Galama's & Galema's

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 179 van 179

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3036
 
2 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3043
 
3 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3034
 
4 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3037
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3038
 
6 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3039
 
7 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3041
 
8 Aagje voert bij haar huwelijk, geboorte van haar zoon en haar overlijden de naam Bakker. Galema, Aagje Ottes (I1236)
 
9 Aaltje laat in 1811 de naam GalAma registreren voor haar kinderen uit het huwelijk met Heert. Zij gebruiken overigens de naam GalEma. Brinkman, Aaltje Sakes (I56)
 
10 Achternaam ook gespeld als Koelmans Koelman, Sybrigjen (I5898)
 
11 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2984
 
12 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Dirk Goities (I1369)
 
13 Antje en Jan krijgen 7 kinderen. Gezin F2985
 
14 Bezigt de naam Heslinga vanaf haar huwelijk Heslinga, Tiamcke (I63)
 
15 Bezigt de naam Heslinga vanaf zijn huwelijk Heslinga, Doeckle (I61)
 
16 buitenechtelijk kind Galema, Nicolaas (I157)
 
17 De geboorteakte vermeldt de naam Fekla Cornelia. Galema, Tekla Cornelia (I4998)
 
18 De in 1811 nog levende kinderen van Gerben gebruiken de naam Galema. Galema, Gerben Ysbrands (I4860)
 
19 De kinderen van Andrieske Ysbrands en Hendrik Johannes Gerbens laten in 1811 Brandsma als hun achternaam noteren. Vermoedelijk als afgeleide van Ysbrand, hun grootvader van moeders kant. Galema, Andrieske Ysbrands (I4853)
 
20 Dezelfde persoon als i1151 in stamboom-Oosterend Hanses, Wiebren (I2)
 
21 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2952
 
22 Dit gezin had twee kinderen Olij, Sophia Johanna (I6078)
 
23 Dit is dezelfde persoon als i16 in de stamboom-Arum Galema, Pittie Thomas (I22)
 
24 Dit is dezelfde persoon als I22 in stamboom-Bolsward Galema, Pittie Thomas (I16)
 
25 Dit is hetzelfde gezin als F7-Bolsward Gezin F9
 
26 Dit is hetzelfde gezin als F9-Arum Gezin F7
 
27 emigreert in 1885 naar USA Koopmans, Eke (I63)
 
28 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3032
 
29 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2951
 
30 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3029
 
31 Er zijn nakomelingen van dit echtpaar in de USA Gezin F68
 
32 Er zijn nog 3 kinderen geboren en jong gestorven: Jan (4 jaar), Theodorus (1 jaar) en een levenloos geboren kind. Gezin F2949
 
33 er zijn ook nog 2 levenloze kinderen geboren Gezin F16
 
34 er zijn ook nog 2 naamloze dochters geboren Gezin F50
 
35 Fedde laat in 1811 de naam Galema als familienaam registreren. Hij gebruikt die naam voor die tijd al. Galema, Fedde Pieters (I28)
 
36 Fedde neemt in 1811 de naam Galema aan. Galema, Fedde Reins (I112)
 
37 Fokje overlijdt bij de geboorte van Aagje Gezin F2931
 
38 Fokke en Renske hebben geen kinderen Gezin F17
 
39 Froukje overlijdt bij de geboorte van de tweelingen Jetze en Marten Gezin F37
 
40 Gaele Ysbrands is de laatste in de familielijn die de naam Meylema gebruikt. Meylema, Gaele Ysbrands (I4861)
 
41 Geboortedatum niet exact bekend Galama, Lijkele (I5142)
 
42 Geboortedatum onbekend
Sterfdatum tussen 1521 en 1535
Getrouwd met (nog) onbekende vrouw 
Meylema, Pier Sybe (I4901)
 
43 Geboortedatum onbekend, overledn voor 1804. Galema, Folkert Ysbrands (I4855)
 
44 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F25
 
45 Heerke is de grootvader van Trijntje Sjoerds Heerkes (i4846-Oosterend), de echtgenote van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) Pieters, Heerke (I54)
 
