2200-01-HayeGaelesGalama
Fto-I2200-01-HayeGaelesGalama
Haye Gaeles Galama
 
179
Fto-I2201-01-GatskeAnnesPostma
Fto-I2201-01-GatskeAnnesPostma
Gatske Annes Postma
 
180
Fto-I2212-02-ReginaYsbrandsGalama
Fto-I2212-02-ReginaYsbrandsGalama
Regina Ysbrands Galama
 
181
Fto-I2213-01-BolswardhotelWiebes
Fto-I2213-01-BolswardhotelWiebes
Meindert van den Berg was timmermansknecht te Enkhuizen in 1886, kastelein te Westhem, hotelhouder te Dokkum, te Bolsward hotel Wiebes en te Assen.
Van 14-05-1886 tot 13-05-1893 is Meindert dienstplichtig milicien.
Op 01-12-1907 bericht de Bolswarder Courant: "Hotel Wiebes (hoek Marktplein/Grootzand, zie pijl)naar aandeelhouders, Meindert van den Berg blijft exploitant. Aandeelhouders M.IJ. Galama (Tjerkwerd), T.IJ. Galama (Rijsenberg, J.IJ. Galama (Rijsenberg, M.Kramer (Hartwerd) en anderen". De aandeelhouders kopen het pand voor f 25.280,-. Per 10-05 -1912 gaat de exploitatie van het hotel over op J. Vallinga. Op 09-11-1913 wordt Leo Hettema eigenaar voor 13.654,-. De volledige inventaris waaronder 2 biljarts enz. moet daarbij worden overgenomen voor f 3.500,-. Het pand bestaat uit 3 grote zalen, 3 kamers, 16 logeerkamers, ruime keuken en kelders enz. Kinderen van Regina en Meindert: 1 Alida 2 Wigbertus 3 IJsbrand. Meindert hertrouwt met Veronica Maria Johanna Brand.
 
182
Fto-I2214-01-ElisabethYsbrandsGalama
Fto-I2214-01-ElisabethYsbrandsGalama
Kinderen van Elisabeth en Mebius: 1 Ysbrand, 2 Franciscus (monseigneur Constans, bisschop van Luanafa, China). 3 Alida, 4 Sijbrigje, 5 Machiel, 6 Gerrit, 7 Baukje, 8 Hendrik, 9 Regina (trouwt met Jacob Johannes Galama), 10 Petronella.
Mebius is een broer van Elisabeth en Dirk. Mebius hertrouwt met Petronella Anna Albada Jelgersma.
 
183
Fto-I2215-01-MebiusFransKramer
Fto-I2215-01-MebiusFransKramer
Mebius Frans Kramer
 
184
Fto-I2216-01-MichielYsbrandsGalama
Fto-I2216-01-MichielYsbrandsGalama
Michiel Ysbrands Galama
 
185
Fto-I2216-02-MichielYsbrandsGalama
Fto-I2216-02-MichielYsbrandsGalama
Michiel Ysbrands Galama
 
186
Fto-I2217-01-CatharinaRijpkema
Fto-I2217-01-CatharinaRijpkema
Catharina Rijpkema
 
187
Fto-I2218-01-AgathaYsbrandsGalama
Fto-I2218-01-AgathaYsbrandsGalama
Agatha Ysbrands Galama
 
188
Fto-I2219-01-DurkFransKramer
Fto-I2219-01-DurkFransKramer
Durk frans Kramer
 
189
Fto-I222-01-FranciscusYsbrandsGalema
Fto-I222-01-FranciscusYsbrandsGalema
Franciscus Ysbrands Galema
 
190
Fto-i222-02FranciscusYsbrandsGalema
Fto-i222-02FranciscusYsbrandsGalema
foto van plaquette, aangeboden bij gelegenheid van 75e verjaardag. Heeft tot de sluiting van melkinrichting De Hoop in Breda in de entreehal gehangen.
 
191
Fto-I2220-01-TaekeYsbrandsGalama
Fto-I2220-01-TaekeYsbrandsGalama
Teake Ysbrands Galama
 
192
Fto-I2220-02-TaekeYsbrandsGalama
Fto-I2220-02-TaekeYsbrandsGalama
Taeke Ysbrands Galama (ongeveer 19 jaar oud) wordt op 15-08-1906 tot priester gewijd. Vervolgens is hij kapelaan te Sneek, pastoor te Lemmer, rector te Deurningen en pastoor te Arnhem.
 
193
Fto-I2221-01-BaukjeYsbrandsGalama
Fto-I2221-01-BaukjeYsbrandsGalama
Baukje Ysbrands Galama is overleden aan tuberculose.
 
194
Fto-I2222-01-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-01-JanYsbrandsGalama
Jan Ysbrands Galama
 
195
Fto-I2222-02-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-02-JanYsbrandsGalama
Jan Ysbrands Galama is op deze foto ongeveer 14 jaar oud.
 
196
Fto-I2222-03-JanYsbrandsGalama
Fto-I2222-03-JanYsbrandsGalama
Gebrandschilderd raam in St.-Vituskerk in Blauwhuis. Afgebeeld samen met Titus Brandsma
 
197
Fto-i2222-JanYsbrandsGalama-stolperstein
Fto-i2222-JanYsbrandsGalama-stolperstein
Stolperstein voor Jan Galama in 's-Heerenberg
 
