Taco Galama (┬▒ 1568)

Taco Galama, zoon van Sicco Galama, behoorde mede tot de verbondene Edelen en werd in 1568 door Alva te Antwerpen gedagvaard om zich te verantwoorden. Hij verscheen niet, maar overleed nog in hetzelfde jaar te Akkrum op zijn slot Blinkstra. Hij was gehuwd met Auck Tjessens en liet kinderen na.
(Zie te Water, Hist. van het verb. der Edel. D. II. bl. 409, 410.)