Welkom bij de "Galama's en Galema's door de eeuwen heen".

 

Van de oude Friese familienaam Galama of Galema zijn er momenteel bijna 1000 naamdragers, de gehuwde vrouwen die deze naam als meisjesnaam hebben niet meegerekend.

De familiestichting ‘Galama’s en Galema’s door de eeuwen heen’ is ontstaan doordat een aantal familieleden meer van hun voorouders te weten wilde komen. Zij waren daar aanvankelijk onafhankelijk van elkaar mee bezig. In 1992 heeft een vijftal Galama's de krachten en inspanningen gebundeld en deze stichting opgericht. Eerst was de focus vooral gericht op het in kaart brengen van het rijke verleden van Galama's en Galema's.

 

Maar daar bleef het niet bij. Momenteel heeft de stichting zich meer activiteiten tot haar taak gesteld. Zo geeft zij halfjaarlijks de familiekrant uit en organiseert jaarlijks donateursdagen. Zo eens in de vijf jaar organiseert de stichting daarnaast een hele grote reunie waarbij zo veel mogelijk van de thans nog in leven zijnde Galama's en Galema's -met hun geliefden en nazaten- op één dag tezamen komen.

Kortom, de stichting zet zich in om de familiebanden te bevorderen en te onderhouden; voor de huidige generatie Galema's en Galama's, maar de relatie naar voorgaande generaties zeker niet vergetend. U kunt daarover meer lezen op deze site. Sommige delen van deze site zijn afgeschermd, zoals bij voorbeeld de actuele familiekrant en de stamboom die terug gaat tot de 16e eeuw. Deze zijn alleen toegankelijk voor donateurs van de stichting. Die toegang kunt u zich overigens ook eenvoudig verschaffen door donateur te worden van de stichting. Dat kunt u al doen voor € 5,= per jaar. Zie daarvoor onder de rubriek "Donateur worden".