Bomen groeien de hemel in...

Stmbm-VerwantschapIn de afgelopen periode is er door het stamboomteam hard gewerkt aan het opbouwen en vervolmaken van de stamboom van de Galama's en Galema's. De stamboom van de Galama's van Oosterend vind je tegenwoordig compleet op de website. Die van Welsryp is ook al zeer gevorderd. Niet alleen de namen, data over geboorte en overlijden, beroepen, plaatsen, etc. zijn ingevoerd, maar ook de verhalen uit ons familieboek zijn overgebracht naar deze stamboom op de website. En net als met het versieren van een kerstboom, wordt ook de stamboom alleen maar mooier als je er fraaie dingen in ophangt; ondertussen hebben we al van veel personen ook een foto in de stamboom opgenomen. Dat is overigens een zaak waar u ons ook goed mee zou kunnen helpen. Zoek uzelf en uw directe familie op en bekijk wat we inmiddels opgenomen hebben. Heeft u een mooie foto en/of een (levens)verhaal van uzelf of nabije familie, zend het ons toe en wij plaatsen het met zorg in de stamboom. En als u de boom verkent, zult u ongetwijfeld ook plekjes ontdekken waar we bepaalde personen (nog) missen of waar we de informatie over een persoon nog niet foutloos of volledig hebben. Uiteraard willen we ook graag dat u ons in die situaties helpt met commentaar. In een later stadium gaan we de stambomen van de Galema's uit Wirdum, Arum, Bolsward, Hardegarijp, Finkum en Groningen toe voegen. Nu willen we ons eerst toeleggen op het vervolmaken van de nakomelingen uit Oosterend, Tzum, Harlingen en Welsryp. Zo hebben we al bijna 6.000 personen ingevoerd en ruim 2.000 gezinnen. Gaat dat zien!

 

Het stamboomteam bestaat uit de personen Frans Boersma I539), Gerard Galema (I611), Haye Galama (I3737) en Maikel Galama (I3642). Als u dit team wilt versterken, leggen we de rode loper voor u uit!