Familiekranten
Category: Kranten
Pagina 1 van 5
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
zip.pngKrant 2019

In deze krant o.a.:

- verslagen Brede Tafels 2019
- Driehonderd jaar Meylema's, deel 1
- Nazaten van Gerardus Galema (I212) en Ytje Teernstra (I213) uit Nijhuizum: Gerardus Rients (i594) uit Tuk
- In memoriam Joseph Galema
- In memoriam Michiel Ysbrand Galama

 

Information
Created 2020-01-12
Changed 2020-01-14
Version
Size 5.08 MB
System
Downloads 38
zip.pngKrant 2018

In deze krant o.a.:

- Diamanten huwelijk in Bolsward
- Familiereünie nazaten Nanne Galema en Ottje Teerenstra 2018
- Verslag Brede Tafel april 2018
- Verslag Donateursdag september 2018
- Familie kroniek Ysbrand Klazes Galama deel 2

 

Information
Created 2020-01-12
Changed 2020-01-14
Version
Size 16.6 MB
System
Downloads 24
zip.pngKrant 2016

In deze krant o.a.:

- Stichtingsbestuur in crisis
- Verslagen Brede Tafels 2016
- Asperges op zeebodem
- Grutte Pier
- Neven- en nichtendag op nazaten Oane Galama en Hiske Kramer
- Familiereünie van de nazaten van Nanne Galema en Ottje Teerenstra in Delft
- Nazaten van Gerardus Galema en Ytje Teernstra: Gerardus Nicolaas (i553) uit Bedum
- Familiereünie van nichten en neven met aanhang van Bernard Ysbrands Galema en Anne Maria van der Meer
- Een sprong in het diepe: emigratie naar Nieuw-Zeeland

Information
Created 2020-01-13
Changed 2020-01-14
Version
Size 7.66 MB
System
Downloads 24
zip.pngKrant 2015

In deze krant o.a.:

- Bestuurlijke nood
- Introductie digitale stamboom
- Op klompen troch de dessa
- Dirk Jacobs Galama en Grietje Hettinga (i2234)
- Verslag Brede Tafel 2016
- Nieuw elan voor Bolletongersdei in Bolsward

Information
Created 2020-01-13
Changed 2020-01-14
Version
Size 4.32 MB
System
Downloads 19
zip.pngKrant 2014 najaar

In deze krant o.a.:

- Verslag donateursdag in Franeker
- Familie in den vreemde: Fenny (Fetje) Koopman-Galama in Canada
- Sportieve Galama's en Galema's
- Verslag Brede Tafel oktober 2015
- Familie-thee?
- Familie-kroniek en reünie van de nakomelingen van Nanne Galema en Ottje Teerenstra

Information
Created 2020-01-13
Changed 2020-01-15
Version
Size 6.95 MB
System
Downloads 20
zip.pngKrant 2014 voorjaar

In deze krant o.a.:

- Een schuurtje in Workum
- De kening fan de greide
- Pater Haye (Sybrand) Michiel Galama (i2584, 1912-1975)
- De adelijke Galama's

Information
Created 2020-01-13
Changed 2020-01-18
Version
Size 4.16 MB
System
Downloads 25
zip.pngKrant 2013 najaar

In deze krant o.a.:

- Hidde Galema en Johanna van Lommel en Helena Resing, kinderen en kleinkinderen
- de adellijke Galama’s/Galema’s, een inleiding
- de 100e verjaardag van Truke De Boer-Galama

Information
Created 2020-01-14
Changed 2020-01-15
Version
Size 4.97 MB
System
Downloads 19
zip.pngKrant 2013 voorjaar

In deze krant o.a.:

- even voorstellen: de eindredacteur van de familiekrant
- een nieuwe website
- pastoar Jan IJsbrands Galama betocht by Deadebetinking Blauhús 2013
- muzyk fan Sinserhûs
- sponsors uit eigen kring gevraagd
-

Information
Created 2020-01-14
Changed 2020-01-15
Version
Size 2.69 MB
System
Downloads 18
zip.pngKrant 2012 najaar

In deze krant o.a.:

- het rijke roomse leven in Blauwhuis
- verslag donateursdag 2012 in hotel Gaasterland te Rijs
- Anno Galama in Alberta
- kinderen van IJsbrand Galema en Akke Teernstra, deel 2

Information
Created 2020-01-14
Changed 2020-01-15
Version
Size 1.46 MB
System
Downloads 19
zip.pngKrant 2012 voorjaar

In deze krant o.a.:

- bestaat er een boeren-gen?
- naar Zuid Afrika en op bezoek bij Herman Galama
- een zuivelverhaal
-

Information
Created 2020-01-14
Changed 2020-01-15
Version
Size 663.26 KB
System
Downloads 20