Galama's & Galema's

(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 538» Volgende»     » Dia voorstelling

Vh-Iwd10-01TeyeTialles

In 1634 lenen Teye en Tiaetscke 1700 goudguldens van Tiepke Jelles en Aafke Pieters. Een jaar later nog eens 1100 goudguldens van zijn Teye's zuster Trijntie. In 1648 koopt Jacob Jacobs Recalff, deurwaarder van het Hof van Friesland, de sate en landen Groot Wynia, groot 45,5 pondemaat voor 132 goudguldens per pondemaat. Tenslotte verkoopt Teye in 1650 zijn deel van de erfenis van zijn broer Hans aan zijn andere broer Wiebren voor 228 goudguldensEigenaar/BronFamilieboek Galema/Galama's
Verbonden metTeye Tialles

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 538» Volgende»     » Dia voorstelling