Galama's & Galema's

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 185 van 185

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "de jonge" Meylema, Siercks Siercks (I1517)
 
2 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3036
 
3 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3043
 
4 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3034
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3037
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3038
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3039
 
8 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3041
 
9 Aagje voert bij haar huwelijk, geboorte van haar zoon en haar overlijden de naam Bakker. Galema, Aagje Ottes (I1236)
 
10 Aaltje laat in 1811 de naam GalAma registreren voor haar kinderen uit het huwelijk met Heert. Zij gebruiken overigens de naam GalEma. Brinkman, Aaltje Sakes (I56)
 
11 Achternaam ook gespeld als Koelmans Koelman, Sybrigjen (I5898)
 
12 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2984
 
13 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dirk Goities (I1369)
 
14 alias Tjalling Meylema, Tjalk (I1521)
 
15 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F182
 
16 Antje en Jan krijgen 7 kinderen. Gezin F2985
 
17 Bezigt de naam Heslinga vanaf haar huwelijk Heslinga, Tiamcke (I63)
 
18 Bezigt de naam Heslinga vanaf zijn huwelijk Heslinga, Doeckle (I61)
 
19 buitenechtelijk kind Galema, Nicolaas (I157)
 
20 De geboorteakte vermeldt de naam Fekla Cornelia. Galema, Tekla Cornelia (I4998)
 
21 De in 1811 nog levende kinderen van Gerben gebruiken de naam Galema. Galema, Gerben Ysbrands (I4860)
 
22 De kinderen van Andrieske Ysbrands en Hendrik Johannes Gerbens laten in 1811 Brandsma als hun achternaam noteren. Vermoedelijk als afgeleide van Ysbrand, hun grootvader van moeders kant. Galema, Andrieske Ysbrands (I4853)
 
23 de oude, alias Posthumus Meylema, Sierck Siercks (I1343)
 
24 Dezelfde persoon als i1151 in stamboom-Oosterend Hanses, Wiebren (I2)
 
25 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2952
 
26 Dit gezin had twee kinderen Olij, Sophia Johanna (I6078)
 
27 Dit is dezelfde persoon als i16 in de stamboom-Arum Galema, Pittie Thomas (I22)
 
28 Dit is dezelfde persoon als I22 in stamboom-Bolsward Galema, Pittie Thomas (I16)
 
29 Dit is hetzelfde gezin als F7-Bolsward Gezin F9
 
30 Dit is hetzelfde gezin als F9-Arum Gezin F7
 
31 emigreert in 1885 naar USA Koopmans, Eke (I63)
 
32 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3032
 
33 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2951
 
34 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3029
 
35 Er zijn nakomelingen van dit echtpaar in de USA Gezin F68
 
36 Er zijn nog 3 kinderen geboren en jong gestorven: Jan (4 jaar), Theodorus (1 jaar) en een levenloos geboren kind. Gezin F2949
 
37 er zijn ook nog 2 levenloze kinderen geboren Gezin F16
 
38 er zijn ook nog 2 naamloze dochters geboren Gezin F50
 
39 Fedde laat in 1811 de naam Galema als familienaam registreren. Hij gebruikt die naam voor die tijd al. Galema, Fedde Pieters (I28)
 
40 Fedde neemt in 1811 de naam Galema aan. Galema, Fedde Reins (I112)
 
41 Fokje overlijdt bij de geboorte van Aagje Gezin F2931
 
42 Fokke en Renske hebben geen kinderen Gezin F17
 
43 Froukje overlijdt bij de geboorte van de tweelingen Jetze en Marten Gezin F37
 
44 Gaele Ysbrands is de laatste in de familielijn die de naam Meylema gebruikt. Meylema, Gaele Ysbrands (I4861)
 
45 Geboortedatum niet exact bekend Galama, Lijkele (I5142)
 
46 Geboortedatum onbekend
Sterfdatum tussen 1521 en 1535
Getrouwd met (nog) onbekende vrouw 
Meylema, Pier Sybe (I4901)
 
47 Geboortedatum onbekend, overledn voor 1804. Galema, Folkert Ysbrands (I4855)
 
48 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F25
 
49 Heerke is de grootvader van Trijntje Sjoerds Heerkes (i4846-Oosterend), de echtgenote van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) Pieters, Heerke (I54)
 