198
Fto-I2223-01-MinkeGalama
Fto-I2223-01-MinkeGalama
Minke Galama
 
199
Fto-I2224-01-HarmenYdema
Fto-I2224-01-HarmenYdema
Harmen Ydema
 
200
Fto-I2225-01-ElisabethGalama
Fto-I2225-01-ElisabethGalama
Elisabeth Galama
 
201
Fto-I2226-01-PaulusHettinga
Fto-I2226-01-PaulusHettinga
Paulus Hettinga
 
202
Fto-I2227-01-MichielJacobsGalama
Fto-I2227-01-MichielJacobsGalama
Michiel Jacobs Galama
 
203
Fto-I2227-02-MichielJacobsGalama
Fto-I2227-02-MichielJacobsGalama
Michiel Jacobs Galama
 
204
Fto-I2227-03-BeslingaStateteFriens
Fto-I2227-03-BeslingaStateteFriens
Beslinga State te Friens
 
205
Fto-I2228-01-MargarethaAgathaSakesVeltman
Fto-I2228-01-MargarethaAgathaSakesVeltman
Margaretha Agatha Sakes Veltman
 
206
Fto-I2228-02-MargarethaAgathaSakesVeltman
Fto-I2228-02-MargarethaAgathaSakesVeltman
Margaretha Agatha Sakes Veltman
 
207
Fto-I2229-01-JohannesJacobsGalama
Fto-I2229-01-JohannesJacobsGalama
Johannes Jacobs Galama
 
208
Fto-I2230-01-DorotheaFlapper
Fto-I2230-01-DorotheaFlapper
Dorothea Flapper
 
209
Fto-I2231-01-AkkeJacobsGalama
Fto-I2231-01-AkkeJacobsGalama
Akke Jacobs Galama
 
210
Fto-I2234-01-DurkJacobsGalama
Fto-I2234-01-DurkJacobsGalama
Durk Jacobs Galama
 
211
Fto-I2235-01-GrietjeSikkesHettinga
Fto-I2235-01-GrietjeSikkesHettinga
Grietje Sikkes Hettinga
 
212
Fto-I2236-01-YsbrandGalama
Fto-I2236-01-YsbrandGalama
Ysbrand Galama
 
213
Fto-I2237-01-SjuttjeGalama
Fto-I2237-01-SjuttjeGalama
Sjuttje Galama
 
214
Fto-I2238-01-HenderikusTheodorusHalsema
Fto-I2238-01-HenderikusTheodorusHalsema
Henderikus Theodorus Halsema
 
215
Fto-I2239-01-WaltjeJacobsGalama
Fto-I2239-01-WaltjeJacobsGalama
Waltje Jacobs Galama
 
216
Fto-I2240-01-SibleYpesVdWerf
Fto-I2240-01-SibleYpesVdWerf
Sible Ypes van der Werf
 
217
Fto-I2241-01-YsbrandKlazesGalama
Fto-I2241-01-YsbrandKlazesGalama
Ysbrand Klazes Galama
 
218
Fto-I2241-02-YsbrandKlazesGalama
Fto-I2241-02-YsbrandKlazesGalama
Sociëteit Den Hof van Holland te Bolsward
 
219
Fto-I2241-03-YsbrandKlazesGalama
Fto-I2241-03-YsbrandKlazesGalama
Sociëteit De Doele te Bolsward
 
220
Fto-I2242-01-BarberaEvertsWijbenga
Fto-I2242-01-BarberaEvertsWijbenga
Barbera Everts Wijbenga
 
221
Fto-I2243-01-CornelisKlazesGalama
Fto-I2243-01-CornelisKlazesGalama
Cornelis Klazes Galama
 
222
Fto-I2243-02-DekorenbloemteGouda
Fto-I2243-02-DekorenbloemteGouda
De korenbloem te Gouda
 
223
Fto-I2244-01-GeertruidaAnnaMariavanderZande
Fto-I2244-01-GeertruidaAnnaMariavanderZande
Geertruida Anna Maria van der Zande
 
224
Fto-I2245-01-MichielKlazesGalama
Fto-I2245-01-MichielKlazesGalama
Michiel Klazes Galama
 
225
Fto-I2246-01-YtjeSakesAgricola
Fto-I2246-01-YtjeSakesAgricola
Ytje Sakes Agricola
 
226
Fto-I2247-01-JanJohannesGalama
Fto-I2247-01-JanJohannesGalama
Jan Johannes Galama
 
227
Fto-I2247-02-JanJohannesGalama
Fto-I2247-02-JanJohannesGalama
Jan Johannes Galama
 
228
Fto-I2248-01-AkkeJohannesEngwerda
Fto-I2248-01-AkkeJohannesEngwerda
Akke Johannes Engwerda
 
229
Fto-I2249-01-JohannaKlazesGalama
Fto-I2249-01-JohannaKlazesGalama
Johanna Klazes Galama
 
230
Fto-I2250-01-HolkeWierema
Fto-I2250-01-HolkeWierema
Holke Wierema
 
231
Fto-i2251-01ElizabethKlazesGalama
Fto-i2251-01ElizabethKlazesGalama
Elizabeth op jongere leeftijd
 
232
Fto-i2251-02ElizabethKlazesGalama
Fto-i2251-02ElizabethKlazesGalama
Elizabeth na huwelijk
 
233
Fto-I2255-01-JacobusGalama
Fto-I2255-01-JacobusGalama
Jacobus Galama
 
234
Fto-I2257-01-JozefGalama
Fto-I2257-01-JozefGalama
Jozef Galama
 
235
Fto-I2258-01-MariaReginaHettinga
Fto-I2258-01-MariaReginaHettinga
Maria Regina Hettinga
 
236
Fto-I2264-01-HiskeKramer
Fto-I2264-01-HiskeKramer
Hiske Galema-Kramer op haar 90e verjaardag.
 
237
Fto-I2265-01-YsbrandGalama
Fto-I2265-01-YsbrandGalama
Ysbrand Galama
 
238
Fto-I2266-01-JetskeEvertsWybenga
Fto-I2266-01-JetskeEvertsWybenga
Jetske Everts Wybenga
 
239
Fto-I2269-01-ElisabethHayesGalama
Fto-I2269-01-ElisabethHayesGalama
Elisdabeth Hayes Galama
 
240
Fto-I2270-01-MauritsSebastianusZeinstra
Fto-I2270-01-MauritsSebastianusZeinstra
Maurits Sebastianus Zeinstra
 
241
Fto-I2294-01-JacobJohannesGalama
Fto-I2294-01-JacobJohannesGalama
Jacob Johannes Galama
 
242
Fto-I2298-01-JoachimMeinardusGalama
Fto-I2298-01-JoachimMeinardusGalama
Joachim Meinardus Galama
 
243
Fto-I2307-01-AgathaMargarethaGalama
Fto-I2307-01-AgathaMargarethaGalama
Agatha Margaretha Galama
 
244
Fto-I2308-01-JohanMarinusAntoniusMulder
Fto-I2308-01-JohanMarinusAntoniusMulder
Johan Marinus Antonius Mulder
 
245
Fto-i2329-01JacobYdema
Fto-i2329-01JacobYdema
Wandschildering St-Ludgeruskerk Balk
 
246
Fto-I2361-01-SakeJeroenMichielsGalama
Fto-I2361-01-SakeJeroenMichielsGalama
Sake Jeroen Michiels Galama
 
247
Fto-I2361-02-SakeJeroenMichielsGalama
Fto-I2361-02-SakeJeroenMichielsGalama
Sake Jeroen Michiels Galama
 
248
Fto-I2362-01-AlidaHelenaGalama
Fto-I2362-01-AlidaHelenaGalama
Alida Helena Galama
 
249
Fto-I2364-01-JohannesTheodorusMichielsGalama
Fto-I2364-01-JohannesTheodorusMichielsGalama
Johannes Theodorus Michiels Galama
 
