Uitleg Stamboom

 

Op de website zijn de stambomen van Galama's en Galema's ingevoerd. Anno 2017 hebben we die van Oosterend, Arum, Bolsward, Finkum, Groningen, Harlingen, Tzum, Welsryp en Wirdum ingevoerd. In de toekomst volgt ook nog de stamboom van de Galjema's uit Hardegarijp.
De genealogie van de adellijke (Van) Galama's kunt u vinden onder de knop Historie, en dan Adellijke Galama's.

Stmbm-homepageUnieke nummers. Binnen een stamboom is iedere persoon uniek aangeduid met een nummer dat voorafgegaan wordt door de I van Individual. Zo is Haye Galama in de stamboom van Oosterend te vinden onder I3737. Ook elk gezin is via een uniek nummer vastgelegd voorafgegaan door de letter F van Family. Het gezin waar genoemde Haye in opgroeide is bij voorbeeld F1879. We willen de stamboom graag verder vervolmaken. Daar kunt u ons behulpzaam bij zijn. Beschikt u over een levensverhaal of foto van iemand uit de stamboom, stuur het ons toe! Ziet u onvolkomenheden of heeft u aanvullingen voor ons, meld het dan s.v.p. We zijn er u zeer erkentelijk voor. Vermeld zo mogelijk het unieke I-nummer van de persoon in kwestie bij uw correspondentie; dat bespaart ons tijd en voorkomt misverstanden. Op de homepage (Zie afbeelding hiernaast) ziet u een envelopje met "Contact" afgebeeld; langs die weg kunt u eenvoudig per email contact met ons leggen.

Twee hoofdwegen om de stamboom te verkennen. Als u op de home-page van de stamboom bent binnen gekomen, dan zijn er twee hoofdwegen waarlangs u de stamboom nader kunt verkennen. De ene route is langs de menu-opties die gegeven zijn op de homepage zelf. De andere route is via de zoek-mogelijkheid die rechtsboven op de homepage geboden wordt.

Voor de route langs de menu-opties kunt u kiezen uit "Wat is er nieuw", "Gezocht", etc. Elk sub-menu geeft weer een andere manier om naar gegevens uit de stamboom te kijken. U moet het gewoon maar eens proberen en ervaren wat voor u een prettige route is. Mocht u het gevoel hebben dat u "verdwaald" bent dan kunt u altijd met het knopje "Startpagina" terug naar de beginsituatie. 

 

De andere hoofdroute is die via "Zoeken" zoals u rechtsboven op de startpagina aangeboden wordt. U kunt rechtstreeks zoeken op voornaam en achternaam, maar ons advies is de route van "Geavanceerd zoeken" te kiezen. Stmbm-ZoekAls u deze optie kiest, ontvouwt zich namelijk een groot keuze-overzicht waarin u niet alleen op basis van voornaam of achternaam kunt zoeken, maar ook vele andere in de stamboom vastgelegde gegevens kunt gebruiken, zoals bij voorbeeld geboortejaar.

En u hoeft de naam of het jaar niet altijd precies te weten; de zoekmachine kan ook werken met "ongeveer". Als u het precies weet, kunt u de zoekvariabele op "is gelijk aan" zetten maar bij een naam zou u bij voorbeeld ook kunnen werken met "omvat" en dan kijkt de computer naar namen waarin het opgegeven stukje tekst voorkomt. Als u op deze wijze zoekt naar bij voorbeeld "bas" dan presenteert de computer niet alleen alle personen met de naam "bas" maar bij voorbeeld ook iedereen met de naam "Sebastiaan". Een grote kans dat de door u gezochte persoon zo wel te voorschijn komt en anders misschien niet. Vergeet u bij het zoeken op naam niet dat de stamboom vooral officiële namen bevat en dat dit wel af kan wijken van de naam waaronder u de persoon kent; bij voorbeeld Bettie versus Elisabeth, etc. En ook de schrijfwijze kan bepalend zijn; voor de computer is Haye heel wat anders dan Haije. Veelal moet u het zoekfilter eerst niet te streng stellen, pas als de lijst met gevonden personen te groot is, wordt het nodig de criteria strakker af te stellen. Voor jaartallen geldt hetzelfde. Het systeem biedt de mogelijkiheid om bij voorbeeld met een marge van 10 jaar rond een opgegeven jaar te zoeken. En misschien heeft u de gezochte persoon al vaker opgezocht en kent u zijn/haar ID-nummer in de stamboom. Dan vult u dat hier in en bent u in één stap bij de gezochte persoon (i3737 brengt u bij voorbeeld direct bij Haye Galama die we in deze uitleg als voorbeeld gebruiken).

Onder aan het zoekschema ziet u nog de aanduiding "Andere Gebeurtenissen". Als u op die link klikt kunt u het zoekscherm nog uitbreiden met variabelen als roepnaam en beroep.

Als u de zoekvelden heeft ingevuld, klikt u op de knop "Zoek" en de computer zal met een lijst van gevonden personen terug komen die alle aan de zoekcriteria voldoen. Als er geen enkele persoon gevonden is, dan wordt dit ook gemeld en moet u de criteria minder strak maken of misschien qua spelling wijzigen.

Stmbm-PersoonAls de door u gezochte persoon in de lijst is opgenomen kunt u op deze persoon klikken en komt er een scherm met de informatie over deze persoon. Op die pagina ziet u enkele interessante tabbladen. U staat op de linkse "Persoon".