50 Het gezin heeft 3 kinderen. Sijmen hertrouwt met Tzietkse Tjallings Gezin F8
 
51 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F8
 
52 Het is niet zeker of deze Taede een kind is van Mink en Antie. Minks, Taede (I561)
 
53 Het overlijden van Tekla is ook geregistreerd in de burgerlijke stand van Bolsward. Galema, Tekla Cornelia (I4998)
 
54 Hotske is een zus van Tjeerd van der Brug (i327-Welsrijp) Brug, van der, Hotske (I82)
 
55 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F74
 
56 huwelijk ontbonden "wegens ontrouw aan de vrouw" Gezin F60
 
57 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F509
 
58 IJsbrand neemt in 1812 in Marrum de naam Galema aan. Galema, IJsbrand Fransen (I35)
 
59 Imke is de tante van Fokje Klazes (i4852-Oosterend), de vrouw van Ysbrand Gaeles Meylema Ottes, Imke (I12)
 
60 In 1812 laat Gaele als achternaam Galema registreren. Hij laat geen nakomelingen na. Galema, Gaele Ysbrands (I4854)
 
61 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3031
 
62 In Galema-Galama-familieboek abusievelijk vermeld als Wilhelmus Adrianus Johannes Galema Galema, Wilhelmina Adriana Johanna (I372)
 
63 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zonderland, Johanna (I2517)
 
64 Ingewijd als zuster Liliosa in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus te Maastricht Zonderland, Boukje (I2522)
 
65 Is dezelfde persoon als i1 in de stamboom-Wirdum Haxta, Tjam Sjoerds (I1148)
 
66 is dezelfde persoon als i104-Arum Galema, Fokje (I5225)
 
67 is dezelfde persoon als i105-Arum Roorda, Sybren Fongers (I5226)
 
68 Is dezelfde persoon als i105-Arum Roorda, Eke Sybrens (I1159)
 
69 Is dezelfde persoon als i1147 in de stamboom-Oosterend Tialles, Jan (I12)
 
70 Is dezelfde persoon als i1148 in de stamboom-Oosterend Haxta, Tjam Sjoerds (I1)
 
71 Is dezelfde persoon als i1149 in stamboom-Oosterend Wiebrens, Tialle (I5)
 
72 Is dezelfde persoon als i1150 in stamboom-Oosterend Pieters, Dieu (I7)
 
73 Is dezelfde persoon als i1152 in stamboom-Oosterend Tiaerts, Bauck (I3)
 
74 is dezelfde persoon als i1159-Oosterend Roorda, Eke Sijbrens (I103)
 
75 Is dezelfde persoon als i12 in de stamboom-Wirdum Tialles, Jan (I1147)
 
76 Is dezelfde persoon als i2 in stamboom-Wirdum Hanses, Wiebren (I1151)
 
77 Is dezelfde persoon als i3 in stamboom-Wirdum Tiaerts, Bauck (I1152)
 
78 Is dezelfde persoon als i48 in stamboom-Wirdum Haxta, Dieucke Jans (I4872)
 
79 Is dezelfde persoon als i4872 in stamboom-Oosterend Jans, Dieucke (I48)
 
80 Is dezelfde persoon als i5 in stamboom-Wirdum Wiebrens, Tialle (I1149)
 
81 is dezelfde persoon als i5225-Oosterend Galema, Fokje (I104)
 
82 is dezelfde persoon als i5226-Oosterend Roorda, Sybren Fongers (I105)
 
83 Is dezelfde persoon als i7 in stamboom-Wirdum Pieters, Dieu (I1150)
 
84 Jan en Sytske kregen vier kinderen. Gezin F3023
 
85 Jan neemt in 1811 de naam Galama aan. Galama, Jan Sipkes (I42)
 
86 Jan neemt in 1811 de naam Galema aan, die hij reeds sinds 1760 gebruikt, voor hem en zijn gezin Galema, Watze Jans (I113)
 
87 Jeltje bevalt op 14 april 1882 van een levenloos kind. Een week later overlijdt Jeltje. Gezin F75
 
88 Johannes is overleden in een dwangarbeiderskamp bij Aurich (D)
 
Flapper, Johannes Lodewijk (I2489)
 
89 jong overleden Galama, Nanne Martens (I4928)
 
