Publicaties

 

Familiedag zaterdag 14 juni 2014 te Franeker

Don2014GrafsteenSeerpGalamaDon2013-2Als onze voorvader Seerp Galama in 1572 zijn leven niet op het spel had gezet om uit naam van de Prins van Oranje, Franeker te verlossen van de gehate Spanjaarden was het voor de Franekers en de stad mogelijk heel anders gelopen. Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froonacker", ofwel "land van de heer/koning"; de oudste straat van de stad heet nog steeds Froonacker. Van de 11e-  tot de 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot het bestuurlijk centrum van noordelijk Westergo.Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, veroverde in 1572 Seerp Galama (1528–1581), vechtend voor de Prins van Oranje, Franeker. De trouw aan de Oranjes daarna werd op 29 juli 1585 beloond met de oprichting en opening van de Universiteit van Franeker, een schenking van de Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau. Op de Universiteit van Leiden na, de oudste van Nederland. Vier redenen om deze universiteit te stichten waren: het was goedkoper dan studeren in Leiden, Don2013-4ouders konden beter op het gedrag van hun kinderen letten, het was goed voor de ontwikkeling van de bevolking en het geld dat de studenten zouden uitgeven bleef binnen de provincie. Aan deze "Franeker Academie", kon men theologie, rechten, medicijnen, klassieke talen, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde studeren. Een van de studenten was prins Willem IV.

Don2014AnnaMariaVanSchurman1Jullie begrijpen nu dat het een “absolute must” is om op deze familiedag (hernieuwd) kennis te maken met deze prachtige oude stad, een van de elf Friese steden en een stad dus met een behoorlijk groot Galama/Galema gehalte! Een deel van Franeker is een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in de Provincie Fryslân.

In de ochtend gaat Marjan Brouwer, conservator van het museum Martena, vertellen over de historie van Franeker met speciale aandacht voorAnna Maria van Schurman, een van de eerste vrouwelijke studenten en tijdelijk bewoonster van de Martenastins.

In het middagprogramma nemen wij u mee naar historische plaatsen in en om Franeker. U kunt zelf een keus maken of u wilt wandelen of het museum Martena wilt bezoeken, beide met een gids. Voor de fietsers hebben we een mooie tocht rondom Franeker.

Gratis parkeren aan de oostkant van Franeker.

De kosten voor deelname bedragen € 20,- per persoon, exclusief het museumbezoek, de stadswandeling of de fietshuur.

 


Programma van deze familiedag op zaterdag 14 juni te Franeker

10.00 uur         Vanaf 10 uur welkom in Theater de Koornbeurs, Noord 2, 8801 KP Franeker

11.15 uur       Lezing van Marjan Brouwer, conservator van het Martena Museum

12.30 uur       Gezamelijke lunch

13.30 uur       Middagprogramma - keuze uit drie activiteiten o.l.v. een gids

a. Bezoek aan museum Martena mogelijk gecombineerd met het planetarium

b. Stadswandeling langs historische plaatsen mogelijk gecombineerd met het planetarium

c. Fietstocht rondom Franeker

16.30 uur       Afsluitende samenkomst in de Stadsherberg onder genot van een drankje.

 

Don2014Koornbeurs