Over de stichting


In de tachtiger jaren begon er bij een aantal afstammelingen van Ysbrand Klazes Galema (1789-1873) de behoefte te leven om hun familieleden in kaart te brengen en meer over hun voorouders te weten te komen. Dit was een tijdrovende, maar heel interessante bezigheid. Zo interessant dat het al spoedig niet meer bleef bij de tak van Ysbrand Klazes: ook eerdere takken van de familie kwamen in beeld, en ook andere families met de naam Galema of Galama. De blik werd verruimd, van de focus op Friesland naar breed over heel Nederland. En de grens lag niet meer bij de voorouder Ysbrand Klazes, maar gaat nu zo diep de geschiedenis in als onderzoek kan komen.
 

In 1992 heeft een vijftal Galama's de krachten en inspanningen gebundeld en de stichting "Galama's en Galema's door de eeuwen heen" opgericht. Deze oprichters zijn: Jacob Ysbrand Galama (Tjerkwerd 1923), Jan Rein Galama (Slootdorp 1944), Johannes Theodorus Galama (Tjerkgaast 1919), Gerardus Nicolaas Galema (Koudum 1942) en Geertruida Sybrigje de Boer, geboren Galema (Burgwerd 1913). Het doel van de stichting werd plechtig geformuleerd: “het bevorderen en onderhouden van de familiebanden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords” (oprichtingsakte 25 sept.1992).
 

Al ver voor de oprichting van de stichting waren er Galama's en Galema's die belangstelling hadden voor de oorsprong en geschiedenis van de familie en deze interesse omzetten in genealogisch speurwerk. Met name IJsbrand Taeke uit Bunnik en George Hermanus (bij leven notaris te Sneek) waren de voorlopers waarop Pater Sybrand (oudste broer van oprichtster Geertruida de Boer) zich later baseerde. Het zijn deze drie geweest die met hun pionierswerk anderen nieuwsgierig hebben gemaakt. IJsbrand Nicolaas uit Leidschendam heeft gezorgd dat veel van deze eerste gegevens onder de Gala/ema's werden verspreid, waardoor de belangstelling voor het verleden in de familie toenam. In dit verband moet ook Pieter Cornelis Galema uit Paterswolde worden genoemd, die de familie-onderzoeker Douwe Osinga te Leeuwarden in 1948 opdracht gaf gegevens over de Welsrijpster Galema's te verzamelen.
 

Er was een duidelijke en aanhoudende vraag naar een familieboek over alle Galama/Galema's. Dat is er uiteindelijk ook gekomen. Na 5 jaren van noeste arbeid onder leiding van Gerard Galema (onderzoeker en auteur), Maikel Galama (onderzoeker) en Annemieke Galema (historica) is dit boek in 1999 verschenen. In ruim 250 pagina's is meer dan 500 jaar geschiedenis van deze families neergelegd.
 

De stichting beperkt zich echter niet tot alleen aandacht voor de geschiedenis en de stamboom van de familie. Aangestuurd vanuit het bestuur richt de stichting zich ook op de volgende activiteiten:

 • Uitgeven van de halfjaarlijkse familiekrant
 • Jaarlijks organiseren van de donateursdag
 • Organiseren van een grote familiereünie eens per vijf jaar
 • Het beheer van de website
 • Het uitvoeren en stimuleren van genealogisch onderzoek
 • Het vastleggen en beheren van familiegegevens
 • Beheren van aan de stichting toevertrouwde familiebezittingen
 • Onderzoek naar de adellijke familie Galama/Galema
 • Het publiceren en onder de aandacht brengen van boeken, studies en andere familie gerelateerde publicaties
 • Uitvoeren en ondersteunen van nieuwe initiatieven die bijdragen aan realisatie van de doelstelling van de stichting
   

Door deze activiteiten worden niet alleen de familiebanden aangehaald met de huidige generaties, maar ook met de voorgaande. Een levende familiegeschiedenis, heden en verleden, is dat wat ons met elkaar verbindt.
 
Heeft u hier al aan gedacht:
Maak iemand anders donateur.
Een hoogst origineel cadeau.
Voor of van een Galama/Galema !