Galama's & Galema's

(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... 538» Volgende»     » Dia voorstelling

Vhl-If58-01SijkeJansGalema

Sijke en haar man Willem hebben geen kinderen. Een tussen hen afgesloten huwelijkscontract vermeld dat zij in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd, m et uitzondering van onroerend goed bij het aangaan van het huwelijk reeds bestaande en tevens van al hetgeen door ieder staande het huwelijk is aangeŽrfd.
Bij testament legateert Willem 1000 gulden aan zijn twee zusters, maar zij doen afstand van dat legaat. Sijke is daardoor de enige en algemene erfgenaam. Bij huwelijk met Willem bezit Sijke geen onroerende goederen. Fokken erft staande het huwelijk onroerende goederen en contanten van haar vader, haar broer Fokke Friesema Jans en haar grootmoeder Trijntje Durks Ewal (totale waarde F. 18158,09).
Willem erft staande het huwelijk het huis en broodbakkerij van zijn vader, en van zijn moeder contanten en roerende goederen (totale waarde F. 2277,38).
Het actief van de huwelijksgemeenschap, bestaande uit o.a. percelen vastgoed te Marrum. Het passief bestaat uit obligaties en leningen. Als Sijke overlijdt bedraagt het actief F. 224,- (o.a. meubelen, boeken, goud- en zilverwerk); het passief, bestaande uit begrafenis- en ziektekosten, bedraagt F. 35,-.Eigenaar/BronFamilieboek Galema's/Galama's
Verbonden metWillem Doekes Deinema; Sijke Jans Galema

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... 538» Volgende»     » Dia voorstelling