Galama's & Galema's

(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 538» Volgende»     » Dia voorstelling

Vhl-F1t-01JarichSipkes

Op 16-5-1659 worden oudoom Lambert Lous (lakenkoper) te Sint-Jacobiparochie en Sytse Reyns te Kimswerd aangesteld tot voogden over Antje, Sipke en Gerrit. Hetzelfde jaar wordt te Tzum op verzoek van genoemde voogden en moeder Ryckie Gerrits het sterfhuis van Jarich Sipkes beschreven. Tevens wordt een scheiding van bezit geregeld tussen de kinderen uit het eerste huwelijk van hun moeder en hun stiefvader (Pieter Gerrits uit Dongjum). Beschreven wordt een boerderij met 120 pondemaat land in eigen bezit en een halve pondemaat onder Ried. Voorts wordt gemeld dat Ryckien 3200 goudguldens heeft ingebracht bij haar huwelijk met Jarich. Jarich heeft zelf 8736 carolieguldens en 61 stuivers ingebracht. Er zijn ook een aantal vorderingen van derden.Eigenaar/BronFamilieboek Galema's/Galama's
Verbonden metGezin: Sipkes/IJsma (F1)

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 538» Volgende»     » Dia voorstelling