Naam Positie Telefoon Woonplaats
Nelly Galama Voorzitter 026-4438 968 Arnhem
Haye Galama Secretaris /Penningmeester/ Website/Stamboomteam 0346-262 647 Breukelen
Jan Galema Festiviteiten 0515-572 628 Burgwerd
Albert Jan Nossent Redactie Familiekrant Hattem
Gerard Galema Stamboomteam Utrecht
Maikel Galama Stamboomteam Workum
Frans Boersma Stamboomteam Drachten