250
Fto-I2366-01-JeroenPetrusMichielsGalama
Fto-I2366-01-JeroenPetrusMichielsGalama
Jeroen Petrus Michiels Galama
 
251
Fto-I2368-01-WijtskeMonicaGalama
Fto-I2368-01-WijtskeMonicaGalama
Wijtske Monica Galama
 
252
Fto-I2370-01-PaulinusJuliusMichielsGalama
Fto-I2370-01-PaulinusJuliusMichielsGalama
Paulinus Julius Michiels Galama
 
253
Fto-I2372-01-PetrusBavoMichielsGalama
Fto-I2372-01-PetrusBavoMichielsGalama
Petrus Bavo Michiels Galama
 
254
Fto-I2374-01-JuliusYsbrandMichielsGalama
Fto-I2374-01-JuliusYsbrandMichielsGalama
Julius Ysbrand Michiels Galama
 
255
Fto-I2374-02-JuliusGalama
Fto-I2374-02-JuliusGalama
Julius Ysbrand Michiels Galama
 
256
Fto-I2376-01-HelenaElizabethGalama
Fto-I2376-01-HelenaElizabethGalama
Helena Elizabeth Galama
 
257
Fto-I2379-01-JacobGalama
Fto-I2379-01-JacobGalama
Jacob Galama
 
258
Fto-I2380-01-AugustinaMargrethaYpma
Fto-I2380-01-AugustinaMargrethaYpma
Augustina Margretha Ypma
 
259
Fto-I2384-01-HedwigesJohannesGalama
Fto-I2384-01-HedwigesJohannesGalama
Hedwiges Johannes Galama
 
260
Fto-I2386-01-DominicusJitteGalama
Fto-I2386-01-DominicusJitteGalama
Dominicus Jitte Galama
 
261
Fto-I23w
Fto-I23w
Eerste steen gelegd voor Christelijke school te Welsryp
 
262
Fto-I2403-01-PetronellaAnnaClasienaGalama
Fto-I2403-01-PetronellaAnnaClasienaGalama
Petronella Anna Clasiena Galama
 
263
Fto-I2403-02-PetronellaAnnaClasienaGalama
Fto-I2403-02-PetronellaAnnaClasienaGalama
Petronella Anna Clasiena Galama
 
264
Fto-I2404-01-TjeerdHaarsma
Fto-I2404-01-TjeerdHaarsma
Tjeerd Durks Haarsma
 
265
Fto-I2405-01-JacobYsbrandGalama
Fto-I2405-01-JacobYsbrandGalama
Jacob Ysbrand Galama gefotografeerd op 20 aug. 2007.
 
266
Fto-I2405-02-JacobYsbrandGalama
Fto-I2405-02-JacobYsbrandGalama
Jacob Ysbrand Galama
 
267
Fto-I2406-01-JohannaBrandsma
Fto-I2406-01-JohannaBrandsma
Johanna Brandsma
 
268
Fto-I2407-01-SixtusGalama
Fto-I2407-01-SixtusGalama
Sixtus Galama
 
269
Fto-I2407-02-SixtusGalama
Fto-I2407-02-SixtusGalama
Sixtus Galama
 
270
Fto-I2408-01-TeatskeAgathaJorna
Fto-I2408-01-TeatskeAgathaJorna
Teatske Agatha Jorna
 
271
Fto-I2409-01-HedwigGalama
Fto-I2409-01-HedwigGalama
Hedwig Galama
 
272
Fto-I2409-02-HedwigSuzannaGalama
Fto-I2409-02-HedwigSuzannaGalama
Hedwig Suzanna Galama
 
273
Fto-I2410-01-HermanMiedema
Fto-I2410-01-HermanMiedema
Herman Miedema
 
274
Fto-I2411-01-YsbrandMichielGalama
Fto-I2411-01-YsbrandMichielGalama
Ysbrand Michiel Galama
 
275
Fto-I2411-02-YsbrandMichielGalama
Fto-I2411-02-YsbrandMichielGalama
Ysbrand Michiel Galama
 
276
Fto-I2412-01-TheodoraTheresiaMariaWientjens
Fto-I2412-01-TheodoraTheresiaMariaWientjens
Theodora Theresia Maria Wientjens
 
277
Fto-I2413-01-SjoeredNicolaasGalama
Fto-I2413-01-SjoeredNicolaasGalama
Sjoerd Nicolaas Galama
 
278
Fto-I2413-02-SjoerdNicolaasGalama
Fto-I2413-02-SjoerdNicolaasGalama
Sjoerd Nicolaas Galama
 
279
Fto-I2414-01-JulianaGerardaPetronellaOverdijk
Fto-I2414-01-JulianaGerardaPetronellaOverdijk
Juliana Gerarda Petronella Overdijk
 
