Beroemdheden

Andere publicaties

Op deze plek informeren we over publicaties van andere Friese families. En over publicaties die wellicht voor onze website-bezoeker in het algemeen als interessant ervaren worden. Als u ons wilt tippen over een publicatie, informeer een der bestuursleden dan even via een email; zie bij de rubriek "Algemeen".

                     

ander-frieseplaatsnamenFriese plaatsnamen, alle steden, dorpen en gehuchten.
Door Karel F. Gildemacher.
Friese Pers Boekerij, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 ander-gaasterlandGaasterland, eeuwen oud land tussen Mar en Klif.
Geschreven door Bauke Boersma, Henk Dijkstra, Sytse ten Hoeve, Peter Karstkarel en Thea de Roos-van Rooden.
Friese Pers Boekerij, 2005.

 

 

 

  

 

 

ander-boekwitteveenmijnfriesefamilieMijn Friese Familie.
Geschreven door Cees Wiiteveen en ten doop gehouden op 27 februari 2010 in café "De Freonskip" in Blauwhuis. Het boek gaat over de families Witteveen, Van der Werf, Ydema, Van der Weide en Poelsma en enkele daaraan geparenteerde families: Brandsma, Hettinga, Galama, Ypma, Flapper en Huitema.