Ausonius Galama (± 1579)

wapenausoniusgalamaAusonius Galama behoorde tot hetzelfde geslacht als de voorgaanden. Het leven van dezen staatsman is niet bekend. Hij wordt bij Bor genoemd Proost van Noorthausen en Kanonik ten Dom. Hij behoorde in 1576 tot de gedeputeerden der Staten aan den Aartsbisschop van Utrecht, om eene som geld van dezen te leen te vragen, en, toen hun dat geweigerd werd, zich er met geweld van meester maakten, Toen zij met eene som van ruim vier duizend gulden in zilver geld heen gingen, zeide de Bisschop: 'daar gaan ze met den drek henen; zij hebben den gouden berg nog niet aangeraakt.'
Ausonius Galama maakte zich het meest vermaard door zijne ijverige bemoeijingen voor het tot stand brengen van de Unie van Utrecht in 1579, welk verbond, als gevolmagtigde der vijf kapittels, mede door hem geteekend werd. Hiernaast is zijn wapen afgebeeld.
(Zie Bor, Ned. Oorl. B. X. bl. 776. (215); N. Bondt, Hist. van de Unie van Utr. bl. 25, 26; Arend, Algem. Geschied. des Vaderl. D. II. St. VI. bl. 289; Diest Lorgion, Geschied. van de Kerkhervorm. in Friesl. bl. 121.)