46 Het gezin heeft 3 kinderen. Sijmen hertrouwt met Tzietkse Tjallings Gezin F8
 
47 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F8
 
48 Het is niet zeker of deze Taede een kind is van Mink en Antie. Minks, Taede (I561)
 
49 Het overlijden van Tekla is ook geregistreerd in de burgerlijke stand van Bolsward. Galema, Tekla Cornelia (I4998)
 
50 Hotske is een zus van Tjeerd van der Brug (i327-Welsrijp) Brug, van der, Hotske (I82)
 
51 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F74
 
52 huwelijk ontbonden "wegens ontrouw aan de vrouw" Gezin F60
 
53 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F509
 
54 IJsbrand neemt in 1812 in Marrum de naam Galema aan. Galema, IJsbrand Fransen (I35)
 
55 Imke is de tante van Fokje Klazes (i4852-Oosterend), de vrouw van Ysbrand Gaeles Meylema Ottes, Imke (I12)
 
56 In 1812 laat Gaele als achternaam Galema registreren. Hij laat geen nakomelingen na. Galema, Gaele Ysbrands (I4854)
 
57 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3031
 
58 In Galema-Galama-familieboek abusievelijk vermeld als Wilhelmus Adrianus Johannes Galema Galema, Wilhelmina Adriana Johanna (I372)
 
59 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Zonderland, Johanna (I2517)
 
60 Ingewijd als zuster Liliosa in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus te Maastricht Zonderland, Boukje (I2522)
 
61 Is dezelfde persoon als i1 in de stamboom-Wirdum Haxta, Tjam Sjoerds (I1148)
 
62 is dezelfde persoon als i104-Arum Galema, Fokje (I5225)
 
63 is dezelfde persoon als i105-Arum Roorda, Sybren Fongers (I5226)
 
64 Is dezelfde persoon als i105-Arum Roorda, Eke Sybrens (I1159)
 
65 Is dezelfde persoon als i1147 in de stamboom-Oosterend Tialles, Jan (I12)
 
66 Is dezelfde persoon als i1148 in de stamboom-Oosterend Haxta, Tjam Sjoerds (I1)
 
67 Is dezelfde persoon als i1149 in stamboom-Oosterend Wiebrens, Tialle (I5)
 
68 Is dezelfde persoon als i1150 in stamboom-Oosterend Pieters, Dieu (I7)
 
69 Is dezelfde persoon als i1152 in stamboom-Oosterend Tiaerts, Bauck (I3)
 
70 is dezelfde persoon als i1159-Oosterend Roorda, Eke Sijbrens (I103)
 
71 Is dezelfde persoon als i12 in de stamboom-Wirdum Tialles, Jan (I1147)
 
72 Is dezelfde persoon als i2 in stamboom-Wirdum Hanses, Wiebren (I1151)
 
73 Is dezelfde persoon als i3 in stamboom-Wirdum Tiaerts, Bauck (I1152)
 
74 Is dezelfde persoon als i48 in stamboom-Wirdum Haxta, Dieucke Jans (I4872)
 
75 Is dezelfde persoon als i4872 in stamboom-Oosterend Jans, Dieucke (I48)
 
76 Is dezelfde persoon als i5 in stamboom-Wirdum Wiebrens, Tialle (I1149)
 
77 is dezelfde persoon als i5225-Oosterend Galema, Fokje (I104)
 
78 is dezelfde persoon als i5226-Oosterend Roorda, Sybren Fongers (I105)
 
79 Is dezelfde persoon als i7 in stamboom-Wirdum Pieters, Dieu (I1150)
 
80 Jan en Sytske kregen vier kinderen. Gezin F3023
 
81 Jan neemt in 1811 de naam Galama aan. Galama, Jan Sipkes (I42)
 
82 Jan neemt in 1811 de naam Galema aan, die hij reeds sinds 1760 gebruikt, voor hem en zijn gezin Galema, Watze Jans (I113)
 
83 Jeltje bevalt op 14 april 1882 van een levenloos kind. Een week later overlijdt Jeltje. Gezin F75
 
84 Johannes is overleden in een dwangarbeiderskamp bij Aurich (D)
 
Flapper, Johannes Lodewijk (I2489)
 
85 jong overleden Galama, Nanne Martens (I4928)
 