280
Fto-I2415-01-AnnaGalama
Fto-I2415-01-AnnaGalama
Anna Galama
 
281
Fto-I2416-01-FranciscaGalama
Fto-I2416-01-FranciscaGalama
Francisca Galama
 
282
Fto-I2416-02-FranciscaGalama
Fto-I2416-02-FranciscaGalama
Francisca Galama
 
283
Fto-I2417-01-BaukeRypma
Fto-I2417-01-BaukeRypma
Bauke Rypma
 
284
Fto-I2423-01-HedwigLouisaVdWerf
Fto-I2423-01-HedwigLouisaVdWerf
Hedwig Louisa van der Werf
 
285
Fto-I2425-01-CatharinaElisabethVdWerf
Fto-I2425-01-CatharinaElisabethVdWerf
Catharina Elisabeth van der Werf
 
286
Fto-I2427-01-LouisaSusannaVdWerf
Fto-I2427-01-LouisaSusannaVdWerf
Louisa Susanna van der Werf
 
287
Fto-I2429-01-ElisabethCatharinaVdWerf
Fto-I2429-01-ElisabethCatharinaVdWerf
Elisabeth Catharina van der Werf
 
288
Fto-I2430-01-YpeusValeriusVdWerf
Fto-I2430-01-YpeusValeriusVdWerf
Ypeus Valerius van der Werf
 
289
Fto-I2432-01-JacobTheodoorVdWerf
Fto-I2432-01-JacobTheodoorVdWerf
Jacob Theodoor van der Werf
 
290
Fto-I2435-01-ValeriusReinierVdWerf
Fto-I2435-01-ValeriusReinierVdWerf
Valerius Reinier van der Werf
 
291
Fto-I2437-01-TheodoorYsbrandVdWerf
Fto-I2437-01-TheodoorYsbrandVdWerf
Theodoor Ysbrand van der Werf
 
292
Fto-I2438-01-NicolaasYsbrandsGalama
Fto-I2438-01-NicolaasYsbrandsGalama
Nicolaas Ysbrands Galama
 
293
Fto-I2440-01-EvertHugoGalama
Fto-I2440-01-EvertHugoGalama
Evert Hugo Galama
 
294
Fto-I2442-01-AkkeHermanaGalama
Fto-I2442-01-AkkeHermanaGalama
Akke Hermana Galama
 
295
Fto-I2444-01-HugoHolkeGalama
Fto-I2444-01-HugoHolkeGalama
Hugo Holke Galama
 
296
Fto-I2446-01-MichelYsbrandGalama
Fto-I2446-01-MichelYsbrandGalama
Michel Ysbrand Galama
 
297
Fto-I2456-01-NicolaasYsbrandAntoniusGalama
Fto-I2456-01-NicolaasYsbrandAntoniusGalama
Nicolaas Ysbrand Antonius Galama
 
298
Fto-I2458-01-EgidiusGerardusAntoniusGalama
Fto-I2458-01-EgidiusGerardusAntoniusGalama
Egidius Gerardus Antonius Galama
 
299
Fto-I2460-01-MonicaJohannaAntoniaGalama
Fto-I2460-01-MonicaJohannaAntoniaGalama
Monica Johanna Antonia Galama
 
300
Fto-I2462-01-GerardusJacobusAntoniusGalama
Fto-I2462-01-GerardusJacobusAntoniusGalama
Gerardus Jacobus Antonius Galama
 
301
Fto-I2472-01-SakeJohannesGalama.jpg
Fto-I2472-01-SakeJohannesGalama.jpg
Foto van Sake Johannes Galama
 
302
Fto-I2472-02-TrouwfotovanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Fto-I2472-02-TrouwfotovanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Trouwfoto van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
303
Fto-I2472-03-GezinvanSakeJohannesGalamaenSophiaMariaBoersma.jpg
Fto-I2472-03-GezinvanSakeJohannesGalamaenSophiaMariaBoersma.jpg
Gezin van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma.
Van links naar rechts Johan, Michiel, Sophie, Frans, Sake en Ria.
 
304
Fto-I2472-04-FotovanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Fto-I2472-04-FotovanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Foto van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
305
Fto-I2472-05-BoerderijDeYerdenvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Fto-I2472-05-BoerderijDeYerdenvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Boerderij De Yerden van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
306
Fto-I2472-06-BoerderijTjerkgaastvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Fto-I2472-06-BoerderijTjerkgaastvanSakeGalamaenSophiaBoersma.jpg
Boerderij Tjerkgaast van Sake Johannes Galama en Sophia Maria Boersma
 
307
Fto-I2473-01-SophiaMariaBoersma.jpg
Fto-I2473-01-SophiaMariaBoersma.jpg
Foto van Sophia Maria Boersma
 
308
Fto-I2477-01-Johannes Theodorus Galama
Fto-I2477-01-Johannes Theodorus Galama
Johannes Theodorus Galama
 
309
Fto-I2478-01-AnnaTheodoraReijnen
Fto-I2478-01-AnnaTheodoraReijnen
Anna Theodora Reijnen
 
310
Fto-i2506-01MariaAnnaZonderland
Fto-i2506-01MariaAnnaZonderland
 
311
Fto-i2508-01MonicaJohannaZonderland
Fto-i2508-01MonicaJohannaZonderland
 
312
Fto-i2510-01NicolaasJacobusZonderland
Fto-i2510-01NicolaasJacobusZonderland
 
313
Fto-i2512-01HubertusZonderland
Fto-i2512-01HubertusZonderland
 
314
Fto-i2515-01PetronellaMariaZonderland
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
315
Fto-i2517-01JohannaZonderland
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
316
Fto-i2518-01JozephZonderland
Fto-i2518-01JozephZonderland
 
317
Fto-i2520-01HermanJosephZonderland
Fto-i2520-01HermanJosephZonderland
 
318
Fto-i2522-01BoukjeZonderland
Fto-i2522-01BoukjeZonderland
 
319
Fto-I2541-01-DouweMebiusGalama
Fto-I2541-01-DouweMebiusGalama
Douwe Mebius Galama
 
320
Fto-I2543-01-ChristinaCatharinaGalama
Fto-I2543-01-ChristinaCatharinaGalama
Christina Catharina Galama
 
321
Fto-I2545-01-NicolaasCornelisGalama
Fto-I2545-01-NicolaasCornelisGalama
Nicolaas Cornelis Galama
 
322
Fto-I2547-01-TjebbeGalama
Fto-I2547-01-TjebbeGalama
Tjebbe Galama
 
323
Fto-I2549-01-MonicaGalama
Fto-I2549-01-MonicaGalama
Monica Galama
 
324
Fto-I2551-01-JacobusAntoniusGalama
Fto-I2551-01-JacobusAntoniusGalama
Jacobus Antonius Galama
 
325
Fto-i2552-01JanEpkeZonderland
Fto-i2552-01JanEpkeZonderland
 
326
Fto-I2553-01-AgathaElizabethGalama
Fto-I2553-01-AgathaElizabethGalama
Agatha Elizabeth Galama
 
327
Fto-I256-01-JanIJsbrandGalema
Fto-I256-01-JanIJsbrandGalema
Jan IJsbrand Galema
 
328
Fto-i2569-01MonicaHettinga
Fto-i2569-01MonicaHettinga
 
329
Fto-I257-01-AnnaMariaJacobs
Fto-I257-01-AnnaMariaJacobs
Anna Maria Jacobs
 
330
Fto-I2570-02-RegnerusGalama
Fto-I2570-02-RegnerusGalama
Regnerus Galama
 
331
Fto-I2571-02-GatskeLandman
Fto-I2571-02-GatskeLandman
Gatske Landman
 
332
Fto-I2584-01-HaijeGalama
Fto-I2584-01-HaijeGalama
De zeer lange Pater Sybrand Galama op zijn 25e verjaardag van zijn priesterwijding 19 maart 1964 getekend door een van zijn leerlingen.
 
