Links naar verwante websites.

Facebook groep Galama's Galema's e.a. 
Besloten groep voor met nieuwtjes over en discussies tussen Galama's en Galema's

Hettinga-Stichting
Wetenswaardigheden betreffende de verschillende Hettinga families. Een aantal van deze families heeft verbanden met de Galama's en Galema's

Graven en Verhalen
Informatie over de Friese families Kramer en Terwisscha van Scheltinga; beide families hebben familieverbanden met de Galama's/Galema's

Tresoar
Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland
De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland.

Alle Friezen
AlleFriezen laat zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw