Galama's & Galema's

Pieter Cornelis Galema

Mannelijk 1789 - 1864  (74 jaar)


 

«Vorige 1 2 3 Volgende»     » Dia voorstelling

Vhl-Iw4-01

Bij de boedelscheiding van Pieter op 16 maart 1868 staan als eigendommen "verkregen als erfgenaam van wijlen zijn vader Cornelis Botes en zijn broeder Bote Cornelis Galema" vermeld:
. een huis met bakkerij te Wommels, in gebruik bij zwager Durk Epkes van den Berg;
. een huis met pakhuis te Welsryp, in gebruik bij zoon Laas (I13);
. een boerenhuizinge met erf en diverse percelen bouwland te Welsryp, in gebruik bij Folkert Zijlstra.
De totale waarde bedraagt F 100.679,-.
Voor zijn huwelijk heeft Pieter reeds in zijn bezit:
. een huis met erft te Welsryp/Westerend (stemnummer 2);
. een sate met landen en schuur te Wommels.
De gezamelijke waarde hiervan bedraagt F 25.274,25.Eigenaar/BronGalema-Galama Familieboek
Verbonden metPieter Cornelis Galema

«Vorige 1 2 3 Volgende»     » Dia voorstelling