333
Fto-I2584-01-HaijeMichielGalema
Fto-I2584-01-HaijeMichielGalema
Haye Michiel Galema (Pater Sybrand)
 
334
Fto-I2587-01-HendrikFransiscusGalema
Fto-I2587-01-HendrikFransiscusGalema
Hendrik Fransiscus Galema
 
335
Fto-I2593-01-FransGalama
Fto-I2593-01-FransGalama
Deze pasfoto is geknipt uit de trouwfoto van Frans Galama (1948)
 
336
Fto-I2593-02-FransGalama
Fto-I2593-02-FransGalama
Frans Galama op "Memmedei" op 30 mei 2004 in de tuin te Noordwolde.
 
337
Fto-I2593-03-FransGalama
Fto-I2593-03-FransGalama
Frans Galama werkzaam in de eendenkooi te Piaam die hij voor het Fryske Gea samen met Jan Hipma in oude glorie herstelde. Circa 1980.
 
338
Fto-I2593-04-FransGalama
Fto-I2593-04-FransGalama
Trouwfoto van Franciscus Galama en Geertruida Zeinstra, 27 july 1948 te Leeuwarden.
 
339
Fto-I2594-01-GeertruidaZeinstra
Fto-I2594-01-GeertruidaZeinstra
Geertruida Zeinstra.
 
340
Fto-I2594-02-GeertruidaZeinstra
Fto-I2594-02-GeertruidaZeinstra
Frans en Truus Galama-Zeinstra met hun bijdrage aan de feestvreugde.
 
341
Fto-I269-01-MargarethaAnnaGalema
Fto-I269-01-MargarethaAnnaGalema
Margaretha Anna Galema
 
342
Fto-I270-01-ClasinaJohannaGalema
Fto-I270-01-ClasinaJohannaGalema
Clasina Johanna Galema
 
343
Fto-I270-02-ClasinaJohannaGalema
Fto-I270-02-ClasinaJohannaGalema
Clasina Johanna Galema
 
344
Fto-I271-01-SjoerdAndela
Fto-I271-01-SjoerdAndela
Sjoerd Andela
 
345
Fto-I272-01-JohannaVeronicaGalema
Fto-I272-01-JohannaVeronicaGalema
Johanna Veronica Galema
 
346
Fto-I2727-01-Dominikus Kramer
Fto-I2727-01-Dominikus Kramer
 
347
Fto-I2738-02-BoerderijSenserhuis
Fto-I2738-02-BoerderijSenserhuis
Boerderij Senserhuis in 1993. In 1998 het bedrijf van Pieter Galama.
In de "beste" kamer van het woonhuis zit boven de schouw een schildering. Hierop is de zegen van Jacob door zijn vader Isaak afgebeeld. In de schouw staat een spreuk die luidt: "Ik zaai en ploeg naar mijn verstand - De zegen komt van hoger hand".
 
348
Fto-I274-01-VeronicaCatharinaGalema
Fto-I274-01-VeronicaCatharinaGalema
Veronica Catharina Galema
 
349
Fto-i274-01VeronicaCatharinaGalema
Fto-i274-01VeronicaCatharinaGalema
Foto gemaakt in 1921
 
350
Fto-I2763-01JoopMulder
Fto-I2763-01JoopMulder
 
351
Fto-I2765-01-MichielYsbrandMulder
Fto-I2765-01-MichielYsbrandMulder
Michiel Ysbrand Mulder. Portret is geknipt uit een grotere foto waar hij met Berber op staat genomen 28-12-2011.
 
352
Fto-I2766-01-BerberVanderMeer
Fto-I2766-01-BerberVanderMeer
Berber van der Meer. Het portret is geknipt uit een grotere foto waar zij opstaat samen met Michiel, genomen op 28-12-2011.
 
353
Fto-I2773-01-Durk Kramer
Fto-I2773-01-Durk Kramer
 
354
Fto-I2775-01-Anna Kramer
Fto-I2775-01-Anna Kramer
 
355
Fto-I2779-01-Akke Kramer
Fto-I2779-01-Akke Kramer
 
356
Fto-I2781-01-Jan Kramer
Fto-I2781-01-Jan Kramer
 
357
Fto-I2783-01-Ysbrand Kramer
Fto-I2783-01-Ysbrand Kramer
 
358
Fto-I2785-01-Gryt Kramer
Fto-I2785-01-Gryt Kramer
 
359
Fto-I2787-01-Aly Kramer
Fto-I2787-01-Aly Kramer
 
360
Fto-I2789-01-Gerrit Kramer
Fto-I2789-01-Gerrit Kramer
 
361
Fto-I2791-01-Joop Kramer
Fto-I2791-01-Joop Kramer
 
362
Fto-I3002-01-SebastianusIgnatiusGalama
Fto-I3002-01-SebastianusIgnatiusGalama
Nijdamstra State te Friens
 
363
Fto-I3060-02-In1998hetbedrijfvanJohannesGalema
Fto-I3060-02-In1998hetbedrijfvanJohannesGalema
In 1998 het bedrijf van Johannes Galema
 
364
Fto-i3136AnkieGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
365
Fto-i3137-01JohandeLange
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
366
Fto-i3138-01GrethaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
367
Fto-i314-01AnnaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
368
Fto-i3140-01IdaGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
369
Fto-i3141-01BerendWiersma
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
370
Fto-i3145-01GerardTrijselaar
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
371
Fto-i3146-01ObeGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
372
Fto-i3147-01AfraVeldman
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
373
Fto-i3147-01KrystalKestner
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
374
Fto-i3148AnnoSjoerdGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
375
Fto-i3149-01ChristelZiegler
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
376
Fto-i3150-01NellyGalama
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
377
Fto-i3151-01JanFossen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
378
Fto-I3152-01-LydiaGalama
Fto-I3152-01-LydiaGalama
Lydia Galama
 
379
Fto-I3153-01-MinneWiersma
Fto-I3153-01-MinneWiersma
Minne Wiersma
 
380
Fto-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Fto-I322-01-NicolaasBonifaciusGalema
Nicolaas Bonifacius Galema
 
