Het Familiewapen

 

Met het schrijven van het familieboek, uitgegeven in 1999, kwam ook het idee om voor verreweg de grootste Galama en Galema familie, die van Oosterend (Easterein), officieel een wapen te laten registreren. Dit wapen mag gevoerd worden door alle nazaten van IJsbrand Ga(e)les, geboren circa 1701 te Oosterwierum en Fokje Klazes, geboren circa 1712 te Idskenhuizen.

 

web-familiewapenIn het blauwe schild is een lelie opgenomen, van boven vergezeld door twee zespuntige sterren en van onderen door een liggende wassenaar, alles van goud. Het gouden schildhoofd is beladen met drie groene klavers.

Helmteken: een gouden roos tussen een zwarte vlucht. Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd met geel.

De lelie, de roos en de liggende halve maan horen bij de Rooms Katholieke geloofsafkomst van de familie. De drie groene klavers duiden op de boerenafkomst. De twee zeshoekige sterren op een blauw schild passen bij het Friese platteland. Het merendeel van deze familie woonde -of woont nog- op dit Friese platteland.

De roos tussen de zwarte vlucht verwijst tevens naar de band met de Meylema's.

Het wapen is officieel geregistreerd bij de Fryske Rie foar Heraldyk in 1998.

Ontwerp: A.B. Dull tot Backenhagen, lid van de Fryske Rie foar Heraldyk, in overleg met de stichting "Galama's en Galema's door de eeuwen heen".

Dit wapen kan bij de stichting worden gekocht, uitgevoerd in kleur op A4 formaat. Zie bij de rubriek "Publicaties".