90 jong overleden Jarichs, Sypke (I4)
 
91 jong overleden Gerrits, Antie (I8)
 
92 jong overleden Galama, Egbert Louws (I18)
 
93 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I41)
 
94 jong overleden Galama, Tjette Rientses (I43)
 
95 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I44)
 
96 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I45)
 
97 jong overleden Wiebrens, Tialinck (I72)
 
98 jong overleden Tjallings, Geertie (I85)
 
99 jong overleden Tjallings, Tialke (I90)
 
100 jong overleden Galema, Jan Watzes (I115)
 
101 jong overleden Galema, Jan (I124)
 
102 jong overleden Galema, Anne (I125)
 
103 jong overleden Galema, Anne (I129)
 
104 jong overleden Joannes, Gertje (I139)
 
105 jong overleden Keeskamp, Nicolaas (I166)
 
106 jong overleden Scheltes, Antie (I19)
 
107 jong overleden Galama, Jantien (I18)
 
108 jong overleden Docter, Frans (I20)
 
109 jong overleden Elsinga, Jan (I28)
 
110 jong overleden Elsinga, Aldert (I31)
 
111 jong overleden Lune, van der, Sijke (I52)
 
112 jong overleden Stedehouder, Lucas (I84)
 
113 jong overleden Boelens, Eeke (I123)
 
114 jong overleden Lycklama, Corneliske (I150)
 
115 jong overleden Lycklama, Lykele (I152)
 
116 Jong overleden. Galema, Fokje (I4847)
 
117 Jong overleden. Galema, Sytske (I4848)
 
118 Jong overleden. Galema, Sjoerdje (I4849)
 
119 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3026
 
120 Karel is een broer van de twee zussen die met de gebroeders Lodewijk (i6006) en Julius Verwer (i6008) trouwden. Wensen, van, Carolus Gerardus Ludovicus (I6102)
 
121 Klaas IJsbrands laat in 1811 de naam Galema als achternaam registreren. Deze achternaam is afgeleid van Gaele, de voornaam van zijn grootvader.
 
Galema, Klaas Ysbrands (I4845)
 
122 Levenloos geboren Galema, Epkes (I155)
 
123 Levenloos geboren Galema, Annes (I270)
 
124 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Galama, Dirks (I4235)
 
125 Levenloos geboren Galama, Michiels (I2583)
 
126 Levenloos geboren Galema, Fongers (I258)
 
127 Levenloos geboren Galema, Klazes (I217)
 
128 Levenloos geboren Galema, Klazes (I30)
 
129 Levenloos geboren Galema, Ysbrands (I21)
 
130 Levenloos geboren Huitema, Tjittes (I363)
 
131 Levenloos geboren Werf, van der, Sibles (I2434)
 
132 Louw neemt in 1812 de naam Galama aan. Galama, Louw Eiberts (I31)
 
133 Maijke overlijdt bij geboorte van (de tweede) dochter Trijntje Horst, van der, Maijke Gerbens (I102)
 
134 Marten laat in 1811 de naam Galama als achternaam registreren Galama, Marten Ysbrands (I4857)
 
135 Marten neemt in 1811 de naam Galema aan; hij ondertekent met Gaalama. Galema, Marten Fransen (I36)
 
136 Mestra ook wel als Meerstra vermeld Mestra, Jan Pieters (I17)
 
137 Met huwelijk van Pieter en Pittie wordt de familienaam Galema aangenomen Gezin F7
 
138 mogelijk heeft Evert een andere moeder dan Antie Dirks IJsbrands, Evert (I3)
 
139 Naam ook geschreven als Taetske Galema, Taetske Ysbrands (I4915)
 
140 Naast Aaltje en Siebren waren er nog twee kinderen: Haye en Sjutje. De laatste is jong overleden. Gezin F2995
 
141 Naast Ytje werden nog vier kinderen geboren, die jong overleden. Gezin F2640
 
142 Neemt in 1811 de familienaam Teensma aan Tjallings, Tialinck (I80)
 
143 Neemt in 1811 de familienaam Teensma aan Tjallings, Jan (I83)
 
144 Nicolaas gebruikt korte tijd de naam Galama. Galema, Nicolaas Ysbrands (I4)
 
145 Nicolaas is overleden bij een vliegtuigongeluk Galama, Nicolaas Timo (I3603)
 
146 niet zeker of Wiebren Tjalles een zoon van Tialle Jans is Tjalles, Wiebren (I67)
 