381
Fto-I323-01-AgathaCatharinusAndringa
Fto-I323-01-AgathaCatharinusAndringa
Agatha Catharinus Andringa
 
382
Fto-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Fto-I326-01-AntoniaElizabethGalema
Antonia Elizabeth Galema
 
383
Fto-I3266-01-YsbrandKlaasGalama
Fto-I3266-01-YsbrandKlaasGalama
Ysbrand Klaas Galama
 
384
Fto-I327-01-DoedeSiebrensGraafsma
Fto-I327-01-DoedeSiebrensGraafsma
Doede Siebrens Graafsma
 
385
Fto-I3342-01-MichielKlaasGalama.jpg
Fto-I3342-01-MichielKlaasGalama.jpg
Foto van Michiel Klaas Galama
 
386
Fto-I3347-01-JohannesYsbrandGalamaenPytsjeHogeterp.jpg
Fto-I3347-01-JohannesYsbrandGalamaenPytsjeHogeterp.jpg
Trouwfoto van Johannes Ysbrand Galama en Pytsje Hogeterp
 
387
Fto-I3348-01-FranciscusJacobusGalamaenWilhelminaFredericaDriebergen.jpg
Trouwfoto van Franciscus Jacobus Galama en Wilhelmina Frederica Driebergen
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
388
Fto-I3366-01-BavoGloriantGalama
Fto-I3366-01-BavoGloriantGalama
Bavo Gloriant Galama
 
389
Fto-I344-01-GerardusNicolaasGalema
Fto-I344-01-GerardusNicolaasGalema
Gerardus Nicolaas Galema
 
390
Fto-I345-01-SiebrigjeHoekstra
Fto-I345-01-SiebrigjeHoekstra
Siebrigje Hoekstra
 
391
Fto-I3628-01-ReinieGalama
Fto-I3628-01-ReinieGalama
Reinie Galama
 
392
Fto-I3634-01-MichielHaijeGalama
Fto-I3634-01-MichielHaijeGalama
Michiel Haije Galama
 
393
Fto-I3635-01-CatharinaCristinaElisabethGalama
Fto-I3635-01-CatharinaCristinaElisabethGalama
Catharina Cristina Elisabeth Galama
 
394
Fto-I3637-01-JanTheodorusGalama
Fto-I3637-01-JanTheodorusGalama
Jan Theodorus Galama
 
395
Fto-I3638-01-AnnoYsbrandGalama
Fto-I3638-01-AnnoYsbrandGalama
Anno Ysbrand Galama
 
396
Fto-I3639-01-ReineraGodefriedaMariaGalama
Fto-I3639-01-ReineraGodefriedaMariaGalama
Reinera Godefrieda Maria Galama
 
397
Fto-I3642-01-MichielGalama
Fto-I3642-01-MichielGalama
Michiel Galama
 
398
Fto-I3702-01-SjoerdHayeGalema
Fto-I3702-01-SjoerdHayeGalema
Sjoerd Haye Galema
 
399
Fto-I3733-AnnoGalama
Fto-I3733-AnnoGalama
Anno Galama met één van zijn door hem gebouwde gitaren
 
400
Fto-I3737-01-HayeGalama
Fto-I3737-01-HayeGalama
Haye Galama op ca.5 jarige leeftijd.
 
401
Fto-I3737-02-HayeGalama
Fto-I3737-02-HayeGalama
Haye Galama bij zijn plechtige heilige communie; ca. 12 jaar.
 
402
Fto-I3737-03-HayeGalama
Fto-I3737-03-HayeGalama
Haye Galama op circa 17 jarige leeftijd.
 
403
Fto-I3737-04-HayeGalama
Fto-I3737-04-HayeGalama
Haye Galama in zijn studententijd, ca. 23 jaar.
 
404
Fto-I3737-05-HayeGalama
Fto-I3737-05-HayeGalama
Haye Galama op circa 30 jarige leeftijd werkzaam bij onderzoeksinstituut Intomart te Hilversum.
 
405
Fto-I3737-06-HayeGalama
Fto-I3737-06-HayeGalama
Haye Galama op circa 50 jarige leeftijd in Hongarije waar hij in 2005 grond kocht en er later een huis op bouwde.
 
406
Fto-I3737-07-HayeGalama
Fto-I3737-07-HayeGalama
Haye Galama op de Zeinstra's dag in mei 2010.
 
407
Fto-I3737-08-HayeGalama
Fto-I3737-08-HayeGalama
Trouwfoto van Haye Galama en Agnes Hettinga 11-4-1986.
 
408
Fto-I3737-09-HayeGalama
Fto-I3737-09-HayeGalama
Haye en Agnes Galama in Budapest in 2014 met de Donau en het parlementsgebouw op de achtergrond.
 
409
Fto-I3738-01-AgnesHettinga
Fto-I3738-01-AgnesHettinga
Agnes Hettinga op ca. 23 jarige leeftijd.
 
410
Fto-I3738-02-AgnesHettinga
Fto-I3738-02-AgnesHettinga
Agnes Hettinga op ca. 18 jarige leeftijd.
 
411
Fto-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Fto-I4-01-NicolaasYsbrandsGalema
Nicolaas Ysbrands Galema
 
412
Fto-I4-02-NicolaasYsbrandsGalema
Fto-I4-02-NicolaasYsbrandsGalema
Nicolaas Ysbrands is lid van de schutterij in Bolsward.
Bij zijn signalement wordt vermeld: lengte 1 el en 695 strepen.
Ongeveer 1,70m)
 