Tabblad Persoon. Alle algemene informatie over deze persoon komt in beeld. Wanneer en waar hij geboren is, beroep, naam van vader en moeder en hun trouwdatum en trouwplaats. En als de persoon zelf getrouwd is, de naam van de partner, trouwdatum, namen van kinderen, etc. Ook worden de unieke persoons-ID en gezins-ID nummers vermeld waarmee persoon en genoemde gezinnen in de stamboom bekend zijn.

Maar naast deze algemene informatie worden ook de foto's die wij van de betreffende persoon in de stamboom hebben op het scherm vertoond. En naast foto's ook de eventuele (levens)verhalen over deze persoon. Eén klik op de bijbehorende link en het ontvouwt zich meteen voor uw ogen.

Bovenin het overzicht ziet u het tabblad "Persoon". Daar bevindt u zich als u deze algemene informatie over de persoon ziet. Maar er naast staan de tabbladen "Voorouders", "Nakomelingen", "Verwantschap" en nog meer. Via deze tabbladen kunt u heel vlot als het ware door de stamboom bladeren en van tak op tak springen. Laten we bij voorbeeld eens kijken hoe het er uit ziet onder het tabblad "Nakomelingen".

 

 

 

 

 

Stmbm-NakomelingenTabblad Nakomelingen. Dit is een voorbeeld van het overzicht "Nakomelingen". In dit voorbeeld zijn we niet rechtstreeks van de persoon Haije Galama overgestapt naar het tabblad "Nakomelingen" want dan zou het overzicht alleen de nakomelingen van hem tonen, terwijl we hier een overzicht van nakomelingen zien van zijn vader Franciscus Galama. Het kost echter maar twee stapjes extra om hier te komen. Vanuit de persoon Haije klikten we eerst het tabblad "Voorouders" aan. Dan verschijnt een overzicht dat er qua structuur net zo uit ziet als dit overzicht van nakomelingen. In dat overzicht is uiteraard ook zijn vader Franciscus opgenomen. We klikken in het overzicht op diens naam en belanden dan bij zijn algemene pagina. Van daaruit klikten we op het tabblad "Nakomelingen" en zo zitten we bij het overzicht dat hiernaast getoond wordt.

Dit is nu de typerende mogelijkheid om visueel door de stamboom te reizen.

Via de tabbladen "Voorouders" en "Nakomelingen" kunt u in de tijd naar voren of naar achteren gaan. U ziet de lijn van de bloedverwantschap. U kunt op een persoon klikken en zo de gedetailleerde informatie over hem of haar in woord en beeld voorgeschoteld krijgen. En u kunt ook via de tabbladen "Voorouders"en "Nakomelingen" springen naar verwanten.

Als u het overzicht dat op u op het scherm heeft getoverd op papier wilt bewaren, hoeft u slechts de knop "Print" rechtsboven in het scherm aan te klikken.

Maar direct onder de genoemde tabbladen ziet u nog een balk waarin interessante mogelijkheden worden geboden over de vorm waarin u het overzicht wilt hebben. U kunt bij voorbeeld er voor kiezen meer of minder generaties in beeld te brengen. Of u kiest er voor het overzicht compact weer te geven, wat normaliter er toe leidt dat de foto's en afbeeldingen geskipt worden. Zo kunt u ook in de genealogie bekende overzichten als kwartierstaten maken, etc. 

Wilt u op een ander moment weer vlot naar dit punt in de stamboom terug kunnen reizen, dan heeft u de mogelijkheid om een zo genoemd bladwijzer toe te voegen.

Stmbm-VerwantschapTabblad Verwantschap. Dit is een heel bijzonder tabblad. Het biedt de mogelijkheid om in kaart te brengen op welke wijze twee personen aan elkaar verwant zijn. Uiteraard moeten beide personen in de stamboom bekend zijn. Als voorbeeld hebben we hiernaast in beeld gebracht hoe Haije Galama (I3737) verwant is aan een ander lid van ons stamboomteam Gerard Galema (I611).
Het is mogelijk dat er meerdere verwantschappen zijn. Dat kan uitgezocht worden door in het menu het aantal verwantschappen te verhogen (tot 10).

Tabblad Suggestie. We hopen dat u ook aandacht heeft voor dit tabblad. Als u voor de persoon in beeld aanvullende informatie heeft of ziet dat er onvolkomenheden zitten in de informatie die wij over hem/haar in de stamboom hebben opgenomen, klikt u dit tabblad aan. Er ontvouwt zich een schermpje voor u waarin u uw email-adres opgeeft en uw suggesties weergeeft. Als u de knop "Verstuur" heeft aangeklikt zorgt het systeem er voor dat deze informatie ons bereikt!

Tot slot: Aanmelden/Afmelden. Deze knop is voortdurend in beeld en u zult zich wellicht afvragen wat u daar mee moet. Het antwoord is helder en kort: helemaal niets !

Met deze knop kunnen de leden van ons stamboomteam via een gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot de stamboom om daar aanvullingen of wijzigingen in aan te brengen. U zult er begrip voor hebben dat wij niet iedereen die mogelijkheid bieden. Als u echter de moed, energie en tijd heeft om ons stamboomteam te versterken en steun te leveren aan het uitbreiden en uitbouwen van onze stamboom, meld u zich dan! We zullen u gastvrij tegemoet treden. Direct naar startpagina Stamboom