86 jong overleden Jarichs, Sypke (I4)
 
87 jong overleden Gerrits, Antie (I8)
 
88 jong overleden Galama, Egbert Louws (I18)
 
89 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I41)
 
90 jong overleden Galama, Tjette Rientses (I43)
 
91 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I44)
 
92 jong overleden Galama, Hendrik Rientses (I45)
 
93 jong overleden Wiebrens, Tialinck (I72)
 
94 jong overleden Tjallings, Geertie (I85)
 
95 jong overleden Tjallings, Tialke (I90)
 
96 jong overleden Galema, Jan Watzes (I115)
 
97 jong overleden Galema, Jan (I124)
 
98 jong overleden Galema, Anne (I125)
 
99 jong overleden Galema, Anne (I129)
 
100 jong overleden Joannes, Gertje (I139)
 
101 jong overleden Keeskamp, Nicolaas (I166)
 
102 jong overleden Scheltes, Antie (I19)
 
103 jong overleden Galama, Jantien (I18)
 
104 jong overleden Docter, Frans (I20)
 
105 jong overleden Elsinga, Jan (I28)
 
106 jong overleden Elsinga, Aldert (I31)
 
107 jong overleden Lune, van der, Sijke (I52)
 
108 jong overleden Stedehouder, Lucas (I84)
 
109 jong overleden Boelens, Eeke (I123)
 
110 jong overleden Lycklama, Corneliske (I150)
 
111 jong overleden Lycklama, Lykele (I152)
 
112 Jong overleden. Galema, Fokje (I4847)
 
113 Jong overleden. Galema, Sytske (I4848)
 
114 Jong overleden. Galema, Sjoerdje (I4849)
 
115 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3026
 
116 Karel is een broer van de twee zussen die met de gebroeders Lodewijk (i6006) en Julius Verwer (i6008) trouwden. Wensen, van, Carolus Gerardus Ludovicus (I6102)
 
117 Klaas IJsbrands laat in 1811 de naam Galema als achternaam registreren. Deze achternaam is afgeleid van Gaele, de voornaam van zijn grootvader.
 
Galema, Klaas Ysbrands (I4845)
 
118 Levenloos geboren Galema, Epkes (I155)
 
119 Levenloos geboren Galema, Annes (I270)
 
120 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Galama, Dirks (I4235)
 
121 Levenloos geboren Galama, Michiels (I2583)
 
122 Levenloos geboren Galema, Fongers (I258)
 
123 Levenloos geboren Galema, Klazes (I217)
 
124 Levenloos geboren Galema, Klazes (I30)
 
125 Levenloos geboren Galema, Ysbrands (I21)
 
126 Levenloos geboren Huitema, Tjittes (I363)
 
127 Levenloos geboren Werf, van der, Sibles (I2434)
 
128 Louw neemt in 1812 de naam Galama aan. Galama, Louw Eiberts (I31)
 
129 Maijke overlijdt bij geboorte van (de tweede) dochter Trijntje Horst, van der, Maijke Gerbens (I102)
 
130 Marten laat in 1811 de naam Galama als achternaam registreren Galama, Marten Ysbrands (I4857)
 
131 Marten neemt in 1811 de naam Galema aan; hij ondertekent met Gaalama. Galema, Marten Fransen (I36)
 
132 Mestra ook wel als Meerstra vermeld Mestra, Jan Pieters (I17)
 
133 Met huwelijk van Pieter en Pittie wordt de familienaam Galema aangenomen Gezin F7
 
134 mogelijk heeft Evert een andere moeder dan Antie Dirks IJsbrands, Evert (I3)
 
135 Naam ook geschreven als Taetske Galema, Taetske Ysbrands (I4915)
 
136 Naast Aaltje en Siebren waren er nog twee kinderen: Haye en Sjutje. De laatste is jong overleden. Gezin F2995
 
137 Naast Ytje werden nog vier kinderen geboren, die jong overleden. Gezin F2640
 
138 Neemt in 1811 de familienaam Teensma aan Tjallings, Tialinck (I80)
 
139 Neemt in 1811 de familienaam Teensma aan Tjallings, Jan (I83)
 
140 Nicolaas gebruikt korte tijd de naam Galama. Galema, Nicolaas Ysbrands (I4)
 
141 Nicolaas is overleden bij een vliegtuigongeluk Galama, Nicolaas Timo (I3603)
 
142 niet zeker of Wiebren Tjalles een zoon van Tialle Jans is Tjalles, Wiebren (I67)
 