413
Fto-I4200-01-JeanneWiersma
Fto-I4200-01-JeanneWiersma
Jeanne Wiersma
 
414
Fto-I4201-01-HeinWiersma
Fto-I4201-01-HeinWiersma
Hein Wiersma
 
415
Fto-I424-JohannaMonicaGalema
Fto-I424-JohannaMonicaGalema
Johanna Monica Galema
 
416
Fto-I427-01-WilhelminaClasinaGalema
Fto-I427-01-WilhelminaClasinaGalema
Wilhelmina Clasina Galema
 
417
Fto-I429-01-ElizabethMariaGalema
Fto-I429-01-ElizabethMariaGalema
Elizabeth Maria Galema
 
418
Fto-I431-01-FongerWillemGalema
Fto-I431-01-FongerWillemGalema
Fonger Willem Galema
 
419
Fto-I433-01-MariaAnnaGalema
Fto-I433-01-MariaAnnaGalema
Maria Anna Galema
 
420
Fto-I433-02-MariaAnnaGalema
Fto-I433-02-MariaAnnaGalema
Maria Anna Galema
 
421
Fto-I434-01-ChristinaWilhelminaGalema
Fto-I434-01-ChristinaWilhelminaGalema
Christina Wilhelmina Galema
 
422
Fto-I438-01-AnnaJohannaGalema
Fto-I438-01-AnnaJohannaGalema
Anna Johanna Galema
 
423
Fto-I440-01-HendrikaMonicaGalema
Fto-I440-01-HendrikaMonicaGalema
Hendrika Monica Galema
 
424
Fto-I443-01-VeronicaTheresiaGalema
Fto-I443-01-VeronicaTheresiaGalema
Veronica Theresia Galema
 
425
Fto-I4853-01-AndrieskeYsbrandsGalema
Fto-I4853-01-AndrieskeYsbrandsGalema
Andrieske Ysbrands Galema
 
426
Fto-I4856-01-JongedijkteNijland
Fto-I4856-01-JongedijkteNijland
Aan de Jongedijk te Nijland start Otto IJsbrands Galema in 1818 zijn boerenbedrijf. Als hij 1826 overlijdt, erft IJsbrands Klazes Galema I1 deze boerderij.
 
427
Fto-I4907JanYebsYpma
Fto-I4907JanYebsYpma
 
428
Fto-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Fto-I4908-01-TrijntjeYsbrandsGalema
Trijntje Ysbrands Galema
 
429
Fto-I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Fto-I4913-01-SjurtjeYsbrandsGalema
Sjurtje Ysbrands Galema
 
430
Fto-I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Fto-I4914-01-HayeDouwesvanderWerf
Haye Douwes van der Werf
 
431
Fto-i4934-01AkkevdWerf
Fto-i4934-01AkkevdWerf
 
432
Fto-I4959-01ChielJohanMulder
Fto-I4959-01ChielJohanMulder
 
433
Fto-I4960-01MetteHennieMulder
Fto-I4960-01MetteHennieMulder
 
434
Fto-I4995-01-DominicusGalama
Fto-I4995-01-DominicusGalama
De tjalk Sint Antonius van Dominicus Galama
 
435
Fto-I4997-01-KatrinaGalema
Fto-I4997-01-KatrinaGalema
Katrina Galema met haar zoon Petrus.
 
436
Fto-i5000-01CorneliaMariaGalema
Fto-i5000-01CorneliaMariaGalema
 
437
Fto-I5002-01-FokkeGalema
Fto-I5002-01-FokkeGalema
Het beurtschip van Fokke Galema. Hij zit rechts op een stapel dekkleden.
 
438
Fto-i5004-01GerhardKarlVitting
Fto-i5004-01GerhardKarlVitting
 
439
Fto-I5068-01-HitjeDirksDeBoer
Fto-I5068-01-HitjeDirksDeBoer
Hitje Dirks de Boer
 
440
Fto-I5120-01-KlasinaGalama
Fto-I5120-01-KlasinaGalama
Klasina Galama
 
441
Fto-I5120-02-KlasinaGalama
Fto-I5120-02-KlasinaGalama
Klasina Galama
 
442
Fto-I5239-01-SjoerdNicolaasGalema
Fto-I5239-01-SjoerdNicolaasGalema
Sjoerd Nicolaas Galema
 
443
Fto-I524-01-MargarethaTheresiaGraafsma
Fto-I524-01-MargarethaTheresiaGraafsma
Margaretha Theresia Graafsma
 
444
Fto-I5240-01-WiskiaJohannaMariaAltenburg
Fto-I5240-01-WiskiaJohannaMariaAltenburg
Wiskia Johanna Maria Altenburg
 
445
Fto-i5243-01DurkGalama
Fto-i5243-01DurkGalama
 
446
Fto-I5255-01-AgathaGalama
Fto-I5255-01-AgathaGalama
Agatha Galama
 
447
Fto-i5255-02AgathaGalama
Fto-i5255-02AgathaGalama
 
448
Fto-I5256-01-HermanusKlaasGalama
Fto-I5256-01-HermanusKlaasGalama
Hermanus Klaas Galama
 
449
Fto-I531-01-SiebrenBernardusGraafsma
Fto-I531-01-SiebrenBernardusGraafsma
Siebren Bernardus Graafsma
 
450
Fto-I532-01-MariaFrederikaVisser
Fto-I532-01-MariaFrederikaVisser
Maria Frederika Visser
 
451
Fto-I533-01-YtjeYmkjeGraafsma
Fto-I533-01-YtjeYmkjeGraafsma
Ytje Ymkje Graafsma
 
452
Fto-I5336-01-WiegerGalema
Fto-I5336-01-WiegerGalema
Wieger Galema
 
453
Fto-I534-01-RoukeWiepkesvanderMeer
Fto-I534-01-RoukeWiepkesvanderMeer
Rouke Wiepkes van der Meer
 
454
Fto-I5347-01-SjoukjeTenWolde
Fto-I5347-01-SjoukjeTenWolde
Sjoukje ten Wolde
 
455
Fto-I535-01-JohannaMargarethaGraafsma
Fto-I535-01-JohannaMargarethaGraafsma
Johanna Margaretha Graafsma
 
456
Fto-I536-01-LourensZijlstra
Fto-I536-01-LourensZijlstra
Lourens A. Zijlstra
 
457
Fto-I5373-01-LipkjeDeelsma
Fto-I5373-01-LipkjeDeelsma
Lipkje Haring Deelsma
 
458
Fto-I5373-02-LipkjeHaringDeelstra
Fto-I5373-02-LipkjeHaringDeelstra
Lipkje Haring Deelstra
 
459
Fto-I538-01-MonicaFeronicaGraafsma
Fto-I538-01-MonicaFeronicaGraafsma
Monica Feronica Graafsma
 
460
Fto-I539-01-FransHjerreBoersma
Fto-I539-01-FransHjerreBoersma
Frans Hjerre Boersma
 
461
Fto-I5394-01-TheclaGalema
Fto-I5394-01-TheclaGalema
Thecla Galema
 
462
Fto-I5394-02-TheclaGalema
Fto-I5394-02-TheclaGalema
Thecla Galema
 
463
Fto-I5396-01-CathrinusSiebrenGalema
Fto-I5396-01-CathrinusSiebrenGalema
Pater Cathrinus Siebren Galema
 
464
Fto-I5399-01-HielkeDeHoo
Fto-I5399-01-HielkeDeHoo
Hielke de Hoo
 
465
Fto-I540-01-GerardusNicolaasGraafsma
Fto-I540-01-GerardusNicolaasGraafsma
Gerardus Nicolaas Graafsma
 
466
Fto-I541-01-WilhelminaAntoniaMariaHaverkamp
Fto-I541-01-WilhelminaAntoniaMariaHaverkamp
Wilhelmina Antonia Maria Haverkamp
 