147 noemt zich als boekdrukker Hero Galama Pieters (Galama), Heero (I8)
 
148 Onzeker of Wiebren een zoon van Tjalle en Janke is Gezin F26
 
149 Otto laat in 1811 voor zichzelf en zijn dochter Eke de achternaam Galema registreren. Galema, Otto Ysbrands (I4856)
 
150 overleden voor 1804 Galema, Eeke Ysbrands (I4858)
 
151 overlijdensdatum en -plaats onbekend Galama, Johannes (I4968)
 
152 overlijdensdatum en -plaats onbekend; overlijden in ieder geval voor juli1952 Stoop, Adriaan (I5149)
 
153 overlijdensdatum onbekend Galama, Fokke (I4977)
 
154 overlijdensdatum onbekend Galama, Jan (I5129)
 
155 overlijdt op de terugreis naar Nederland Galama, Jacobus Johannes (I86)
 
156 Paulus neemt in 1811 de naam Galema aan Galema, Paulus Feddes (I80)
 
157 Pier is de oom van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) Heerkes, Pier (I53)
 
158 Pier is de stamvader van de familie Hoogland Meylema, Pier Watses (I1583)
 
159 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2994
 
160 Pietje overlijdt als gevolg van een miskraam Klaver, Pietje Siebes (I69)
 
161 Sipke overlijdt tijdens de terugreis van Oost-Indië naar Nederland op het schip Leyden. Jans, Sipke (I39)
 
162 Sybrich overlijdt kinderloos Heeres, Sybrich (I3)
 
163 Taeke is lid van het polderbestuur van beide Schalsumer polders in 1860. Galema, Taeke Ysbrands (I4939)
 
164 Ten gevolge van bedrijfsongeval Galema, Bauke Sjoerd Gerrit (I64)
 
165 Theo en Waltje hadden 4 kinderen: Arnold, Sybrand, Herman en Sydonius Gezin F2992
 
166 Tiam overlijdt kinderloos Heeres, Tiam (I4)
 
167 Tiescke is waarschijnlijk de zuster van Jan Pieters Mestra (i17-Wirdum) Mestra, Tiescke Pieters (I46)
 
168 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Brug van der, Tjeerd (I327)
 
169 Tot 9 januari 1960 is de achternaam Van der Heyden. Heijden, Van Der, Maria Catharina Johanna (I394)
 
170 Trijntje is een kleindochter van Heerke Pieters (i54-Arum) Heerkes, Trijntje Sjoerds (I4846)
 
171 Trouwdatum ca. 1595 Meylema, Jarich Tjallings (I4877)
 
172 uit nageslacht Meylema's (stamboom-Oosterend) Hoogland, Boukje (I157)
 
173 vertrekt in 1913 naar de USA Ypma, Haye (I5943)
 
174 voor dit huwelijk wordt dispensatie verleend omdat Fedde en Trijntje bloedverwant in de 4e graad zijn Gezin F29
 
175 vooral bekend onder de naam Grutte Pier Donia, Pier Gerlofs (I1105)
 
176 Voornaam in officiele aktes ook gespeld als Asahaures Terwisscha van Scheltinga, Aebe Tites (Assueres) (I5897)
 
177 Watse neemt in Amsterdam de achternaam Damming aan. Damming, Watse Gaeles (I1604)
 
178 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Galama, Elisabeth Cecilia (I3586)
 
179 Wieger laat in 1811 de naam Galema als achternaam registreren. Galema, Wieger Ysbrands (I4859)
 
180 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3025
 
181 wordt geboren als Sietje Galema, iop 26-4-1951 geëcht als Sietje Bosma Bosma, Sietje (I190)
 
182 Ybeltje overlijdt twee dagen na de geboorte van zoon Elink Jans, Ybeltje (I8)
 
183 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3003
 
184 Zes kinderen uit dit huwelijk nemen de naam Birza aan. Eén draagt echter de naam Galama: Ernst Reinders (i14-Groningen) Gezin F6
 
185 zie ook: kind 1 van Gerben IJsbrants Galema en Lieutske Lieuwes (oosterend) Galema, Fokje (I104)