143 noemt zich als boekdrukker Hero Galama Pieters (Galama), Heero (I8)
 
144 Onzeker of Wiebren een zoon van Tjalle en Janke is Gezin F26
 
145 Otto laat in 1811 voor zichzelf en zijn dochter Eke de achternaam Galema registreren. Galema, Otto Ysbrands (I4856)
 
146 overleden voor 1804 Galema, Eeke Ysbrands (I4858)
 
147 overlijdensdatum en -plaats onbekend Galama, Johannes (I4968)
 
148 overlijdensdatum en -plaats onbekend; overlijden in ieder geval voor juli1952 Stoop, Adriaan (I5149)
 
149 overlijdensdatum onbekend Galama, Fokke (I4977)
 
150 overlijdensdatum onbekend Galama, Jan (I5129)
 
151 overlijdt op de terugreis naar Nederland Galama, Jacobus Johannes (I86)
 
152 Paulus neemt in 1811 de naam Galema aan Galema, Paulus Feddes (I80)
 
153 Pier is de oom van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) Heerkes, Pier (I53)
 
154 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F2994
 
155 Pietje overlijdt als gevolg van een miskraam Klaver, Pietje Siebes (I69)
 
156 Sipke overlijdt tijdens de terugreis van Oost-Indië naar Nederland op het schip Leyden. Jans, Sipke (I39)
 
157 Sybrich overlijdt kinderloos Heeres, Sybrich (I3)
 
158 Taeke is lid van het polderbestuur van beide Schalsumer polders in 1860. Galema, Taeke Ysbrands (I4939)
 
159 Ten gevolge van bedrijfsongeval Galema, Bauke Sjoerd Gerrit (I64)
 
160 Theo en Waltje hadden 4 kinderen: Arnold, Sybrand, Herman en Sydonius Gezin F2992
 
161 Tiam overlijdt kinderloos Heeres, Tiam (I4)
 
162 Tiescke is waarschijnlijk de zuster van Jan Pieters Mestra (i17-Wirdum) Mestra, Tiescke Pieters (I46)
 
163 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Brug van der, Tjeerd (I327)
 
164 Tot 9 januari 1960 is de achternaam Van der Heyden. Heijden, Van Der, Maria Catharina Johanna (I394)
 
165 Trijntje is een kleindochter van Heerke Pieters (i54-Arum) Heerkes, Trijntje Sjoerds (I4846)
 
166 Trouwdatum ca. 1595 Meylema, Jarich Tjallings (I4877)
 
167 uit nageslacht Meylema's (stamboom-Oosterend) Hoogland, Boukje (I157)
 
168 vertrekt in 1913 naar de USA Ypma, Haye (I5943)
 
169 voor dit huwelijk wordt dispensatie verleend omdat Fedde en Trijntje bloedverwant in de 4e graad zijn Gezin F29
 
170 vooral bekend onder de naam Grutte Pier Donia, Pier Gerlofs (I1105)
 
171 Voornaam in officiele aktes ook gespeld als Asahaures Terwisscha van Scheltinga, Aebe Tites (Assueres) (I5897)
 
172 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Galama, Elisabeth Cecilia (I3586)
 
173 Wieger laat in 1811 de naam Galema als achternaam registreren. Galema, Wieger Ysbrands (I4859)
 
174 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3025
 
175 wordt geboren als Sietje Galema, iop 26-4-1951 geëcht als Sietje Bosma Bosma, Sietje (I190)
 
176 Ybeltje overlijdt twee dagen na de geboorte van zoon Elink Jans, Ybeltje (I8)
 
177 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F3003
 
178 Zes kinderen uit dit huwelijk nemen de naam Birza aan. Eén draagt echter de naam Galama: Ernst Reinders (i14-Groningen) Gezin F6
 
179 zie ook: kind 1 van Gerben IJsbrants Galema en Lieutske Lieuwes (oosterend) Galema, Fokje (I104)