467
Fto-I5603-01LauraGalema
Fto-I5603-01LauraGalema
 
468
Fto-I5638-01-AniqueMariaBoersma
Fto-I5638-01-AniqueMariaBoersma
Anique Maria Boersma
 
469
Fto-I5640-01-MatthijsSepers
Fto-I5640-01-MatthijsSepers
Matthijs Sepers
 
470
Fto-I5641-01-ThijsHjerreSepers
Fto-I5641-01-ThijsHjerreSepers
Thijs Hjerre Sepers
 
471
Fto-I5690-01-JuliaCecilliaGalama
Fto-I5690-01-JuliaCecilliaGalama
Julia Cecillia Galama
 
472
Fto-i5706-01EpkeJosephZonderland
Fto-i5706-01EpkeJosephZonderland
 
473
Fto-I5880-01-Nico Kramer
Fto-I5880-01-Nico Kramer
 
474
Fto-i5938-01SytskeHayesvdWerf (1).jpg
Fto-i5938-01SytskeHayesvdWerf (1).jpg
 
475
Fto-i5986-01YsbrandSiblesYpma
Fto-i5986-01YsbrandSiblesYpma
 
476
Fto-i5988-02YtjeSiblesYpma
Fto-i5988-02YtjeSiblesYpma
Foto rond 1900 gemaakt
 
477
Fto-I6-01-YsbrandNicolaasGalama
Fto-I6-01-YsbrandNicolaasGalama
Ysbrand Nicolaas Galama
 
478
Fto-I6-02-JongedijkteNijland
Fto-I6-02-JongedijkteNijland
IJsbrands Klazes Galema vertrekt in 1876 naar de dan inmiddels herbouwde boerderij Half Tjerkwerd 2. De boerderij Jongedijk te Nijland (groot ruim 34 hectare) wordt in 1903 door Akke Hiddes Teernstra I7 verkocht voor f 72.000,-, tegelijk met een huis te Harlingen. In 1904 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van IJsbrand Klazes Galema. De toewijzing is voor elk der erfgenamen verschillend. Akke Hiddes Teernstra erft bijvoorbeeld de boerderij Half Tjerkwerd 2 en het arbeidershuisje te Bolsward. Omdat zij wordt overbedeeld moet zij een bedrag toe betalen. Klaas en Hidde worden gekort op hun eerder aan hen geleende gelden door hun ouders. Bernardus krijgt het boerenreeuw en de gereedschappen om de boerderij voort te kunnen zetten en een vordering op de verkoopprijs van de boerderij Jongedijk. Cornelis erft slijterij De Valk te Bolsward. Geertruida en Elisabeth krijgen hun deel in een vordering op de verkoopprijs van Jongedijk. Akke Hiddes koopt in 1909 het pand Wipstraat 3 te Bolsward en gaat daar wonen met haar jongste dochter. In 1913 verkoopt Akke Hiddes de boerderij Half Tjerkwerd 2 f 82.048,90.
Acht van hun kinderen werden hier geboren. De andere kinderen werden geboren op Halfweg Tjerkwerd 2
 
479
Fto-i6000-01ArnoldusFranciscusAlbadaJelgersma
Fto-i6000-01ArnoldusFranciscusAlbadaJelgersma
 
480
Fto-i6001-01TheodorusAlbadaJelgersma
Fto-i6001-01TheodorusAlbadaJelgersma
 
481
Fto-i6002-01WaltjeDijkstra
Fto-i6002-01WaltjeDijkstra
 
482
Fto-i6003HermannSchoonhof
Fto-i6003HermannSchoonhof
 
483
Fto-i6015-01SiebrenDouesvdWerf
Fto-i6015-01SiebrenDouesvdWerf
 
484
Fto-i6020-01SjutjeHiemstra
Fto-i6020-01SjutjeHiemstra
 
485
Fto-i6025-01AlidaGerritsHiemstra
Fto-i6025-01AlidaGerritsHiemstra
 
486
Fto-i6027SybrandusHiemstra
Fto-i6027SybrandusHiemstra
 
487
Fto-i6042-01YtjeHuitema
Fto-i6042-01YtjeHuitema
 
488
Fto-I611-01GerardGalema
Fto-I611-01GerardGalema
Gerard Galema op 25-jarige leeftijd.
 
489
Fto-I611-02GerardGalema
Fto-I611-02GerardGalema
Gerard Galema op 55-jarige leeftijd.
 
490
Fto-I6123-01-Truus Kramer
Fto-I6123-01-Truus Kramer
 
491
Fto-I614-NelGalema
Fto-I614-NelGalema
Nel Galema
 
492
Fto-I615-JanBroers
Fto-I615-JanBroers
Jan Broers
 
493
Fto-i6153-01FokkoWinterwerp
Fto-i6153-01FokkoWinterwerp
 
494
Fto-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Fto-I7-01-AkkeHiddesTeernstra
Akke Hiddes Teernstra
 
495
Fto-I927-01-WimPetervanderMeer
Fto-I927-01-WimPetervanderMeer
Wim Peter van der Meer
 
496
Fto-i96Finkum-01FransDirksGalema
Fto-i96Finkum-01FransDirksGalema
Opschrift in molen Burgwerd. Deze molen heeft vroeger in Hallum gestaan
 
497
Fto-I997-01-MarietteBroers
Fto-I997-01-MarietteBroers
Mariette Broers
 
498
Fto-I998-01-EvelineBroers
Fto-I998-01-EvelineBroers
Eveline Broers
 
499
Grf-I1-01YsbrandKlazesGalema&YtjeJansSymonsma
Grf-I1-01YsbrandKlazesGalema&YtjeJansSymonsma
Dit graf is het oudste op het kerkhof van Blauwhuis
 
500
Grf-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Grf-I1108-01-RientsHiddesTeernstra
Grafsteen van Rients Hiddes Teernstra & Maria Anna Oosterbaan
 

    1 2 3 Volgende»