afbgalamalied

 

Refrein:

En groots ben ik, oerpake, pake en heit,

Hoe koen en heldhaftig je voerde jouw strijd.

En fier ben ik, oerpake, pake en heit,

Jouw naam is ook mijn', steeds nobel altijd.

 

Coupletten:

De Galama naam is al veel eeuwen oud,

Gedragen door ridders, het wapen bleu/goud.

Van adel of niet, toch weten we in het hart,

De Galema naam bezit klasse apart.

Van ouds Katholiek, even strijdbaar als Fries,

Onze voorouders maken wat er nobel aan is.

 

De natuur slaat de maat voor de Galema boer,

Zwaar werk op de pleats, naast het melken en het voer.

Eerste blik op het weer, laatste blik op het vee,

Afhankelijk en kwetsbaar, het gezin dat werkt mee.

De trots op de dieren, met dank aan Wie het gaf,

Nieuw leven in de lente, maar de dood nooit veraf.

 

De Zuiderzee over met turf op en neer,

Ook de Galama schipper houdt het oog op het weer.

De zorg voor de lading en het schip is constant,

Het leven onzeker, maar de geest is bestand.

Al staand aan de roerklik, met inzicht en moed,

Zijn ideeën onwrikbaar, de koers dat wat's goed.

 

De handel zit Galema's kennelijk in het bloed,

Vaak in spijzen of wijn, en al wat de mens voedt.

Zo ook in de zuivel, in het Brabantse land,

Gelijk boer met de boeren en heren op stand.

Verbetering van grasland, product, en van loon,

In eer en geweten bepaalt daar de toon.

 

Nu onze beroepen zijn naar eigen stiel,

Maar pake en heit zitten diep in de ziel.

Hun denken en doen heeft een plaats in ons hart,

De Galama naam daarom klasse apart.

Aan hoe ze gedragen ontleent ze haar faam,

Even nobel als eervol de Galema naam.